facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

In memoriam

Op 29 januari is overleden Bertha Wilhelmina Vos op de leeftijd van 69 jaar. Bij ons beter bekend als Erna.
Ze werd geboren op 30 mei 1948 in Hilversum. Erna diende als officier bij het Leger des Heils, met als laatste stand-plaats Groningen. Daarna was ze lange tijd actief in onze Beijumse gemeente. Bij de kindernevendienst, als ouderling pastoraat en jeugdouderling en betrokken bij de oecumenische werkgroep. Naast dat ze zelf drie kinderen kreeg, was ze ook als een moeder voor haar oppaskinderen van Jan IJmker en Hanneke Stam. Ook haar vijf kleinkinderen waren haar zeer welkom. Erna was al geruime tijd ziek. Ze had longkanker. Ze zette al haar kracht in om de strijd tegen die ziekte zolang mogelijk te voeren. Enkele maanden geleden breidde de ziekte zich uit. Bij de ziekenhuisopname werd duidelijk dat verdere behandelingen geen zin meer hadden. Erna ging naar huis om te sterven. Twee dagen daarna stierf ze in het bijzijn van haar geliefde partner Kees. Op vrijdag 2 februari hebben we met elkaar afscheid van haar genomen.
Boven de kaart stond: Mijn hulp is van de Heer. Dat was en bleef haar geloofsbelijdenis. Het stond centraal in de af-scheidsdienst. Erna Vos was een markante vrouw met een bewogen leven en een diep geloof.
We wensen haar partner Kees en haar familie veel sterkte dit verlies te dragen.
A. van Ess en J. Knot