facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Vleugel Peter en Vincent“Nieuwe” vleugel

In een vorige KiS is er al melding van gemaakt en sinds 9 maart is het dan zover. Hij is zwart, 1,85 meter lang en klinkt geweldig. De Bron beschikt over een nieuwe (tweedehands) vleugel! Dankzij de bijdragen van de Algemene Kerken-raad en het College van Diakenen en uiteraard een substantiële bijdrage van de Brongemeente zelf is de financiering rond gekomen. De kerkenraad heeft Peter Rippen en Vincent van Ravels gevraagd om op zoek te gaan naar een goed instrument om ons de komende twintig, dertig jaar in de diensten te ondersteunen. Daar zijn ze erg goed in geslaagd!
Na jaren trouwe dienst hebben we dus afscheid genomen van de oude vleugel, die we ruim twintig jaar geleden als gemeente bij elkaar hadden gespaard. We hebben heel veel plezier van deze vleugel gehad, maar hij vertoonde de laatste jaren wel steeds meer gebreken. Vandaar dat we heel blij zijn met het nieuwe instrument dat van heel goede kwaliteit is. De komende paascyclus worden we ondersteund door het projectkoor onder leiding van Peter Rippen. Dat zal vast extra mooi klinken met de begeleiding op de nieuwe vleugel!