facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Noorddijkkerkenraadsuitje

Op 21 april j.l. was het jaarlijkse kerkenraadsuitje. Op deze zonovergoten dag streek het gezelschap neer in Kerkenheem. Een prachtige locatie naast de Stefanuskerk in Noorddijk, een gebouw van buurgemeente Damsterboord. Uitermate geschikt voor bijeenkomsten als deze en vaak gebruikt bij bruiloften en rouwdiensten in genoemde kerk. De bijna voltallige kerkenraad ging in een aantal groepen aan de slag met zichzelf. Met vragen als: waarom zit je in de kerkenraad, voel je je op je plek (in je functie), wat vind je van de vergaderingen en hoe is de verhouding zakelijk t.o.v. het inhoudelijke, de geloofsbeleving.
Genoeg stof om na ruim een uur aan elkaar te vertellen wat de gesprekken hadden opgeleverd.
De aspecten betrokkenheid en medeverantwoordelijk scoorden hoog. Over het algemeen werd opgemerkt dat de vergaderingen niet te zakelijk zijn, de besluitvorming goed verloopt en de grote lijn wordt aangehouden. Aandachtspunten zijn onder meer het aantal deelnemers in de vergadering, het belang van vertegenwoordigers in de diverse stedelijke organen, mogelijke inbreng van thema’s en niet alleen op de winkel passen. Vervolgens werd er in groepjes gewandeld door het Beijumerbos en/of het bevrijdingsbos. Onderweg kwamen de persoonlijke zaken ter sprake. Elkaar beter leren kennen en uitwisseling van gedachten was het motto. Bij terugkomst was er wat te drinken en wat knabbelspul. Tot slot kwam de lokale cateraar met een lekkere maaltijd. Het mooie weer, het programma, de maaltijd en uiteraard de inbreng van de aanwezigen droegen bij aan deze mooie middag.
Ruud van Erp