facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Sint Martinus Pronkjewail’n

Op 10 november a.s. wordt Sint Martinus gevierd. Deze manifestatie wordt georganiseerd door de stichting “Sint Mar-tinus Pronkjewail’n”, en begint om 20.00 uur in de Martinikerk. De stichting zet zich in voor armoede in de stad, precies zoals Sint Martinus dat deed. Wist u dat één op de vijf kinderen van onze stad in armoede leeft? Misschien wel dat kind dat met Sint Martinus een liedje voor u zingt. Op de manifestatie met als thema “Ik zie ik zie wat jij niet ziet” wordt op een bijzondere manier aandacht besteed aan mensen die op allerlei manieren zich inzetten voor bovengenoemd doel. Op een originele manier kunt u kennismaken met allerlei kleinschalige burgerinitiatieven zoals Doedertoe, de Minimalistische Eettafel, de Hulpexpress en de Gereedschapskist. Initiatieven die ontwikkeld zijn vanuit het hart van mensen. De kerk is vanaf 19.30 open en de toegang is gratis. Tijdstip en geld zullen na de Spetterende Spulletjesmarkt in elk geval geen belemmering zijn om hierheen te gaan. Wees welkom! Voor verdere informatie zie www.sintmartinuspronkjewailn.nl
Alian Bergsma