facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Ouderengespreksgroep

ouderengespreksgroep2019
De werkgroep pastoraat heeft het initiatief genomen voor een ouderengespreksgroep. Beijum wordt in een rap tempo ouder. Het is bekend dat mensen bij het ouder worden met een aantal zaken te maken krijgen, zoals bijvoorbeeld: ziek worden, tijdsbesteding na pensioen, hoor ik er nog bij, pensioenuitkering, overlijden van familieleden of mensen in de naaste omgeving, eenzaamheid, om maar een aantal voorbeelden te noemen.
In onze wijkgemeente zien we dat ook gebeuren. Uit een aantal thema’s is ‘nu ik oud(er) word’ gekozen.
We denken aan een drietal bijeenkomsten, maar het kunnen er meer worden. De aanwezigen bepalen mee wat de inhoud wordt.
Ouder worden is ook een thema binnen de wijkvernieuwing Beijum die vrijdag 18 januari het startmoment had.
Mede daarom staan de bijeenkomsten open voor alle Beijumers en worden de bijeenkomsten in de Wegwijzer Beijum gehouden.
Het past binnen de visie van De Bron: de wijk in, op pad, er naar toe.
Ruud van Erp
(klik op het affiche voor een betere weergave van alle gegevens!)