facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Project uitvaarten, een update

Waarom ook al weer?
Het project is opgezet vanuit het samenwerkingsverband van de Bron, de Nieuwe Kerk en de Fontein. Met name in deze laatste gemeente drukken het hoge aantal uitvaarten zwaar op de agenda van de wijkpredikant. Natuurlijk blijven de eigen wijkpredikanten ook uitvaarten doen, zeker als ze iemand lang begeleid hebben. Maar er zijn genoeg situaties waarin iemand anders de uitvaart zou kunnen begeleiden. Als de predikant met verlof is, moet er immers ook een collega invallen. Wellicht dat iemand dan nog liever een vertrouwd persoon uit de gemeente daarvoor vraagt. Ook doet de situatie zich voor dat, om wat voor reden dan ook, de betrokkenheid met de kerk en de wijkpredikant er nauwelijks nog is. Maar de vraag voor het leiden van de uitvaart komt wel bij de kerk terecht. Want dat blijft een kerntaak van de gemeente, maar dus niet per se van de predikant. Dat is door de jaren heen wel zo gegroeid in vele protestantse gemeentes. Maar ooit sprak de schoolmeester mooie woorden uit bij een uitvaart of een ander gerespecteerd gemeentelid. En de Rooms-Katholieke Kerk heeft al een langere traditie van daartoe geschoolde leken als voorganger bij een uitvaart.

Hoe ging het verder?
Vanuit de landelijke kerk wordt er al enige tijd een cursus uitvaarten door gemeenteleden op diverse plekken in Nederland gehouden. Deze cursus werd ook naar Groningen gehaald en door een gemeente-adviseur en on-dergetekende gegeven. Alles wat er zo komt kijken bij het verzorgen van een uitvaart is voorbijgekomen in de cursus. Als eerste natuurlijk het gesprek met de nabestaanden ten einde recht te kunnen doen aan het levens-verhaal van de overledene en om te horen wat de wensen zijn ten aanzien van de uitvaart. Daarna het samenstellen van de liturgie, het uitzoeken van de liederen en de (bijbel)teksten. Ook het gebruik van symbolen en rituelen is aan de orde geweest.
In het voorjaar van 2016 ontvingen de tien leden van de uitvaartgroep een certificaat, dat zij de cursus met goed gevolg hadden afgesloten. Dit certificaat werd uitgegeven namens het Protestants Centrum voor Toerus-ting en Educatie van de Protestantse Kerk in Nederland. In juni van datzelfde jaar werden in een gezamenlijke eredienst van de Bron, de Fontein en de Nieuwe Kerk de deelnemers voorgesteld aan de gemeente. Ook kregen ze toen een zegen mee. Vervolgens brak een intensieve periode aan waarbij de leden van de uitvaartgroep samen optrokken met de predikanten en gezamenlijk de uitvaarten binnen de samenwerkende gemeentes ver-zorgden. Daarnaast waren er regelmatig toerustingsavonden en intervisiebijeenkomsten. Tevens werd er een meldpunt gestart waar de uitvaarten binnenkwamen.
En nu ?
Dit jaar maken we een nieuwe stap met het zelfstandig gaan werken van de leden van de uitvaartgroep.
In de komende nummers van KiS zullen ze zich aan u voorstellen op deze plek.
Alberte van Ess