facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Vogelkijktocht.

Op zaterdag 23 maart stonden we om half acht ’s ochtends te wachten bij de Bron.
Onder leiding van onze gids Ton Bot vertrokken we naar het Fochtelooer Veen.
Natuurlijk om vogels te kijken en te horen..
We liepen over het drassige pad en zagen de roodborsttapuit, de geelgors , de zwarte mees
en de graspieper. Ook hoorden we de leeuwerik en de groene specht.
Tussendoor konden we nog even uitrusten in het bezoekerscentrum om onze koffie op te drinken.
Als laatste gingen we nog naar de uitkijktoren van Ravenswoud waar we een mooi uitzicht hadden
over de plas.
Het was een mooie tocht, Jammer alleen dat we geen kraanvogels en klapeksters zagen!
Met dank aan Ton ,die alles weet van vogels.
(opbrengst kwam ten goede aan de spulletjes markt van 2018)
Wil Miedema