facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

In memoriam Klaas Schonewille

Op woensdag 7 augustus 2019, is vrij plotseling overleden Klaas Schonewille, gewoond hebbende aan de Boelemaheerd 42. Klaas had al langere tijd gezondheidsklachten waarvan de doktoren de oorzaak niet konden vinden en waardoor zijn conditie snel achteruit liep. In de nacht voor zijn overlijden werd Klaas getroffen door een zwaar hartinfarct waarna hij ‘s avond in het ziekenhuis overleed. In Hoogeveen, zijn geboorteplaats is Klaas ouderling geweest. Mede door de ziekte en de langdurige zorg voor zijn vrouw Anneke die in 2009 overleed, kwam Klaas nauwelijks in de Bron. Maar de banden bleven wel. Een aantal mensen uit de gemeente had contact met hem. De zondag voor zijn overlijden zijn de bloemen uit de viering nog naar hem gegaan. Ook heeft Klaas zich in Innersdijk ingezet, zowel in de patiëntenraad als bij de wekelijkse zangmiddagen waar hij met diverse gemeenteleden aan bijdroeg. Klaas is 73 jaar oud geworden. Wij gedenken hem met eerbied en respect.
Paul van Zwieten