facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

afscheid Henk RutgersAfscheid van Henk Rutgers als Coördinator Beheer

Op zondag 1 maart is na de dienst afscheid genomen van Henk Rutgers in de rol van coördinator Beheer. Henk is in november 1983 gestart als koster en heeft zich sinds die tijd steeds met veel overtuiging ingezet voor de praktische aspecten van onze wijkgemeente. Hij is met het kosterschap begonnen in de Beijumkorf. Dat was een hele klus, want voor iedere zondag moest steeds alles opnieuw worden opgebouwd. Het orgel op zijn plaats zetten en alle stoelen in het gelid. Achter de tafel werd het grote witte doek ophangen waaraan het grote houten kruis werd bevestigd. Henk vond het belangrijk dat dit zo goed en zo strak mogelijk werd gedaan. Hij had al snel een coördinerende rol in de groep kosters en later de beheergroep.
Het is onmogelijk om een opsomming te maken van alle werkzaamheden die Henk voor de Bron heeft gedaan. We noemen een paar grote zaken noemen, wetend dat we daarbij heel veel zaken onbenoemd laten. Allereerst de ringleiding die in de kerkzaal aanwezig is. Die heeft hij helemaal in zijn eentje aangelegd. Daarnaast heeft hij de meterkast volledig vervangen en gemoderniseerd.

En last but not least heeft hij een grote rol gespeeld bij de vernieuwing van de keuken. Maar zoals Henk zelf ook aangaf, als je alles uit de Bron zou weghalen wat Henk heeft aangebracht of aan heeft meegewerkt, dan bleef er niet veel over. Het was dan ook een hele puzzel toen Henk aankondigde te willen stoppen met de beheer-werkzaamheden. We hebben een poging gedaan, maar een Henk 2.0 hebben we niet kunnen vinden. De beheerswerkzaamheden worden voortaan gedaan door een groep van 6/7 mensen die bij toerbeurt de rol van beheerder zullen vervullen. En gelukkig is Henk niet echt weg en heeft hij aangegeven dat hij op projectbasis best nog wat wil doen. Maar hij wilde af van de verantwoordelijkheid en het beslag dat daardoor op hem werd gedaan. En daar hebben we alle begrip voor. We wensen Henk en Hilde veel plezier bij hun reizen met de camper. En om daaraan bij te dragen kreeg Henk als dank twee comfortabele campingstoelen.
Nynke van Ravels