facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

actie sta opSta op

“Sta op!” is het overkoepelende thema van de 40-dagen tijd. Sta bijvoorbeeld op tegen armoede. Door €€€ te geven aan Kerk in Actie kan zij mensen in hun eerste levensbehoeften voorzien en hen helpen aan eigen inkomsten. Zo kunnen ze weer hoop krijgen voor de toekomst. Daar moest ik aan denken bij het zien van een documentaire over een enorme vuilstortplaats in Ghana waarop e-waste uit Europa ligt: afgedankte telefoons, PCs, mp3 spelers, monitoren, enzovoort. Het mag daar niet als afval heen vervoerd worden, maar wel als geclaimd wordt dat het herbruikbaar is. Ja, ja goed plan, maar het betreft oude meuk en dus niet voor hergebruik geschikt! Duizenden mensen werken op die vuilnisbelt om $2 per dag te verdienen. Om te overleven, om het dagelijks brood te betalen. Op die vuilnisbelt loopt ook een jonge weduwe met een kind. Ze “koos” ervoor om via een afgedankte PC zich voor te doen als een Westerse vrouw die via een chatsite contact wilde maken met Westerse mannen. Tegelijkertijd probeerde een vriend mensen te chanteren met gevoelige gegevens van de gedumpte PC. De achterliggende reden: ARMOEDE. Met het zo verdiende geld hoopten ze een gewenste opleiding te kunnen betalen. Een dergelijk verhaal plaatst de “computer hulp telefoontjes” (“because you have serious Window problems“), die een aantal van u ongetwijfeld herkennen in een iets ander daglicht.

Geldgebrek door welke oorzaak dan ook kan ook dichterbij huis leiden tot keuzes, die onomkeerbaar lijken. Lijken, want er gloort hoop. Bijvoorbeeld voor prostituees in Groningen. Een aantal van hen staan op en met hen veel vrijwilligers. In 2019 is in Groningen namelijk “Het Overweeghuis” geopend, een opvanghuis voor prostituees, die in de prostitutie vastlopen en overwegen met hun werk te stoppen. Dat is lastig. Om voor hulp in aanmerking te komen zijn vaak tal van officiële documenten nodig, waarover deze vrouwen niet altijd beschikken. In “Het Overweeghuis” wordt ook hulp geboden als deze documenten er niet zijn. Ongeveer vijftig vrijwilligers zorgen sinds het voorjaar van 2019 dag en nacht voor prostituees in de knel. In november 2019 heeft “Het Overweeghuis” de vrijwilligersprijs ‘Barmhartige Samaritaan’ van de ChristenUnie Groningen ontvangen. Het doel van “Het Overweeghuis” is om vrouwen rust te bieden en ze te ondersteunen bij het vinden van toekomstperspectief. Hier gaat vanuit De Bron in de 40-dagen tijd de derde collecte en de opbrengst van de sobere maaltijden heen. De sobere maaltijden zijn eenvoudige (maar daarom niet minder smakelijke) maaltijden die passen bij de vastenactie die Kerk in Actie start in de Veertigdagentijd. “Vasten is een beproefde manier om u voor te bereiden op Pasen, het feest van Jezus´ opstanding uit de dood. Wat is vasten? Vasten is afzien van aardse zaken om zo ruimte te maken voor God. In de Bijbel staan veel teksten over vasten, zoals in Mattheüs 6 en 9. Vasten kan betekenen dat u ergens van afziet, zoals vlees en vis of koek en snoep (of een 4-gangen diner – CVH). U kunt ook iets anders doen, zoals uw kleding naar de kledingbank brengen, een kaartje sturen of bidden voor iemand in uw omgeving. Met de Kerk in Actie vastenkaart krijgt u per week een nieuwe uitdaging (https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/acties/vast-mee-in-de-40dagentijd). Doe mee, kom in beweging. Sta op!”

U kunt in De Bron een Kerk in Actie vastenkaart krijgen en U bent van harte welkom om op vijf woensdagen na Aswoensdag (26 feb) aan te schuiven voor een sobere maaltijd in De Bron, waarvoor slechts een minimale bijdrage van €3,50 gevraagd wordt. De data zijn 4, 11, 18 en 25 maart en 1 april van 17.30-19.00 uur. Bij de maaltijd op 4 maart en in de dienst van 8 maart zal er een korte toelichting over het doel van de opbrengst gegeven worden door vrijwilligers van Het Overweeghuis.

Werkgroep Diaconie