facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

 

telefoonTelefonisch spreekuur

Dagelijks is er een telefonisch spreekuur van 17.00 - 18.00 uur.
tel. 06-32143701

 

ovdlogo

40 dagentijdZesenveertigdagen tijd

Als diaken heb ik met het aanvaarden van het ambt mijzelf voorgenomen om af en toe ook even wat verdieping te zoeken. En dat met u te delen. Dit wordt dan misschien wel een wat andere KIS-bijdrage dan u van mij gewend bent, maar - spoiler - het einde is misschien wel weer vertrouwd (namelijk met de suggestie om uw €€ te doneren). Overigens maak ik me geen enkele illusie betreffende de mate van diepgang - ik heb me tot lay press beperkt. En dit keer gelezen over de veertigdagentijd. Deze periode begint in 2021 op Aswoensdag 17 februari en duurt tot en met Stille Zaterdag 3 april. Dat zijn eigenlijk 46 dagen, dus dat levert aan de keukentafel gespreksstof op net zoals de term Aswoensdag. In de tweede (!) eeuw na Christus, in wat wel de gouden eeuw van het Romeinse rijk wordt genoemd, is de aanzet gegeven voor de veertigdagentijd. Naar katholiek gebruik werd er in aanloop naar Pasen gevast. Aangezien er op zondagen niet werd gevast werd per pauselijk decreet door de toenmalige paus Gregorius de Grote zo rond het jaar 600 bepaald dat de veertigdagentijd voortaan 46 dagen voor Pasen zou beginnen.

Na aftrek van de zondagen, blijven er dan tot Pasen veertig vastendagen over. Het getal ‘40’ is overeenkomstig tijdsduren van andere verhalen uit de Bijbel. Nou dat is verhelderend, zo vernam ik aan dezelfde keukentafel. Maar dan die Aswoensdag. Dat blijkt een verwijzing naar middeleeuws gebruik. “Zondaars die volgens kerkelijk recht of kerkelijk gebruik een openbare boetedoening was opgelegd, werden op Aswoensdag tijdens een indrukwekkende plechtigheid met gewijde as bestrooid. Daarna werden zij door de priester naar de deur geleid en de kerk uit gestuurd.” De boetelingen mochten tot Witte Donderdag niet in de kerk verschijnen. In de elfde eeuw (in de periode dat de eerste Kruistocht door pausen en andere vorsten gepropageerd werden) werd deze openbare boetedoening vervangen door het zetten van een kruisje van as bij alle gelovigen - op Aswoensdag dus. En wel vanuit de gedachte dat alle mensen zondigen ten opzichte van God en hun naasten. En dat brengt ons bij de thema’s die momenteel genoemd worden bij de veertigdagen tijd: vasten en bezinning. Bezinning op de ‘feitelijke christelijke levenspraktijk’. Afhankelijk van de tafelgenoten is dat misschien wel zware kost voor aan de keukentafel? Sinds jaar en dag worden in De Bron in de veertigdagentijd gasten aan tafel uitgenodigd voor de zogenaamde sobere maaltijden. Zoals u in deze KIS leest is daar een origineel alternatief voor bedacht. Bij deze de oproep om deze actie te ondersteunen met uw €€. Voor de carnivoren onder de lezers zal het nuttigen van de vegetarische soepen misschien reeds voldoende invulling zijn voor de veertigdagentijd. Dat is dan passend bij de tekst over de veertigdagentijd van de Nederlandse Bisschoppenconferentie dat “het bepalen van de wijze van de beoefening van boete en onthouding aan het eigen geweten en initiatief van de gelovigen wordt overgelaten.” Ik wens u een smakelijke veertigdagentijd.
Christian Hulzebos