facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

 

telefoonTelefonisch spreekuur

Dagelijks is er een telefonisch spreekuur van 17.00 - 18.00 uur.
tel. 06-32143701

 

ovdlogo

soep

De ZWO: veel soeps!

Dizze moal een stukje over ZWO. Deur d'ogen van aine oet onze aigen kerke. Ie kennen heur wel: Abra, Abra Havinga bedoul ik. Maar ik continueer dit epistel maar in ABN, daarbij afwegende dat benevens onze Tonko Ufkens en een paar taalpuristen slechts weinigen het Grunnegs dialect beheersen. Een stukje over de ZWO dus door de ogen van een betrokken gemeentelid. Opdat u weet waar uw financiële bijdrage terecht komt. Hoe ben jij bij de ZWO betrokken geraakt Abra? “Ik denk dat ik ongeveer 6 jaar geleden gevraagd ben om de ZWO-werkgroep, bestaande uit Immie Hoekstra, Hilly Bennink en Lettie Oostinga en toen nog Gert Klungel, te versterken. De praktische kant van de werkgroep sprak me aan. En als we samen zijn dan komen we tot hele creatieve ideeën om, naast de reguliere collectes, geld voor een langer lopend ZWO-project op te halen.”
Waar staat de afkorting ZWO eigenlijk voor en met welke letter heb je de meeste affiniteit? “ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Ik vind het belangrijk ‘er te zijn’ voor mensen die het minder goed hebben getroffen of die zich minder goed staande kunnen houden. Mensen te steunen, waar hulp nodig is. Dat past het best bij de letter ‘W’.”

Horen jullie van de diverse projecten ook wel eens wat het opgeleverd heeft – niet zo zeer in geld, maar in de uitvoering. Met andere woorden: Wat wordt er met het geld gedaan? “Jazeker. We onderhouden contact met de mensen die nauw bij een ZWO-project betrokken zijn of zelf een door de ZWO medegefinancierd project uitvoeren. Zoals bijvoorbeeld door Yvonne Gerner van de Stichting rondom Baba. Zij heeft een aantal keer verteld in een gezamenlijke dienst over het project. En dat is ook gedaan bij het project voor het weeshuis in Vietnam (Kontum) en bij “Future in our Hands” (school in Gambia). En daarnaast zijn er doorgaans nieuwsbrieven waarin de stand van zaken uiteengezet wordt.”
Hoe zijn jullie tot het huidige project gekomen? “De laatste jaren wordt er om de twee jaar samen met de Fontein en de Nieuwe Kerk een nieuw project gekozen. Gemeenteleden kunnen hier voorstellen voor doen. Zo is het huidige project ‘Bianca Couture’ door Marjanne Binsbergen en Idso Wiersma aangedragen, die goed contact hebben met een bestuurslid van de stichting, die zich inzet voor het huidige project ‘Bianca Couture’. Met ‘Bianca Couture’ wordt een opleiding voor kwetsbare meisjes en jonge vrouwen in Burkina Faso ondersteund. Bij de keuze voor een goed doel letten we ook op de ANBI-status, het jaarverslag, nieuwsbrieven en of er continuïteit is in het project. En we vinden het belangrijk dat mensen niet afhankelijk blijven van steun. Nou, al die aspecten zijn gewaarborgd in Bianca Couture. Na een driejarige opleiding krijgen de (jonge) vrouwen zogenaamde ‘starterskits’ van ongeveer 250 euro. Met een naaimachine, werktafel, strijkijzer, scharen en andere basismaterialen, kunnen ze in hun eigen onderhoud voorzien.”
naaimachinesHoeveel geld is er al opgehaald? “Door de Bron is nu ongeveer € 800,- sinds de start van het project (in sept 2020) opgehaald. Dat is een mooi bedrag, zeker omdat bepaalde activiteiten, zoals de oogsttafel en de spulletjesmarkt in de Bron niet door zijn gegaan. We hebben daardoor ook besloten het project voor drie jaar te ondersteunen.”
Andere wijkkerken hebben hetzelfde ZWO-project – hoe gaat de samenwerking tussen de wijkkerken betreffende de ZWO? “Dat klopt. Zoals gezegd is Bianca Couture een gezamenlijk project van de ZWO’s van Stad-Noord, de Fontein, de Nieuwe Kerk en de Bron. In het kader van meer samen doen hebben we enkele jaren geleden toenadering gezocht en we vergaderen nu 2-3 maal per jaar samen. Iedere wijkkerk heeft zijn eigen acties voor hetzelfde doel en soms sluiten we bij elkaars activiteiten aan.”
Jullie bedenken zelf ook allerlei alternatieve manieren om geld in te zamelen voor het ZWO-project, hoe gaat zoiets in z’n werk? “Nu door de corona veel activiteiten niet door kunnen gaan missen we “verbinding” en proberen we andere manieren te vinden. Bijvoorbeeld in december met de cadeautasjes en nu door de ‘sobere soep’ actie en we krijgen veel positieve reacties! We hebben contact gezocht met een aantal eerdere “soepkokers” en gevraagd hun recepten te delen. We waren jaren gewend om elkaar in de veertigdagentijd wekelijks in de Bron te ontmoeten, samen te genieten van een ‘sobere vegetarische soep’ met heerlijk vers brood. Na afloop was er dan een collecte voor een goed doel. Deze vorm is destijds gekozen als ‘een protestantse manier van vasten’. Dit jaar zorgen we in de veertigdagentijd wekelijks voor een soeprecept in de Bronmail, vergezeld van een tekst of gedicht ter overdenking. Zo konden we thuis de afgelopen tijd wekelijks een bijzondere maaltijdsoep eten, een kaars aansteken, in gedachten even bij elkaar zijn of na afloop iemand bellen. We sluiten op 17 maart af met een door ZWO samengesteld soeppakket, waarmee men zelf ook weer een sobere soep kan brouwen. Vandaar de titel ZWO: veel soeps!
Ongeveer 30 huishoudens hebben een dergelijk soeppakket van € 5,- gekocht. Een mooi aantal, maar elke euro extra voor het Bianca Couture is natuurlijk zeer welkom. Uw gift zien we graag tegemoet op NL75 SNSB 0902292323 t.n.v. PKN-Wijkgemeente “de Bron” o.v.v. ZWO.
Christian Hulzebos