facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

 

 

ovdlogo

rohinyaRohingya-vluchtelingen

Onlangs werd ik gevraagd om een wetenschappelijk manuscript voor een vaktijdschrift te beoordelen. Naar goed gebruik vragen de redacteuren van dergelijke tijdschriften aan onafhankelijke vakbroeders (en –zusters) om een dergelijk artikel-in-wording te beoordelen op de inhoud. Het onderwerp van dit artikel betrof geelzucht bij pasgeboren kinderen in ...Myanmar. Wereldwijd komt geelzucht vaak voor en het is meestal ongevaarlijk, mits tijdig opgemerkt en adequaat behandeld. Dat is in Nederland een probleem, en in zich ontwikkelende landen een levensbedreigend probleem. Het onderzoek was uitgevoerd onder de Rohingya-vluchtelingen, die onder vaak erbarmelijke omstandigheden leven in kampen. Diegenen die met het onderzoek meededen kregen gratis zorg aangeboden. En daar zette ik – in mijn rol als beoordelaar - een kritisch kanttekening bij. Ik vroeg de auteurs van het manuscript om uitleg te geven over hoe zij met de wettelijk verplichte zorgvuldigheidseisen voor het verrichten van onderzoek zijn omgegaan. Die zijn opgesteld om onderzoek met mensen veilig te verrichten, en zijn streng als je dat doet met (wilsonbekwame) baby’s. Mensen moeten onafhankelijk kunnen beslissen om mee te doen.

Dat aspect leek me bijzonder ‘uitdagend’ als je als jonge ouders je iedere dag afvraagt of er wel te eten is. Ik heb van het artikel tot op heden nooit meer iets vernomen. Ik werd eraan herinnerd toen er post van Kerk in Actie op de deurmat viel over de opvang van Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh (https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/hulp-voor-rohingya/). ‘Er zijn naar schatting meer dan 1 miljoen Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh. Ze zijn gevlucht uit angst voor het gewelddadige Myanmarese leger. Ruim 70 procent van de vluchtelingen zijn kind, onder wie veel pasgeboren baby's. Ook zijn er veel zwangere en dus kwetsbare vrouwen. Nog altijd komen er dagelijks grote aantallen vluchtelingen per boot of te voet aan. De vraag naar voedsel, onderdak, water en elementaire hygiëne is groot. In Bangladesh heeft Kerk in Actie toegang tot de vluchtelingen via lokale partnerorganisaties. Kerk in Actie doet zijn best om de hulp op te schalen, want er is veel meer hulp nodig.’ Steun de vluchtelingen in Myanmar en Bangladesh door gebed en een financiële bijdrage (NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht - projectnummer N000703). Dominee Otto Grevink schreef een passend gebed na het zien van de foto met daarop een knielende non in Myanmar. De foto ging ‘viral’ met de manier waarop ze soldaten tegenhield, die protesten wilden neerslaan. Twee soldaten knielden ook en toonden respect voor dit geweldloze verzet. Door te knielen stond deze vrouw op tegen het geweld en werd zo een lichtpuntje, een teken van hoop. We willen bidden voor die moed (https://www.mijnkerk.nl/gebed-moed-myanmar-non/).
“Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden.” (Matteüs 5: 9)
God van vredestichters,

Hoe doorbreek je de spiraal van geweld
die op zoveel plekken als in Myanmar
mensen gegijzeld houdt
in overleven en in strijd?
Geef de moed,
om op te staan door te knielen,
mens te zijn
net als de mens tegenover
en zo te verbinden.
Spaar de levens
van wie vechten voor hun leven
en ontferm U
voor wie hun leven geven voor anderen
in leven, en in dood.
Zegen de vredestichters.
Laat hen lichtpuntjes zijn en bakens van hoop
en wakker in ons de vredestichter aan.
Dan zullen wij U zien.
Amen.
Christian Hulzebos, diakonie