facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

 

 

ovdlogo

Groene missies

Onlangs was ik aanwezig bij een webinar van kinderanesthesiologen. Zij houden zich, zoals u weet, vooral bezig met het veilig toedienen van slaapmedicatie en pijnstillers rondom operatieve ingrepen. Veel vakinhoudelijke informatie dus. Er was een spreker die zich verontschuldigde bij aanvang van haar presentatie dat haar onderwerp niet vakinhoudelijk was. Het ging over een missie: duurzaam werken op de operatiekamer en het verkleinen van de ‘voetafdruk’ van een operatie was het thema. Alle anesthesiegassen en dampen zijn broeikasgassen en komen na gebruik volledig in de atmosfeer terecht. Ze hebben een effect dat honderden malen groter is dan het u welbekende CO2 (1 km auto rijden = 100 gram!).

Door verantwoordere keuzes te maken of door installaties te gebruiken, die de gassen opvangen, vernietigen of te zuiveren en recyclen, kan het schadelijke effect beperkt worden. Ook de hoeveelheid afval is enorm: 1600 kg afval per ziekenhuisbed per jaar. Een kunstenares maakte een kunstwerk van zes zakken ziekenhuisafval na haar operatie (https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5215416/maria-bewaarde-operatie-afval-borst-reconstructie-wegwerp-materialen). Het beperken van de hoeveelheid afval – vuilniszakken vol na een soms minieme ingreep behoort tot de mogelijkheden. Landelijk zijn er nu initiatieven voor een ‘groene operatiekamer’. Dergelijke groene missies om te verduurzamen zijn er ook in de kerk. De Protestantse Kerk/Kerk in Actie waren initiatiefnemers van het programma Groene Kerken. Hiermee stimuleren en inspireren kerken elkaar om duurzamer te worden. De actie richt zich op alle kerk- en geloofsgemeenschappen die actief aan de slag willen gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Inmiddels telt het platform van Groene Kerken bijna 300 gemeenten. Op het diaconaal platform – de Groene Diaken staat: “Delen is een van de aspecten van diaconaat. Het belang ervan vinden we al op de eerste pagina’s van de Bijbel. Het scheppingsverhaal biedt een duidelijk inkijkje in Gods bedoeling met deze wereld: ruim-te bieden aan al het leven op aarde. We mogen voluit genieten van wat Hij heeft gemaakt, maar dragen ook een grote verantwoordelijkheid om de aarde leefbaar te houden voor iedereen.” Verder lezen hierover kan op de PKN website (https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protestantse-kerk-en-duurzaamheid/). Boven-staande is nauw verwant met het PKN jaarthema ‘Van U is de toekomst’ en de - in het kader daarvan te houden - Protestantse Lezing op zaterdag 30 oktober 2021. Sterrenkundige Heino Falcke spreekt dan over de vragen of “Wij, de mens, verantwoordelijk zijn voor de toekomst van Gods schepping. Is die toekomst in onze handen of in die van God?”
voedselbankHiernaar uitkijkend nog een paar andere vreugdevolle mededelingen, c.q. missies. De eerste is dat uw wekelijkse bijdrage voor de Voedselbank elke zondag van harte welkom is in De Bron. De tweede is dat u deze oktobermaand uw verse producten weer kan inbrengen voor de oogstdienst erna, een traditie rond de Dankdag voor Gewas en Arbeid. De diakenen zetten de deuren van De Bron hiervoor open op zaterdag 30 oktober van 11:00 tot 13:00 uur. We hopen op goed gevulde kratten voor de Voedselbank. Overigens was dat ook een prachtige conclusie van de landelijke inzamelactie op w3 en 10 september jongstleden voor de Voedselbank bij een grootgrutter: 65 volle kratten en in een tempo dat nauwelijks bij te houden was. Op de foto ziet u dat Marie-José producten in ontvangst neemt. Er moesten zelfs lege kratjes bijgehaald worden. Een geslaagde missie!
Namens de diakonie, Christian Hulzebos