facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Veel gestelde vragen over de 40 dagentijd

De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. 
• Wanneer valt de veertigdagentijd in 2017?
De veertigdagentijd loopt in 2017 van Aswoensdag 1 maart tot en met zaterdag 15 april. Op zondag 16 april is het Pasen.
• Waarom duurt de veertigdagentijd 46 dagen?
De veertigdagentijd duurt 46 dagen omdat er zes zondagen in deze periode vallen. De zondag is de dag van de opstanding van Jezus en daarom een feestdag. En op een feestdag wordt niet gevast.
• Waar komen die veertig dagen vandaan?

In de Bijbel is veertig een belangrijk getal. Jezus was bijvoorbeeld veertig dagen in de woestijn om te vasten en te bidden. En veertig jaar trok het volk Israël door de woestijn voordat zij in het beloofde land aankwamen. Het is een getal dat duidt op voorbereiding en overgang.
• Waarom vasten mensen in de veertigdagentijd?
Iedereen die vast heeft daar zijn eigen redenen en eigen manier voor. Door bijvoorbeeld niet te snoepen of geen alcohol te drinken sta je stil bij de overvloed die wij hebben. Sommige mensen kijken geen tv of gebruiken geen social media. Je houdt dan tijd over: om te bidden, na te denken over je geloof of om iets te doen voor een ander.
• Wat is Aswoensdag?
Aswoensdag is van oorsprong een rooms-katholieke traditie. Tijdens de kerkdienst worden de groene takjes van Palmpasen van vorig jaar verbrand. Met de as tekent de priester een kruisje op het hoofd van de mensen. En hij zegt: ‘Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’. Deze woorden benadrukken de vergankelijkheid van het aardse leven. De vorm van het kruis wijst op het eeuwige leven. Steeds meer protestantse gemeentes hebben ook een Aswoensdag viering.
• Wat is de Goede Week?
De Goede Week is de week voor Pasen en begint met Palmzondag. Op deze zondag wordt vaak het verhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem gelezen. Op Witte Donderdag vieren veel gemeentes het avondmaal, net als Jezus deed met Zijn leerlingen. Op Goede Vrijdag herdenken we dat Jezus aan het kruis is gestorven. Na Stille Zaterdag volgt dan op zondag het feest van de opstanding van Jezus: Pasen.
Bron: www.kerkinactie.nl
Kerk in Actie in de 40 dagentijd
Kerk in Actie voert in deze belangrijke kerkelijke periode campagne. Samen met vele kerkelijke gemeentes en donateurs. Ieder jaar wordt er een thema gekozen en staan er zes projecten centraal. Dit jaar is het thema ‘Sterk&Dapper. Deel als Jezus'
Sterk & Dapper in 6 vormen
Sterk en dapper zijn kent vele vormen. Op weg naar Pasen verdiepen we elke week tijdens de dienst en in de collectefolder een vorm van sterk en dapper zijn: liefhebben, accepteren, overdenken, delen, bevestigen en stimuleren.
1. Liefhebben
Sterk en dapper is jezelf en elkaar liefhebben. Hoe brengt het geven en ontvangen van liefde u verder?
2. Accepteren
Sterk en dapper is jezelf, anderen en situaties accepteren. Accepteert u het als het even niet gaat zoals u zou willen?
3. Overdenken
Sterk en dapper is keuzes overdenken. Bent u tevreden met de door u gemaakte keuzes?
4. Delen
Sterk en dapper is delen wat uzelf en anderen verder helpt. Wat kunt u delen om een ander sterk en dapper te laten zijn?
5. Bevestigen
Sterk en dapper is anderen bevestiging geven. Bevestigt u wel eens een ander dat hij sterk of dapper is?
6. Stimuleren
Sterk en dapper is elkaar stimuleren. Wat kunt u doen om iemand anders te stimuleren om sterk en dapper te zijn?