facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Op weg naar Pasen

Op 5 maart begint alweer de 40-dagentijd. Van oudsher een tijd van vasten en bezinning. In de protestantse traditie staat het vasten niet perse vooraan maar tegenwoordig is het zeker een tijd van bezinning en voor velen hoort daar ook versobering bij. In de Bron proberen we daar voldoende aandacht aan te geven.

Sobere Maaltijden

Zo is er gedurende de 40-dagentijd iedere woensdag een sobere maaltijd. Een eenvoudige maaltijd met vegetarische soep en brood. De maaltijd begint om 18.00 uur en duurt een uurtje. We vragen wel een bijdrage voor de maaltijd: 3,50 pp. De meeropbrengst is voor ons 40-dagenproject, waarover hieronder meer. Opgave kan iedere zondag in de Bron of via de website.

40-dagenproject

Als we soberder leven houden we geld over. Daarom kiezen we ieder jaar een bijzonder project waar dit extra geld naar toe gaat. Dat is het geld dat over blijft van de sobere maaltijden en de opbrengst van de derde collecte die we in deze tijd iedere zondag houden. We hebben dit jaar gekozen voor het project “Rondom om Baba” in Mali. Het project heeft al eerder bij ons in de belangstelling gestaan. Op dit moment heerst er in grote delen van Afrika honger, zo ook in Mali. Stichting Rondom Baba (2007) werkt in Mali aan duurzame ontwikkeling van de leef- en werkomstandigheden van de extreem armen. De stichting streeft ernaar om door opleiding en werk in combinatie met gedrags- en cultuurverandering de vicieuze cirkel van de armoede te doorbreken.
Daartoe is de gemeenschap Here Bugu (plaats van vrede) opgezet, waar samen wordt geleefd, gewerkt, gespeeld en geleerd. Door aan te sluiten bij oude, waardevolle tradities en van daaruit een nieuw samenwerkingsmodel en nieuw gedrag te ontwikkelen ontstaat stap voor stap een duurzaam project dat gedragen wordt door de bevolking zelf.
Op dit moment loopt er een actie om geld in te zamelen voor rijst. Voor 79 euro heeft Here Bugu weer een zak rijst, en daarmee te eten. Dat maakt het project extra aantrekkelijk! Hoeveel zakken sparen we bij elkaar?

Vieringen

Ook tijdens de vieringen schenken we aandacht aan de weg naar Pasen. We volgen het project van Kerk in Actie. Hierin wordt gewerkt met levensparels. Daar proberen we gezamenlijk een invulling aan te geven. Ook hebben we in deze tijd een derde collecte waarvan de opbrengst bestemd is voor de stichting “Rondom Baba”

40dagenkalender201740-dagen kalender.

Evenals voorgaande jaren is ook dit jaar een derde collecte gemaakt. Een kalender met foto’s, gedichten, teksten e.d. speciaal voor alle dagen. De kalender kost 7,50 en is na de dienst te verkrijgen in de foyer.
Namens de werkgroep diaconaat
Johanna Nab