facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

(Klik op de afbeelding voor het hele programma)

bezinning en bezieling 2019 2020

Henk Ridder

Henk Rutgers geridderd

“Het verheugt mij dat het Zijne Majesteit heeft behaagd u Koninklijk te onderscheiden en te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau”. Aldus de slotwoorden van burgemeester Den Oudsten gericht aan Henk Rutgers tijdens de lintjesregen in het stadhuis van Groningen.
En ridder word je niet zomaar. Een greep uit de genoemde activiteiten, waaruit blijkt dat Henk bestuurlijk en vooral fysiek de handen uit mouwen steekt. Vrijwillig, enthousiast en betrokken.
• Inzet voor de koren The Young Christian Singers en later Musical Belief, gedurende langere tijd
• Geld inzamelen en opknappen van 2 schoolgebouwen in een krottenwijk van Mubai in India. Erbij geweest om een en ander te begeleiden.
• Samen met de stichting People2People meerdere projecten ondersteund. De Bron enthousiast gemaakt om geld bij elkaar te krijgen d.m.v. diverse acties.
• In Roemenië een kleuterschool voorzien van douches en speelmaterialen.
• In Polen een kindertehuis voorzien van gymnastiekmaterialen.
• Het bakkersproject in Malawi. Ook hier geld voor geworven en ter plekke ondersteuning geleverd.
• Daarnaast nu 37 jaar actief in De Bron als (hulp)koster en vooral ook klusjesman. Dit levert een grote besparing op.
En wat vindt Henk er zelf van?
“Heel positief en mooi om te krijgen. Mijn vader is zo’n 30 jaar actief geweest in Selwerd. Hij was op veel plekken actief en betrokken in de omgeving. Hij heeft nooit erkenning gekregen. Ik ben blij dat nu iemand in de familie die erkenning wel krijgt”.
Gefeliciteerd Ridder Henk. De Bron is trots op je.
Ruud van Erp

zaden van iedereenRoyale opbrengst bij de Sobere maaltijden in De Bron

Ieder jaar worden tijdens de 40-dagentijd Sobere maaltijden gehouden in De Bron; op woensdagavond kan iedereen aanschuiven voor een lekkere soep met brood en tegelijk een goed doel steunen. Dit jaar was het goede doel de campagne ‘Zaden zijn van iedereen’ van de organisatie Hivos [www.hivos.org]. En dit jaar werd tijdens vijf sobere maaltijden ruim 350 Euro opgehaald voor dit project!
Zaden zijn van iedereen, wat houdt dat in?
Ook dit jaar had dit goede doel te maken met voedsel: het project van het Hivos helpt boeren, vooral kleine boeren in Kenia, met hun eigen zaaigoed. Van oorsprong verbouwden deze kleine boeren hun eigen zaaigoed, maar zij worden meer en meer gedwongen zaad te gebruiken dat door grote bedrijven wordt geleverd. Juist dat zaaigoed is duur door de patenten die er op rusten.
Hivos helpt de kleine boeren met het opzetten van een systeem zodat buiten de grote zaadbedrijven om, zaaigoed geproduceerd en onderling verdeeld kan worden.

Namens de diaconie van de Bron, Maria Ufkes

 

labyrinthLabyrint: ontdek je levensweg

Er staat aan de Bentismaheerd 1 (in Beijum) een banner, ik loop naar binnen en er heerst een opmerkelijke stilte. Mensen zitten aan tafels iets te lezen met een kop thee of koffie. Ik kijk naar binnen, het lijkt een kerk, maar middenin de ruimte ligt een doolhof aan oranje touwen, met een kring in het midden, omrand door stenen en kaarsjes, hierin meditatiekrukjes en een kaars op een standaard; daaromheen een wirwar aan rondlopende wegen, met aan de buitenkant enkele kaarsen; de ramen zijn met jaloezieën gesloten, mensen staan aan de buitenkant stil te kijken; ook hier een serene rust.
Dan wordt ik zachtjes aangesproken en welkom geheten en uitgenodigd eerst een A4 tje te lezen. Hierin staat uitleg over het labyrint, geen doolhof, maar een vanzelf volgend pad naar binnen en dezelfde weg weer naar buiten. Dat kun je op diverse meditatieve manieren doen en diverse mensen proberen dat eerst buiten deze kring te oefenen, sommigen lopen eerst om het labyrint heen. Je wordt als het ware uitgenodigd je eigen pad te lopen, wie weet kijk je terug op je eigen levenspad. Tijdens de route kun je, als dat wilt, begeleidende teksten overdenken en wie weet een begin van een antwoord vinden. De langzame tred, de stilte, de kaarsen, het weinige licht, alles werkt mee deze uitdaging aan te gaan en tot een zekere inkeer te komen. Met de aanwezigen lijken we de tijd te vergeten en lijken we ons over te geven aan bezinning.
Het labyrint blijkt een onderdeel te zijn van de stille week voor Pasen,waar we op deze bijzondere wijze eens kunnen verwijlen bij onszelf.
“Een labyrint lopen”, is kort gezegd, even stilstaan in jouw tijd, een bezinnend moment in je leven.

Jos VegterPresentatie leden uitvaartgroep

Zoals aangekondigd in een eerder nummer, zullen de komende tijd de leden van de uitvaartgroep van de Pro-testantse Gemeente Groningen Noord zich aan u voorstellen. Ik ben Josha Veger en lid van de uitvaartgroep. Ik werk als schooldirecteur in Veendam, ben lector en voorzitter van de wijkkerkenraad in de Nieuwe Kerk en ben vanaf het begin bij de uitvaartgroep aangesloten. Ik heb met veel plezier en nieuwsgierigheid de cursus gevolgd en heb daarna verscheidene uitvaarten in de hoedanigheid van ‘stagiaire’ bijgewoond en uiteindelijk zelf ook uitvaarten geleid. Mijn motivatie om in een uitvaartdienst voor te gaan is de mogelijkheid om, samen met de nabestaanden, de overledene met respect te gedenken en door middel van een troostende dienst de familie verder te helpen in het rouwproces. Het is belangrijk om te zoeken naar woorden, liederen, rituelen of symbolen die uiting geven aan het verdriet, de overledene recht doet en troost voor de toekomst kunnen geven. Momenteel volg ik de opleiding tot uitvaartleider bij Meander omdat ik wil weten wat een uitvaartleider doet en hoe ik deze kennis en vaardigheden ook zou kunnen inzetten bij een uitvaart.

graankorrelAls de graankorrel sterft ......

Op zondag 14 april is er om 16.00 uur een uitvoering van het oratorium Als de graankorrel sterft... in de Trefpuntkerk, Nieuwe Schoolweg in Glimmen
Dit oratorium is geschreven door Marijke de Bruijne en de muziek is gecomponeerd door Chris van Bruggen, Anneke van der Heide en Peter Rippen.
Medewerking wordt verleend door de Cantorij van de PKN gemeente Noordlaren-Glimmen o.l.v. Chris van Bruggen en Anneke van der Heide
Piano: Peter Rippen. Fluit: Annemiek Bolding.
Solozang: Anneke van der Heide, Andries Visser en Henriëtte van der Kamp
Leden van de kerkelijke gemeente zullen de spreekstemmen verzorgen.
De toegang is gratis. Collecte bij de uitgang
U bent van harte welkom

passion PosterThe Passion,

The Passion is een unieke muzikale vertelling van het verhaal van Pasen in een modern jasje. The Passion staat dit jaar in het teken van het thema 'Je bent niet alleen'. Dit sluit aan bij de aandacht in onze samenleving voor eenzaamheid en de talloze initiatieven om mensen bij elkaar te brengen.. Het live-evenement komt op Witte Donderdag 29 maart van uit Dordrecht.
Ook dit jaar geven we weer de gelegenheid om samen met elkaar in de Bron live naar The Passion te kunnen gaan kijken.
Na de dienst van witte donderdag die om 19:00 begint zullen er 2 schermen zijn waar the Passion op wordt vertoond.
In de kelder (the Underground) van de Bron staat een beeld scherm waar de jongeren met elkaar kunnen gaan kijken en in de Kerkzaal waar de rest van de gemeente en wijk bewoners naar de uitzending kunnen gaan kijken.
The Passion begint om 20:30
Graag tot dan.

Vogelkijktocht.

Op zaterdag 23 maart stonden we om half acht ’s ochtends te wachten bij de Bron.
Onder leiding van onze gids Ton Bot vertrokken we naar het Fochtelooer Veen.
Natuurlijk om vogels te kijken en te horen..
We liepen over het drassige pad en zagen de roodborsttapuit, de geelgors , de zwarte mees
en de graspieper. Ook hoorden we de leeuwerik en de groene specht.
Tussendoor konden we nog even uitrusten in het bezoekerscentrum om onze koffie op te drinken.
Als laatste gingen we nog naar de uitkijktoren van Ravenswoud waar we een mooi uitzicht hadden
over de plas.
Het was een mooie tocht, Jammer alleen dat we geen kraanvogels en klapeksters zagen!
Met dank aan Ton ,die alles weet van vogels.
(opbrengst kwam ten goede aan de spulletjes markt van 2018)
Wil Miedema

Project uitvaarten, een update

Waarom ook al weer?
Het project is opgezet vanuit het samenwerkingsverband van de Bron, de Nieuwe Kerk en de Fontein. Met name in deze laatste gemeente drukken het hoge aantal uitvaarten zwaar op de agenda van de wijkpredikant. Natuurlijk blijven de eigen wijkpredikanten ook uitvaarten doen, zeker als ze iemand lang begeleid hebben. Maar er zijn genoeg situaties waarin iemand anders de uitvaart zou kunnen begeleiden. Als de predikant met verlof is, moet er immers ook een collega invallen. Wellicht dat iemand dan nog liever een vertrouwd persoon uit de gemeente daarvoor vraagt. Ook doet de situatie zich voor dat, om wat voor reden dan ook, de betrokkenheid met de kerk en de wijkpredikant er nauwelijks nog is. Maar de vraag voor het leiden van de uitvaart komt wel bij de kerk terecht. Want dat blijft een kerntaak van de gemeente, maar dus niet per se van de predikant. Dat is door de jaren heen wel zo gegroeid in vele protestantse gemeentes. Maar ooit sprak de schoolmeester mooie woorden uit bij een uitvaart of een ander gerespecteerd gemeentelid. En de Rooms-Katholieke Kerk heeft al een langere traditie van daartoe geschoolde leken als voorganger bij een uitvaart.

Lees meer...

Alternatieve invulling gezamenlijke diensten

Vorig jaar is in het gezamenlijk moderamen van PGG-Noord de aanzet gegeven voor een meer alternatieve in-vulling van de derde gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk. Als een kans voor vernieuwing en verbinding voor de samenwerking. Een andere invulling zodat het voor alle drie de samenwerkende kerken een nieuw initiatief wordt. Er kwam een brainstormgroep met vertegenwoordigers uit de drie wijkgemeentes. Te weten: Mathilde Engelsma (Nieuwe Kerk), Hielke Freerk Boersma (Fontein) en Christian Hulzebos (de Bron). Van de predikanten was Alberte van Ess erbij betrokken. De groep bracht begin dit jaar verslag uit van hun bevindingen en kwam met het voorstel van een meer thematische invulling. Met name het middendeel, dienst van de Schrift, zou daarbij de mogelijkheid hebben alternatief te worden ingevuld. Begin en eind, zo werd duidelijk gesteld moeten herkenbaar blijven als een kerkdienst. Op 17 maart a.s. zal de aftrap zijn van deze alternatieve invulling, met als thema: een nieuw begin. We willen samen met de aanwezige gemeenteleden ons hierop (meditatief) bezinnen in de dienst. Bij de koffie kunnen we hierover in gesprek gaan en is er de mogelijkheid je op te geven om mee te werken aan zo'n (thematische) dienst. Voor dit jaar zullen in mei, september en november de gezamenlijke diensten alternatief worden ingevuld. Ook de jongeren zullen in hun viering zich bezinnen op mogelijke thema's, zodat ook zij erbij betrokken zijn. In deze dienst zal ook aandacht zijn voor het ZWO-project van de gezamenlijke kerken. Yvonne Gerner van de Stichting rondom Baba, Mali, zal speciaal vanuit Den Haag komen om iets over het project te vertellen.
Alberte van Ess

Stage binnen PGG-Noord

Ben ik nu een Braziliaan of toch een Nederlander? Waar begin je, indien je iets over jezelf gaat vertellen...
Dat is vaak lastig, zoals de eerste vraag hierboven al luidt. Daar kom ik niet uit, of toch wel?!
Naar het begin: ik ben geboren en getogen in Brazilië, mijn grootouders zijn begin jaren zestig naar Brazilië ge-emigreerd met hun, destijds kleine kinderen. Dat waren mijn ouders. Zij hebben elkaar daar leren kennen, zijn getrouwd en zo ben ik de eerste generatie aldaar geboren. Nederlandstalig opgevoed, de basisschool tweetalig gevolgd en daarna enkel nog in het Portugees. We werden er dagelijks op aangesproken dat we op de Brazili-aanse school in het Portugees moesten spreken, dat was voor ons niet vanzelfsprekend. In Brazilië meende ik altijd dat ik me meer Nederlander voelde en nu ik bijna drie jaar in Nederland woon, twijfel ik daar aan, sterker nog, nu voel ik mij een Braziliaan. Tussen wal en schip misschien. Als gescheiden moeder van twee volwassen kinderen en inmiddels (trotse) oma, begon er iets te kriebelen. Er ontstond een gevoel van ‘nu mag en kan ik zelf mijn leven verder in gaan vullen’. Wil ik zo verder, als leerkracht op de Nederlandse Taal en Cultuur school in Brazilië of wil ik iets anders? Het werd en-en.

Lees meer...