facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Startzondag de Bron, Fontein en Nieuwe Kerk

Op zondag 15 september vieren we de start van het seizoen met de theaterdienst "Groen doen", het thema van het Festival van de Geest, en daarmee ook de afsluitende zondag van dit gebeuren.
Kees van der Zwaard, theoloog en theatermaker zal in de dienst voorgaan.
Begin juli zijn we bij elkaar geweest met vertegenwoordigers vanuit de betrokken gemeentes om dit voor te bereiden.
Op maandag 2 september is er nog een laatste voorbereidende bijeenkomst om 20.00 in de Nieuwe Kerk.
Alberte van Ess

wijkvernieuwingsmarkWijkvernieuwingsmarkt.

Op 14 juni werd er ‘s avonds in de Bron een markt gehouden. Dit werd georganiseerd door de gemeente i.s.m. wijkbewoners en organisaties die actief zijn in de wijk. De bedoeling hiervan was dat allerlei organisaties die al actief zijn in de wijk, en mensen die iets nieuws willen beginnen op sociaal gebied, elkaar beter kunnen leren kennen, elkaar kunnen ontmoeten, misschien zelfs met elkaar samen iets opstarten. Dit alles met de insteek om Beijum nog socialer, veiliger en gezelliger te maken. Ook De Bron was van de partij. Wij hebben daar kunnen laten zien wat De Bron zoal te bieden heeft in de wijk en natuurlijk staan wij ook open voor meer samenwerking en/of nieuwe ideeën. We hebben, in samenwerking met het Wij-team, al meerdere gespreksavonden gehad over het thema ouder worden. Daar zitten heel wat kanten aan en men heeft ook wel vragen en angsten op dat gebied. Op de markt hebben wij daar meer uitleg over kunnen geven. Ook waren er flyers over onze meditatie-avonden, onze koffie-inloopochtenden, en over de crea dames. Tevens werken wij samen met de wijkhulpdienst, en de seniorenwerkgroep van de wijk. Al met al is de Bron heel actief in de wijk, duidelijk een kwestie van goed pionieren.
Christien de Ruiter

Klankschalenmeditatieconcert in De Bron

Op maandag 17 juni was er een bijzonder klankschalenmeditatieconcert in De Bron. Deze werd verzorgd door Folkert Rienstra en Hans Battenberg.
Het was een indrukwekkende hoeveelheid van schalen, muziekinstrumenten en andere voorwerpen. Toen Folkert en Hans nog druk bezig waren al hun spullen uit te stallen in de kerkzaal, liep het langzamerhand vol in de foyer. Ik zag mensen van onze eigen Bron, maar ook veel van elders. Sommigen hadden matjes mee of een klein bankje om te mediteren. Die matjes werden dan ook her en der in de kerkzaal gelegd en ieder zocht een comfortabele plek. Alberte leidde het concert in en toen werd het stil, dwz door de aanwezigen. Maar Folkert en Hans lieten ons allerlei klanken horen. Folkert begon met een heel mooi stil, klein liedje en daarna pakten ze om beurten of tegelijk verschillende voorwerpen.

Lees meer...

ontbijt in de bron

Ontbijt in de Bron

Op een vrolijke donderdagmorgen in juni zijn de deuren van de Bron open voor wijkgenoten. Zij kunnen hier ontbijten en mede wijkgenoten ontmoeten. Wij mochten deze keer 35 mensen welkom heten.
I.s.m het Wij team, Bij Bosschardt, de Bewonersorganisatie Beijum en een aantal wijkbewoners organiseren wij regelmatig iets. 4x per jaar een ontbijt, in de Bron begin januari een ontmoeting met heerlijke koffie en oliebollen. Ook zijn er fiets en wandeltochten, BBQ’s, spelletjesmiddagen.
Hiermee hopen wij dat buurtbewoners elkaar beter leren kennen. Wij zijn nu bezig om ook jong en oud met elkaar kennis te laten maken.
Deze week gaan wij gezamenlijk grote dromenvangers maken. Het is de bedoeling dat die dan buiten het nieuwe plein voor het Heerdenhuis gaan versieren.
Christien de Ruiter

Paul van ZwietenPresentatie leden uitvaartgroep, Paul van Zwieten.

Als lid van de uitvaartgroep van de PGG Noord wil ik mij graag aan u voorstellen. Ik ben Paul van Zwieten. Ik kerk al enige decennia in ‘De Bron’
in Beijum en mag daar divers vrijwilligerswerk doen waaronder pastoraat. Ongeveer drie jaar geleden vertelde da. Alberte van Ess mij over het idee om uitvaarten te laten leiden door gemeenteleden. Zij vroeg mij of ik daaraan mee wilde doen. Het idee sprak mij direct erg aan en ik heb ‘ja’ gezegd. Enerzijds omdat het voor mij in het verlengde van het pastoraat ligt. Tegelijkertijd vind ik het een erg mooie gedachte om vanuit de geloofsgemeenschap zelf een bijdrage te leveren aan een waardige uitvaart van een gemeentelid. Als lid van de uitvaartgroep zoek je samen met nabestaanden naar woorden, naar muziek, naar rituelen die recht doen aan het leven en geloofsleven van de overledene. En die ook mogelijk troost en kracht voor de toekomst aan nabestaanden mogen geven. Ik vind dat erg belangrijk en waardevol. Om dit te kunnen doen heb ik de cursus ‘Uitvaartdiensten leiden door gemeenteleden’ gevolgd. Een mooie maar ook intensieve cursus. Gelukkig komen we als leden van de uitvaartgroep regelmatig bij elkaar om van elkaar te leren en elkaar te bemoedigen. Helaas ben ik vanwege drukte in mijn dagelijks werk, ik ben chef van een politiebureau, minder vaak beschikbaar om een uitvaart te leiden. Maar indien beschikbaar, wil ik mij er met hart en ziel voor inzetten.

Marijke BootsmaPresentatie leden uitvaartgroep, Marijke Bootsma-de Langen.

Zoals aangekondigd in een eerder nummer, zullen de komende tijd de leden van de uitvaartgroep van de Protestantse Gemeente Groningen Noord zich aan u voorstellen. Waarom wilde ik meedoen aan de opleiding met deze groep gemeenteleden en hoe is dat nu twee jaar later?
Ik vind het belangrijk dat er vanuit de gemeente aandacht is voor nabestaanden bij het afscheid van een dierbare. Het vormgeven van de uitvaart is daarbij een belangrijk onderdeel. Misschien klinkt het gek, maar “een mooie uitvaart” kan een warme herinnering zijn en het rouwproces ietsje lichter maken. Als het niet goed loopt laat dat vaak lange jaren een naar gevoel achter. Ik wil graag als gemeentelid bijdragen aan een waardig afscheid in een vorm waarbij de nabestaanden zich achteraf gesteund voelen. Bijkomende motivatie om dit te doen was dat ik zag hoe het geringer wordend aantal predikanten zou worden belast met een toenemend aantal uitvaarten, waardoor hun andere werk mogelijk in de knel zou komen. Een beetje hulp van hiervoor opgeleide gemeenteleden leek me niet verkeerd. De opleiding meemaken was in deze groep een bijzonder prettige ervaring. Hoe is het nu? Wij werken met een rooster van beschikbaarheid. Via het centrale aanmeldnummer kan je gebeld worden. Maar als er niemand overlijdt in zo’n periode, moet je dus je “vaardigheid” op andere wijze op peil houden. Wat lezen en nadenken over geschikte combinaties van liederen en passende bijbelteksten. We doen dat ook binnen “de uitvaartgroep” door ervaringen uit te wisselen. Een paar keer per jaar steunen wij zo elkaar om dit werk - hopelijk steeds beter - te kunnen blijven doen. Voor mij is dit een belangrijk onderdeel.

Marijke Bootsma- de Langen

Lieve Bronners,

Wat zijn jullie toch een warme groep.
Ik wil graag iedereen bedanken die in de pen geklommen is of op de fiets is gestapt. Ik heb een deur vol geplakt met beterschap-kaarten en ook felicitaties met mijn eerste kleindochter.
Het doet een mens goed, zoveel aandacht. Ik ben momenteel bezig met een cursus geduld oefenen, maar het gaat langzaam de goede kant uit met mij.
En mijn kleindochter is een klein wondertje.
Een warme groet,
Christien (de Ruiter)

Nieuws uit de Bron & Zondagsbrieven

Via de Bronmail houden we u zo veel mogelijk op de hoogte van wat speelt in onze kerkgemeente.Als er geen dienst met medewerking van De Bron wordt uitgezonden, ontvangt u via de mail een zondagsbrief.
Lees hier alle beschikbare brieven.

Mocht u de bronmail nog niet ontvangen dan kunt u zich aanmelden bij de scriba van De Bron of het hier op de website lezen.

 

spoor van licht

(Klik op de afbeelding voor het hele programma)

bezinning en bezieling 2019 2020

Henk Ridder

Henk Rutgers geridderd

“Het verheugt mij dat het Zijne Majesteit heeft behaagd u Koninklijk te onderscheiden en te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau”. Aldus de slotwoorden van burgemeester Den Oudsten gericht aan Henk Rutgers tijdens de lintjesregen in het stadhuis van Groningen.
En ridder word je niet zomaar. Een greep uit de genoemde activiteiten, waaruit blijkt dat Henk bestuurlijk en vooral fysiek de handen uit mouwen steekt. Vrijwillig, enthousiast en betrokken.
• Inzet voor de koren The Young Christian Singers en later Musical Belief, gedurende langere tijd
• Geld inzamelen en opknappen van 2 schoolgebouwen in een krottenwijk van Mubai in India. Erbij geweest om een en ander te begeleiden.
• Samen met de stichting People2People meerdere projecten ondersteund. De Bron enthousiast gemaakt om geld bij elkaar te krijgen d.m.v. diverse acties.
• In Roemenië een kleuterschool voorzien van douches en speelmaterialen.
• In Polen een kindertehuis voorzien van gymnastiekmaterialen.
• Het bakkersproject in Malawi. Ook hier geld voor geworven en ter plekke ondersteuning geleverd.
• Daarnaast nu 37 jaar actief in De Bron als (hulp)koster en vooral ook klusjesman. Dit levert een grote besparing op.
En wat vindt Henk er zelf van?
“Heel positief en mooi om te krijgen. Mijn vader is zo’n 30 jaar actief geweest in Selwerd. Hij was op veel plekken actief en betrokken in de omgeving. Hij heeft nooit erkenning gekregen. Ik ben blij dat nu iemand in de familie die erkenning wel krijgt”.
Gefeliciteerd Ridder Henk. De Bron is trots op je.
Ruud van Erp

zaden van iedereenRoyale opbrengst bij de Sobere maaltijden in De Bron

Ieder jaar worden tijdens de 40-dagentijd Sobere maaltijden gehouden in De Bron; op woensdagavond kan iedereen aanschuiven voor een lekkere soep met brood en tegelijk een goed doel steunen. Dit jaar was het goede doel de campagne ‘Zaden zijn van iedereen’ van de organisatie Hivos [www.hivos.org]. En dit jaar werd tijdens vijf sobere maaltijden ruim 350 Euro opgehaald voor dit project!
Zaden zijn van iedereen, wat houdt dat in?
Ook dit jaar had dit goede doel te maken met voedsel: het project van het Hivos helpt boeren, vooral kleine boeren in Kenia, met hun eigen zaaigoed. Van oorsprong verbouwden deze kleine boeren hun eigen zaaigoed, maar zij worden meer en meer gedwongen zaad te gebruiken dat door grote bedrijven wordt geleverd. Juist dat zaaigoed is duur door de patenten die er op rusten.
Hivos helpt de kleine boeren met het opzetten van een systeem zodat buiten de grote zaadbedrijven om, zaaigoed geproduceerd en onderling verdeeld kan worden.

Namens de diaconie van de Bron, Maria Ufkes

 

labyrinthLabyrint: ontdek je levensweg

Er staat aan de Bentismaheerd 1 (in Beijum) een banner, ik loop naar binnen en er heerst een opmerkelijke stilte. Mensen zitten aan tafels iets te lezen met een kop thee of koffie. Ik kijk naar binnen, het lijkt een kerk, maar middenin de ruimte ligt een doolhof aan oranje touwen, met een kring in het midden, omrand door stenen en kaarsjes, hierin meditatiekrukjes en een kaars op een standaard; daaromheen een wirwar aan rondlopende wegen, met aan de buitenkant enkele kaarsen; de ramen zijn met jaloezieën gesloten, mensen staan aan de buitenkant stil te kijken; ook hier een serene rust.
Dan wordt ik zachtjes aangesproken en welkom geheten en uitgenodigd eerst een A4 tje te lezen. Hierin staat uitleg over het labyrint, geen doolhof, maar een vanzelf volgend pad naar binnen en dezelfde weg weer naar buiten. Dat kun je op diverse meditatieve manieren doen en diverse mensen proberen dat eerst buiten deze kring te oefenen, sommigen lopen eerst om het labyrint heen. Je wordt als het ware uitgenodigd je eigen pad te lopen, wie weet kijk je terug op je eigen levenspad. Tijdens de route kun je, als dat wilt, begeleidende teksten overdenken en wie weet een begin van een antwoord vinden. De langzame tred, de stilte, de kaarsen, het weinige licht, alles werkt mee deze uitdaging aan te gaan en tot een zekere inkeer te komen. Met de aanwezigen lijken we de tijd te vergeten en lijken we ons over te geven aan bezinning.
Het labyrint blijkt een onderdeel te zijn van de stille week voor Pasen,waar we op deze bijzondere wijze eens kunnen verwijlen bij onszelf.
“Een labyrint lopen”, is kort gezegd, even stilstaan in jouw tijd, een bezinnend moment in je leven.