facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Jos VegterPresentatie leden uitvaartgroep

Zoals aangekondigd in een eerder nummer, zullen de komende tijd de leden van de uitvaartgroep van de Pro-testantse Gemeente Groningen Noord zich aan u voorstellen. Ik ben Josha Veger en lid van de uitvaartgroep. Ik werk als schooldirecteur in Veendam, ben lector en voorzitter van de wijkkerkenraad in de Nieuwe Kerk en ben vanaf het begin bij de uitvaartgroep aangesloten. Ik heb met veel plezier en nieuwsgierigheid de cursus gevolgd en heb daarna verscheidene uitvaarten in de hoedanigheid van ‘stagiaire’ bijgewoond en uiteindelijk zelf ook uitvaarten geleid. Mijn motivatie om in een uitvaartdienst voor te gaan is de mogelijkheid om, samen met de nabestaanden, de overledene met respect te gedenken en door middel van een troostende dienst de familie verder te helpen in het rouwproces. Het is belangrijk om te zoeken naar woorden, liederen, rituelen of symbolen die uiting geven aan het verdriet, de overledene recht doet en troost voor de toekomst kunnen geven. Momenteel volg ik de opleiding tot uitvaartleider bij Meander omdat ik wil weten wat een uitvaartleider doet en hoe ik deze kennis en vaardigheden ook zou kunnen inzetten bij een uitvaart.

graankorrelAls de graankorrel sterft ......

Op zondag 14 april is er om 16.00 uur een uitvoering van het oratorium Als de graankorrel sterft... in de Trefpuntkerk, Nieuwe Schoolweg in Glimmen
Dit oratorium is geschreven door Marijke de Bruijne en de muziek is gecomponeerd door Chris van Bruggen, Anneke van der Heide en Peter Rippen.
Medewerking wordt verleend door de Cantorij van de PKN gemeente Noordlaren-Glimmen o.l.v. Chris van Bruggen en Anneke van der Heide
Piano: Peter Rippen. Fluit: Annemiek Bolding.
Solozang: Anneke van der Heide, Andries Visser en Henriëtte van der Kamp
Leden van de kerkelijke gemeente zullen de spreekstemmen verzorgen.
De toegang is gratis. Collecte bij de uitgang
U bent van harte welkom

passion PosterThe Passion,

The Passion is een unieke muzikale vertelling van het verhaal van Pasen in een modern jasje. The Passion staat dit jaar in het teken van het thema 'Je bent niet alleen'. Dit sluit aan bij de aandacht in onze samenleving voor eenzaamheid en de talloze initiatieven om mensen bij elkaar te brengen.. Het live-evenement komt op Witte Donderdag 29 maart van uit Dordrecht.
Ook dit jaar geven we weer de gelegenheid om samen met elkaar in de Bron live naar The Passion te kunnen gaan kijken.
Na de dienst van witte donderdag die om 19:00 begint zullen er 2 schermen zijn waar the Passion op wordt vertoond.
In de kelder (the Underground) van de Bron staat een beeld scherm waar de jongeren met elkaar kunnen gaan kijken en in de Kerkzaal waar de rest van de gemeente en wijk bewoners naar de uitzending kunnen gaan kijken.
The Passion begint om 20:30
Graag tot dan.

Vogelkijktocht.

Op zaterdag 23 maart stonden we om half acht ’s ochtends te wachten bij de Bron.
Onder leiding van onze gids Ton Bot vertrokken we naar het Fochtelooer Veen.
Natuurlijk om vogels te kijken en te horen..
We liepen over het drassige pad en zagen de roodborsttapuit, de geelgors , de zwarte mees
en de graspieper. Ook hoorden we de leeuwerik en de groene specht.
Tussendoor konden we nog even uitrusten in het bezoekerscentrum om onze koffie op te drinken.
Als laatste gingen we nog naar de uitkijktoren van Ravenswoud waar we een mooi uitzicht hadden
over de plas.
Het was een mooie tocht, Jammer alleen dat we geen kraanvogels en klapeksters zagen!
Met dank aan Ton ,die alles weet van vogels.
(opbrengst kwam ten goede aan de spulletjes markt van 2018)
Wil Miedema

Project uitvaarten, een update

Waarom ook al weer?
Het project is opgezet vanuit het samenwerkingsverband van de Bron, de Nieuwe Kerk en de Fontein. Met name in deze laatste gemeente drukken het hoge aantal uitvaarten zwaar op de agenda van de wijkpredikant. Natuurlijk blijven de eigen wijkpredikanten ook uitvaarten doen, zeker als ze iemand lang begeleid hebben. Maar er zijn genoeg situaties waarin iemand anders de uitvaart zou kunnen begeleiden. Als de predikant met verlof is, moet er immers ook een collega invallen. Wellicht dat iemand dan nog liever een vertrouwd persoon uit de gemeente daarvoor vraagt. Ook doet de situatie zich voor dat, om wat voor reden dan ook, de betrokkenheid met de kerk en de wijkpredikant er nauwelijks nog is. Maar de vraag voor het leiden van de uitvaart komt wel bij de kerk terecht. Want dat blijft een kerntaak van de gemeente, maar dus niet per se van de predikant. Dat is door de jaren heen wel zo gegroeid in vele protestantse gemeentes. Maar ooit sprak de schoolmeester mooie woorden uit bij een uitvaart of een ander gerespecteerd gemeentelid. En de Rooms-Katholieke Kerk heeft al een langere traditie van daartoe geschoolde leken als voorganger bij een uitvaart.

Lees meer...

Alternatieve invulling gezamenlijke diensten

Vorig jaar is in het gezamenlijk moderamen van PGG-Noord de aanzet gegeven voor een meer alternatieve in-vulling van de derde gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk. Als een kans voor vernieuwing en verbinding voor de samenwerking. Een andere invulling zodat het voor alle drie de samenwerkende kerken een nieuw initiatief wordt. Er kwam een brainstormgroep met vertegenwoordigers uit de drie wijkgemeentes. Te weten: Mathilde Engelsma (Nieuwe Kerk), Hielke Freerk Boersma (Fontein) en Christian Hulzebos (de Bron). Van de predikanten was Alberte van Ess erbij betrokken. De groep bracht begin dit jaar verslag uit van hun bevindingen en kwam met het voorstel van een meer thematische invulling. Met name het middendeel, dienst van de Schrift, zou daarbij de mogelijkheid hebben alternatief te worden ingevuld. Begin en eind, zo werd duidelijk gesteld moeten herkenbaar blijven als een kerkdienst. Op 17 maart a.s. zal de aftrap zijn van deze alternatieve invulling, met als thema: een nieuw begin. We willen samen met de aanwezige gemeenteleden ons hierop (meditatief) bezinnen in de dienst. Bij de koffie kunnen we hierover in gesprek gaan en is er de mogelijkheid je op te geven om mee te werken aan zo'n (thematische) dienst. Voor dit jaar zullen in mei, september en november de gezamenlijke diensten alternatief worden ingevuld. Ook de jongeren zullen in hun viering zich bezinnen op mogelijke thema's, zodat ook zij erbij betrokken zijn. In deze dienst zal ook aandacht zijn voor het ZWO-project van de gezamenlijke kerken. Yvonne Gerner van de Stichting rondom Baba, Mali, zal speciaal vanuit Den Haag komen om iets over het project te vertellen.
Alberte van Ess

Stage binnen PGG-Noord

Ben ik nu een Braziliaan of toch een Nederlander? Waar begin je, indien je iets over jezelf gaat vertellen...
Dat is vaak lastig, zoals de eerste vraag hierboven al luidt. Daar kom ik niet uit, of toch wel?!
Naar het begin: ik ben geboren en getogen in Brazilië, mijn grootouders zijn begin jaren zestig naar Brazilië ge-emigreerd met hun, destijds kleine kinderen. Dat waren mijn ouders. Zij hebben elkaar daar leren kennen, zijn getrouwd en zo ben ik de eerste generatie aldaar geboren. Nederlandstalig opgevoed, de basisschool tweetalig gevolgd en daarna enkel nog in het Portugees. We werden er dagelijks op aangesproken dat we op de Brazili-aanse school in het Portugees moesten spreken, dat was voor ons niet vanzelfsprekend. In Brazilië meende ik altijd dat ik me meer Nederlander voelde en nu ik bijna drie jaar in Nederland woon, twijfel ik daar aan, sterker nog, nu voel ik mij een Braziliaan. Tussen wal en schip misschien. Als gescheiden moeder van twee volwassen kinderen en inmiddels (trotse) oma, begon er iets te kriebelen. Er ontstond een gevoel van ‘nu mag en kan ik zelf mijn leven verder in gaan vullen’. Wil ik zo verder, als leerkracht op de Nederlandse Taal en Cultuur school in Brazilië of wil ik iets anders? Het werd en-en.

Lees meer...

nu ik oud word“Nu ik oud(er) word”

is het thema waarover tijdens drie avonden wordt gesproken.
Bedacht vanuit de werkgroep pastoraat van de Bron worden deze avonden in samenwerking met het WIJ-team Beijum gehouden in De Wegwijzer Beijum (naast de bibliotheek). 
De eerste avond op woensdag 6 februari jl. stond in het teken van kennismaking met elkaar, en de vraag: hoe ervaren we de maatschappij ten opzichte van onszelf nu we oud(er) worden. We hadden boeiende en levende gesprekken met een twintigtal wijkbewoners, waarvan een deel vanuit De Bron.
Op 6 maart a.s. vervolgen we onze oriëntatie, met vragen als ‘wat zijn de thema’s in ons leven,
waar lopen we tegenaan en waar halen we de kracht, inspiratie vandaan?’
Op 3 april proberen we ‘de balans op te maken van onze levensfase’. Dan bespreekt de groep ook wat de ervaringen zijn van de avonden. En wie weet komt er een vervolg na de zomervakantie.
Weet u ook uitgenodigd !

IonavieringIonaviering Doopsgezinde Kerk

Zondag 10 Maart 2019 om 17.00 uur (2e zondag in de maand) is er een Ionaviering in de Doopsgezinde Kerk te Groningen. Deze viering bezinnen we ons op de tijd om op weg te gaan. De vesper wordt verzorgd door Geert Bruzewitz en Gerrie Hof
Hilda Scherphuis

Medeleven

Lieve mensen van De Bron, vanaf 13 januari woon ik niet meer in Beijum, maar aan het Kraaienest 153 in Lewenborg. Graag wil ik heel veel mensen bedanken voor hun trouw, aan mij besteed na het overlijden van Luit. Speciaal mijn dank aan onze dominee Alberte van Ess die mij vaak heeft bezocht. Iedereen die langs wil komen is van harte welkom op mijn nieuwe adres: Kraaienest 153, 9733 HL, in Lewenborg.
Hartelijke groet aan allen,
Miep Stuitje-v.d. Beek .

Graag willen we iedereen bedanken voor alle medeleven en aandacht, kaarten met bemoedigende teksten, bloemen en bezoek tijdens de afgelopen periode. We zijn er erg blij mee en het doet ons goed en het steunt ons. Heel veel dank daarvoor.
Hartelijke groet,
Grietje Ynema en Harm van den Berg.

daglicht

Zing mee ...........

We willen op Zondag 24 februari in de Trefpuntkerk, Nieuwe schoolweg 5 in Glimmen een uitvoering gegeven van het oratorium 'Daar is het daglicht. Dit oratorium is geschreven door Michaël Steehouder en de muziek is van Peter Rippen, Anneke van der Heide en Chris van Bruggen. Uitvoerenden zijn het kwartet Mozayk uit Heerenveen, een projectkoor, Chris van Bruggen piano en dirigent Jonne van Bruggen. De spreekteksten worden uitgesproken door Michaël Steehouder en Hanneke Doelman. Voor het projectkoor hebben we -in tegenstelling tot de andere liedprojecten- dit keer gekozen voor een andere werkwijze, namelijk zonder repetitieavonden. Dat is in dit geval mogelijk omdat het zangkwartet de 4 koorstemmen zingt.Maar de 5e stem (in veel gevallen de melodie) moet (eenstemmig) door een projectkoor gezongen worden. We willen een ieder die graag zingt uitnodigen hieraan mee te doen.

Wil u meedoen met het projectkoor? Dan bent u zondagmiddag 24 februari van harte welkom om 15.00 uur.
Geeft u zich even op via email?
U krijgt dan tijdig de muziek en een opname via de mail toegezonden om thuis te oefenen. Op zondagmiddag 24 februari gaan we eerst een uur lang gezamenlijk oefenen en gaan -na koffie en thee- om 16.30 uur een uitvoering geven van het geheel. 
Een middag zingen in Glimmen. Doet u mee?
Van harte welkom

Chris van Bruggen