facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Ouderengespreksgroep

ouderengespreksgroep2019
De werkgroep pastoraat heeft het initiatief genomen voor een ouderengespreksgroep. Beijum wordt in een rap tempo ouder. Het is bekend dat mensen bij het ouder worden met een aantal zaken te maken krijgen, zoals bijvoorbeeld: ziek worden, tijdsbesteding na pensioen, hoor ik er nog bij, pensioenuitkering, overlijden van familieleden of mensen in de naaste omgeving, eenzaamheid, om maar een aantal voorbeelden te noemen.
In onze wijkgemeente zien we dat ook gebeuren. Uit een aantal thema’s is ‘nu ik oud(er) word’ gekozen.
We denken aan een drietal bijeenkomsten, maar het kunnen er meer worden. De aanwezigen bepalen mee wat de inhoud wordt.
Ouder worden is ook een thema binnen de wijkvernieuwing Beijum die vrijdag 18 januari het startmoment had.
Mede daarom staan de bijeenkomsten open voor alle Beijumers en worden de bijeenkomsten in de Wegwijzer Beijum gehouden.
Het past binnen de visie van De Bron: de wijk in, op pad, er naar toe.
Ruud van Erp
(klik op het affiche voor een betere weergave van alle gegevens!)

 

Reactie PGG op de Nashville verklaring

De Protestantse Gemeente Groningen (de Protestantse Kerk Nederland in de stad Groningen) onderschrijft volledig de onderstaande reactie van de landelijke PKN.
Verder is de PGG bijzonder blij met het interview dat het Dagblad van het Noorden had met Ds. Ynte de Groot de vorige voorzitter van de PGG. (Zie bijlage)
De PGG kan zich goed vinden in zijn reactie op de Nashville verklaring. 
Tussen de regels door wijst hij er in het interview fijntjes op, hoe kort geleden het nog maar is, dat voor de wet trouwen in de burgerlijke gemeente Groningen mogelijk werd.

De PGG ging hierin de Gemeente Groningen zelfs voor!
Wij willen benadrukken dat mensen van elke seksuele geaardheid of levensverbintenis niet alleen welkom zijn, maar reeds lang aan ons kerkelijke leven volwaardig deelnemen.
E.M. Meisner, preses PGG

Lees meer...

Spoor Van Licht corrected 2019 version BSpoor van Licht – 10 januari 2019

Volg op 10 januari 2019 het Spoor van Licht en laat jezelf meenemen in een wereld van rust, muziek en kaarslicht...! 
Studeren, werken, vrijwilligerswerk, een gezin, een sociaal leven... de maatschappij tekent zich tegenwoordig door een volle en drukke agenda. Hebben we nog wel tijd om uit te rusten en tot onszelf te komen? Op donderdagavond 10 januari is de Martinikerk geopend en verlicht met honderden kaarsjes. Iedereen is welkom om te luisteren naar meditatieve muziek, een moment van rust te ervaren en een lichtje aan te steken. De deur staat open.
Spoor van Licht, 10 januari tussen 20:00 en 22:30 uur in de Martinikerk, Martinikerkhof 3 te Groningen

kerkbalans 2019Actie Kerkbalans 2019: ‘Geef voor je kerk’

Anders dan van allerlei andere goede doelen krijgt u van de kerk maar één keer per jaar een brief met het ver-zoek om geld te geven. De rest van de tijd proberen we ons als kerk vooral bezig te houden met het aanwezig zijn als gemeenschap waar iedereen telt. Een vanzelfsprekende taak van de kerk is de pastorale en diaconale zorg voor mensen in nood, zoals bij ziekte en overlijden en de aandacht bij vreugdevolle momenten zoals ge-boorte en huwelijk. Bijna elke zondag is er in ons kerkgebouw om 10.00 uur een eredienst, waar iedereen har-telijk welkom is, met koffie en thee na. Alleen elke 3e zondag van de maand vieren we de eredienst samen met de wijkgemeenten van de Nieuwe Kerk en de Fontein in de Nieuwe Kerk. Ook door de week vinden er diverse activiteiten plaats. Er worden bijvoorbeeld christelijke meditatiecursussen verzorgd, het stiltecentrum is op specifieke momenten voor iedereen toegankelijk, er worden zo nu en dan maaltijden georganiseerd, enz.

Lees meer...

bloemen boeket bontgekleurdMedeleven

Afgelopen anderhalf jaar hebben wij een paar keer de bloemen uit de kerk ontvangen. Bijna elke dag ontvan-gen wij kaartjes met lieve woorden. We weten dat er kaarsen voor ons worden aangestoken. Dit alles is een grote steun voor ons. Daarvoor heel veel dank.
Hanneke Stam en Jan IJmker

music and gift INLIAKerstpakettenactie INLIA

Net als vorig jaar willen we u vragen om kerstpakketten in te zamelen voor de gasten in onze bed,bad,brood-opvang. Met de inhoud van de kerstpakketten worden dan cadeaus gemaakt die bijv. op Oudejaarsavond worden uitgedeeld aan onze gasten die verblijven in de verschillende BBB-locaties.
Een groep enthousiaste amateur-zangers heeft dit jaar het iniatief genomen om, onder de naam ‘Music and Gift’ op de zaterdagmiddag voor Kerst bekende kerstmuziek ten gehore te brengen in de daarvoor opengestelde Martinikerk in Groningen en, in overleg met de diaconie, tegelijkertijd daarmee ook kerstpakketten voor INLIA in te zamelen en te collecteren voor het diaconaal-pastoraal centrum ‘De Open Hof’.
Op zaterdagmiddag om 15 uur brengt het voor deze gelegenheid samengesteld 'scratch-koor' het Hallelujah uit de Messiah van Händel en het Tollite Hostias van Saint-Saens ten gehore. Verder is er orgel- en carillon-muziek te horen. De muzikale leiding is in handen van Vincent Hensen-Oosterdijk met Peter van der Zwaag aan het orgel. De Martinikerk is zaterdag 22 december open van 12.00 tot 15.30 uur en de toegang is gratis. Bezoekers worden uitgenodigd een financiële bijdrage te geven voor het werk van De Open Hof en kerstpakketten kunnen worden gedoneerd aan de bed,bad,brood-opvang van INLIA. Medewerkers van de Open Hof en INLIA zullen ook met informatiestands aanwezig zijn. 

Hartelijke groet,
Helmer Roelofs
INLIA
Kerkelijke Relaties & Publieksvoorlichting
Jacobijnerstraat 5
9712 HZ GRONINGEN
T 050-3138181
Email
www.inlia.nl

spoor van lichtSpoor van Licht – 6 december 2018

Volg op 6 december 2018 het Spoor van Licht en laat jezelf meenemen in een wereld van rust, muziek en kaarslicht...!
Studeren, werken, vrijwilligerswerk, een gezin, een sociaal leven... de maatschappij tekent zich tegenwoordig door een volle en drukke agenda. Hebben we nog wel tijd om uit te rusten en tot onszelf te komen?
Op donderdagavond 6 december is de Martinikerk geopend en verlicht met honderden kaarsjes. Iedereen is welkom om te luisteren naar meditatieve muziek, een moment van rust te ervaren en een lichtje aan te steken. De deur staat open.
Spoor van Licht, 6 december tussen 20:00 en 22:30 uur in de Martinikerk, Martinikerkhof 3 te Groningen

 

Sokkenactie

Nu het kouder wordt is het goed om stil te staan bij hen die geen dak boven hun hoofd hebben en afhankelijk zijn van elke vorm van warmte die wij hen kunnen geven. Een goede gewoonte is het inzamelen van sokken, sjaals, mutsen en handschoenen voor deze mensen. De doos staat vanaf 11 november klaar in de foyer, en we hopen, net als voorgaan-de jaren dat deze actie weer een mooi succes mag worden. Wij zorgen dat alle spullen afgeleverd worden bij de Open Hof, dé plek waar daklozen hun weg weten te vinden. Kijkt u even in uw kast of u nog wat kunt missen?

KruidNoten ZOAKruidnotenactie

Als de bomen kaler worden, de wintertijd is ingegaan en de spulletjesmarkt is geweest, dan weten we, het is zover: tijd voor de kruidnoten! Vanaf zondag 11 november zijn ze weer te koop in de foyer van de Bron.
Behalve dat ze erg lekker zijn gaat de opbrengst naar Stichting ZOA. Deze stichting draagt bij aan hoop en herstel in een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen. De meest recente grote ramp is de verwoestende aardbeving in Sulawesi, waar op dit moment wereldwijd aandacht en steun voor is. Stichting ZOA biedt noodhulp en werkt daarnaast samen met de lokale gemeenschap aan wederopbouw. Hierdoor kan men zichzelf daar weer zelfstandig voorzien in eigen levensonderhoud. Het christelijk geloof is hierbij de motivatie om vanuit deze bijzondere hoek hulp te bieden. Reden te meer om lekker veel kruidnoten te kopen en nu u dit allemaal weet, zullen ze vast nòg beter smaken!

 KerstmarktKerstmarkt

Kerstmarkt op 15 december in De Fontein voor het ZWO project Stichting rondom Baba. Zaterdag 15 dec is er de kerstmarkt in De Fontein, de ZWO van de Bron werkt hieraan mee. De opbrengst is voor ons gezamenlijk ZWO project voor de Stichting rondom Baba.
Voor de kerstmarkt zijn we op zoek naar sieraden die je niet meer gebruikt: kettingen, armbanden, ringen, broches.
Je kunt je bijdragen inleveren bij de ZWO werkgroep; Lettie, Abra, Hilly of Immie (graag voor 14 decmeber).
Alvast bedankt en graag zien we jullie op de kerstmarkt van 15 december in De Fontein van 10 uur tot 14 uur

Sint Martinus Pronkjewail’n

Op 10 november a.s. wordt Sint Martinus gevierd. Deze manifestatie wordt georganiseerd door de stichting “Sint Mar-tinus Pronkjewail’n”, en begint om 20.00 uur in de Martinikerk. De stichting zet zich in voor armoede in de stad, precies zoals Sint Martinus dat deed. Wist u dat één op de vijf kinderen van onze stad in armoede leeft? Misschien wel dat kind dat met Sint Martinus een liedje voor u zingt. Op de manifestatie met als thema “Ik zie ik zie wat jij niet ziet” wordt op een bijzondere manier aandacht besteed aan mensen die op allerlei manieren zich inzetten voor bovengenoemd doel. Op een originele manier kunt u kennismaken met allerlei kleinschalige burgerinitiatieven zoals Doedertoe, de Minimalistische Eettafel, de Hulpexpress en de Gereedschapskist. Initiatieven die ontwikkeld zijn vanuit het hart van mensen. De kerk is vanaf 19.30 open en de toegang is gratis. Tijdstip en geld zullen na de Spetterende Spulletjesmarkt in elk geval geen belemmering zijn om hierheen te gaan. Wees welkom! Voor verdere informatie zie www.sintmartinuspronkjewailn.nl
Alian Bergsma