facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

IonavieringIonaviering in de Doopgezinde Kerk te Groningen

Op zondag 8 oktober wordt om 17.00 uur (2e zondag in de maand) een Iona viering gehouden in de Doopsgezinde Kerk te Groningen. Dit seizoen houden we de vieringen aan de hand van de schilderijenreeks 'Creation'. De schepping van hemel en aarde ‘en hij zag dat het zeer goed was’ (Genesis 1, 2:1-4) van kunstenares Henriette Alexander uit Driebergen. De vieringen ademen de sfeer van Iona met zijn oude Keltische wortels, met melodieën en liederen die daar zijn geboren en met de eenvoud en de stilte die je daar kunt ervaren. Een van de doorde-weekse vieringen in de Abdij van Iona is een gebedsdienst voor heelwording. Tijdens onze vespers volgen wij deze liturgie. De vesper wordt verzorgd door Birgit van Dongen en Evert Jan Veltman. Stef Tuinstra leidt ons op de piano door de liederen. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee. Van harte genodigd!
Hilda Scherphuis

klankschalenStart meditatie en klankschaal concert

Op 25 september begint de meditatie weer. We starten dit keer met een (meditatief) klankschaalconcert, onder leiding van Hans en gemeentelid Folkert. Wie dat eens wil meemaken, welkom! Het concert begint om 20.00 en duurt ongeveer een uur. Een half uur ervoor staat de thee en koffie klaar. Vanaf oktober starten we dan weer met de 'gewone' meditatie-avonden. Omdat ondergetekende nog steeds moet herstellen komen de groepen nu samen bij elkaar. Het is elke 2e en 4e maandagavond van de maand. Inloop met thee en koffie vanaf 19.30 u. Om 20.00 u gaan we de stilte in. De meditatie duurt tot 21.00 u. Schroom niet een keer aan te schuiven, ook als je geen ervaring hebt met meditatie.
Alberte van Ess

ZWO

Op zondag 3 september heeft de ZWO een actie gehouden voor het project: the Future in our Hands. We hadden als ZWO De Bron op ons genomen om 40 rugzakjes te verkopen voor de kinderen in Gambia. De overige (in totaal 175) worden verkocht door De Nieuwe Kerk, De Fontein en De Ark. Tot onze grote vreugde kunnen we jullie vertellen dat we ze op 3 september allemaal al hebben verkocht. Hiervoor onze grote dank, zeker namens straks al die blije kinderen. De actie is in de andere kerken ook heel succesvol verlopen. We komen daar zeker nog weer op terug. Mocht je toch nog heel graag een extra bijdrage geven dan kun je het bedrag dat je anders voor het rugzakje had willen betalen doneren voor o.a. de speeltoestellen die zullen worden aangeschaft. Zoals je ziet er is altijd wat te doen en te vernieuwen. Nogmaals hartelijk bedankt voor jullie snelle en spontane bijdrage.
Lettie, Hilly, Abra en Immie

dienst 03 09 201704911Oecumenische viering

En na zes zomervieringen volgde op 3 september om te beginnen een oecumenische dienst. In de Bron is iedere eerste zondag van de maand een oecumenische viering. Dit is ook het geval in Damsterboord. Bij beide vieringen is ook de parochie betrokken. Twee jaar geleden ontstond het idee dat ook hier samenwerking mogelijk is. We heb-ben toen afgesproken dat er in januari een gezamenlijke viering in het kader van de "week van Gebed om Eenheid" zal zijn en dat in oktober een oecumenische viering van beide wijken wordt georganiseerd. Vorig jaar was deze vie-ring in de Bron, dit jaar vieren we in de Emmauskerk. Dat betekent dat op 1 oktober de oecumenische viering in de Emmauskerk is, ook gewoon om 10.00 uur, en dat de Bron dan gesloten is.
Namens de werkgroep, Johanna

Terugblik op de zomervieringen in De Bron

In de vorige KiS is al even de zomerviering van 27 augustus aangestipt. Deze keer blikken we terug op de hele serie. Omdat de diensten steeds door tweetallen zijn voorbereid laten we de desbetreffende mensen zelf aan het woord. De eerste voorbereidingen (welk thema nemen we, de lay-out van de orde van dienst, een aantal liederen) zijn ge-daan samen met De Fontein en De Nieuwe Kerk. Voor het overige zijn de diensten in De Bron voorbereid en uitge-voerd door een groep van tien gemeenteleden die steeds in tweetallen hebben samengewerkt, na een gezamenlij-ke voorbereiding met de hele groep. Hieronder volgen de impressies en ervaringen uit de verschillende diensten.

Lees meer...

LiedArkLiedproject in de Ark

Komend najaar willen in in De Ark in Groningen weer een liedproject organiseren.  Het leek ons aardig om dit keer een aantal 'Psalmen vrij' van Huub Oosterhuis in te studeren.
We hebben ons geörienteerd op de Psalmen die getoonzet zijn door Antoine Oomen.
Op dit moment hebben we de volgende liederen geselecteerd:
Gij hebt uw land begenadigd - Oosterhuis, Oomen Psalm 85 vrij
Gij ik waan mij niet wijzer - Oosterhuis, Oomen Psalm 131 vrij
Ik zoek bij jou - Oosterhuis, Oomen Psalm 57 vrij 
Uw naam noemen - Oosterhuis, Oomen Psalm 92 vrij
Geen koning onze god - Oosterhuis, Oomen Psalm 93 vrij
Ik-zal is de god - Oosterhuis, Oomen Psalm 100 vrij
God is Hij alleen - Oosterhuis, Oomen Psalm 97 vrij
Opgestaan is mijn hart - Oosterhuis, Oomen Psalm 108 vrij
Klaarwakker en opgetogen - Oosterhuis, Oomen Psalm 122 vrij

Lees meer...

rugzakjeRugzakjes voor kinderen in Gambia, project The Future In Our Hands

Help je mee om dit gezamenlijke project mogelijk te maken? De ZWO-groep van De Bron maakt zich sterk voor 40 (veertig) rugzakjes. Wij hebben als ZWO-groep de rugzakjes al gevuld met allemaal leuke spulletjes, o.a. een kleurboek en kleurpotloden, een knuffel, een beker en nog veel meer
De kosten voor één gevuld rugzakje bedragen € 7,50. Je kunt doneren op zondag 3 en zondag 10 september bij de ZWO-tafel in De Bron. Alvast hartelijk bedankt voor je bijdrage.
ZWO De Bron: Lettie, Abra, Hilly en Immie
(Voor nog meer informatie verwijzen we naar de pagina van Stad-Noord in Kerk in Stad.)

IonavieringIonaviering in de Doopgezinde Kerk te Groningen

Zondag 10 september 17.00 uur (2e zondag in de maand) is er een Iona viering in de Doopsgezinde Kerk te Groningen. De vieringen ademen de sfeer van Iona met zijn oud Keltische wortels, met melodieën en liederen die daar zijn geboren en met de eenvoud en de stilte die je daar kunt ervaren. Een van de doordeweekse vieringen in de Abdij van Iona is een gebedsdienst voor heelwording. Tijdens onze vespers volgen wij deze liturgie. De vesper wordt verzorgd door Tony Kalmthout en Hilda Scherphuis,
Stef Tuinstra leidt ons op de piano door de liederen. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie/thee. Van harte genodigd!

Kerk en aardbeving2

Kerk en aardbeving1Gedenk Huizinge en wees solidair met Groningen

Op 16 augustus a.s. om 22.30 uur is het zover: dan is de beving bij Huizinge 5 jaar geleden. De beving van 3.6 op de schaal van Richter veroorzaakte niet alleen schade in huizen, maar betekende ook het begin van veel zorgen en problemen. Sinds de beving bij Huizinge is steeds duidelijker geworden dat de aardbevingen als gevolg van de gaswinning veel schade veroorzaken. Dat raakt niet alleen Groningen, dat raakt heel Nederland. Nederland heeft decennia lang kunnen profiteren van het ga s uit Groningen en de aardgasbaten. 
Het eerste lustrum van deze mijlpaal in de geschiedenis van de gaswinning willen we gedenken. Door te kijken naar wat achter ons ligt, maar ook naar wat ons allemaal nog te wachten staat. Langzamerhand komen er niet alleen scheuren in muren, maar raakt de Groninger samenleving verscheurd door tegenstrijdige belangen. 

Lees meer...

IonavieringIonadag “ overHoop “ , 7 oktober 2017 in Tilburg

De Nederlandse Iona Groep organiseert zaterdag 7 oktober 2017 een landelijke Ionadag in Tilburg, met als thema: ” overHoop – voor een andere wereld ”. De dag is bedoeld voor iedereen: mensen die nog niets weten van Iona tot en met degenen die al lang betrokken zijn bij de Iona Community – een wereldwijde oecumenische beweging vanuit Glasgow en het Schotse eiland Iona.
Programma: Er is een Ionaviering en een lezing door Graham Maule uit Glasgow, drijvende kracht achter de Iona-liederen en -teksten . (Lezing met vertaling). Daarna is er keus uit workshops: o.a. - zingen, - wat is de Iona Community, - Iona en jongeren, - de encycliek Laudato Si’ (over de toekomst van onze planeet), - Chi Kung, en een bezoek aan sociaal eethuis De Pollepel. Daarna volgt een kleine pelgrimage door Tilburg.

Plaats en tijd: Petrus Donders Kerk, Enschotsestraat 124, Tilburg. 7 oktober 11.00 – 17.00 uur Toegang: vooruit betaald € 12,50 (tot 25 jaar € 10,00); aan de kerk € 15,00/12,50. Voor lunch wordt gezorgd.
Aanmelden bij zuid@ionagroep.nl .
Meer informatie op www.ionagroep.nl

Voor inspiratie en hoop: 7 oktober naar Tilburg

Afscheid Marleen Stokroos van wijkgemeente.

Mijn stageperiode binnen de Bron zit erop. Afgelopen week kreeg ik een eindbeoordeling waar ik blij mee ben. Tijdens mijn introductie in de kerkdienst, oktober vorig jaar, gaf ik aan dat ik me tijdens deze stage ga richten op een aantal onderdelen van kerk-zijn. Wat betekent dat ik ook vele andere mooie kanten van kerk-zijn zal moeten laten liggen. Zo is het ook gelopen. Ik heb onder andere samen met Alberte een uitvaart gedaan, we hebben het leerhuis “Verstillen bij de Reformatoren” gegeven. Onder supervisie van Evert Jan Veldman heb ik de thema-avond “Rouw en present-zijn” georganiseerd en iemand langdurig pastoraal kunnen begeleiden. Uiteindelijk waren veel activiteiten meer gericht op PGG-Noord-breed dan alleen op de Bron. Binnen de Bron heb ik me grotendeels gericht op jullie sterke diaconale activiteiten, de koffie-ochtend, de spulletjes-markt, de samenwerking met andere organisaties in de wijk. Jullie betrokkenheid in de wijk is heel zichtbaar in concreet handelen.

Lees meer...