facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

burendagNationale burendag 2018

Zaterdag 22 september 2018 is de nationale burendag. De Bron doet hier aan mee, i.s.m. andere wijkorganisaties. Er wordt die ochtend op plein Oost in Beijum een ontmoetingsontbijt georganiseerd. Het is open en vrij toegankelijk voor iedereen. Omdat het, bij mooi weer, op het plein voor de Wegwijzer wordt gehouden vragen wij iedereen om zoveel mogelijk een eigen stoel mee te brengen. Men kan zich bij de buurtcentra aanmelden. De helpers zetten ’s morgens alles klaar en de gasten zijn dan welkom vanaf 10.00 uur.
Verder is er die dag, ook op plein Oost, weer een braderij met een kinderrommelmarkt. Er zijn verschillende optre-dens, men kan lokale producten kopen, en er is informatie te krijgen over verschillenden activiteiten die het komende seizoen weer gebeuren in de wijk. Ook daar zal de Bron aanwezig zijn om te vertellen over onze activiteiten .
De Braderij is van 13.00 tot 17.00 uur.

Martine VisserImpressie zondag 15 juli

Zondag 15 juli was de laatste reguliere dienst, zij het dat we een voorganger ‘van ver’ mochten begroeten: Martine Visser, ons nog altijd vertrouwd. Naar aanleiding van Marcus 6 hield zij een overweging over vertrouwen. Jezus droeg zijn leerlingen op “niets mee te nemen voor onderweg, geen brood, geen reistas en geen geld, alleen een stok. Sanda-len mochten ze wel dragen. Maar, zei hij, “trek geen extra kleren aan.” En ook zei hij: “Als jullie ergens onderdak krij-gen, moet je daar blijven tot je verder reist. Maar als jullie ergens niet welkom zijn en de mensen niet naar jullie willen luisteren, moet je daar weggaan en het stof van je voeten schudden ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt hebben.”
Martine plaatste dit tegen de achtergrond van onze dichtgeregelde samenleving waarin we zowel persoonlijk als ook politiek alles zo veel mogelijk willen verzekeren. Durven we nog te vertrouwen op goede mensen die overal onderweg aan te treffen zijn? Zelf had ik ook een associatie met het lied van Daniël Lohues: ‘hoeveul be’j neudig, hoeveul be’j neudig op zich’.
Idso Wiersma

Samenvattend verslag van de bijeenkomst RING Groningen PKN op 19 juni 2018.

Voorzitter is Henk van Dijk, kandidaat voorzitter van de classis. Er was een geringe opkomst (16 mensen).
Van Groningen Noord waren aanwezig: Annie van Zanten (nieuwe Kerk), Marga Baas en Jaap Medema (De Fontein) en Ruud van Erp (De Bron). Keuze van inrichting Ringen.Er waren twee mogelijkheden:
a. De kerkenraden in de ring wijzen jaarlijks drie ambtsdragers en/of gemeenteleden aan die als stuur-groep gezamenlijk belast worden met de organisatie en coördinatie van de activiteiten van de ring.
b. De kerkenraden in de ring zijn gedurende één kalenderjaar elk bij toerbeurt belast met de organisatie en coördinatie van de activiteiten van de ring. De meerderheid van de vergadering koos voor a.
Tijdens de vergadering kwam een alternatief op tafel: een combinatie van a en b. De kerkenraad (Zuid-broek) gaat gedurende een jaar de ring inrichten en de bijeenkomst(en) organiseren.
Ter plekke werden kandidaten gevraagd voor de stuurgroep waarvoor zich meldden: Jorien Berndsen-Prins (Haren) en Klaas de Vries (Westerbroek). Dus nog een vacature, waarvoor men een kandidaat uit Hoogezand wil polsen.

Lees meer...

beijum nl

Digitaal Wijkplatform Beijum.NL

De Bewonersorganisatie Beijum heeft van het gebiedsteam Oost van de gemeente Groningen subsidie gekregen. Deze is bedoeld om in samenwerking met de diverse instellingen in de wijk, een digitaal wijkplatform op te zetten. De Bron heeft, naast diverse organisaties in Beijum, hiertoe het convenant getekend. In de feestweek ter ere van 40 jaar Beijum heeft wijkwethouder Mattias Gijsbertsen een taart aangesneden om dit heugelijke feit te vieren. Het platform wordt een centrale informatieplek voor en door Beijumers. Informatie in algemene zin, over waar en wanneer er activiteiten zijn, wat er gebeurt in de wijk, wijkgids, links enz. Bewoners, organisaties, instellingen, verenigingen kunnen de (buurt)activiteiten zelf aanmelden. Op de site staan intussen al een agenda met activiteiten en evenementen.
De tweede fase in de ontwikkeling van het platform is het maken van een prikbord en het inzetten van interactieve middelen. Alles om de betrokkenheid bij de wijk te vergroten.
Al nieuwsgierig? Ga naar www.beijum.nl
Ruud van Erp

 

Gezocht: vrijwilligers met groene vingers!!!

De diaconie zoekt voor “Beijumers voor Beijumers” mensen met groene vingers. In onze wijk zijn steeds meer mensen die nog zelfstandig wonen maar zelf hun tuintje niet meer bij kunnen houden. Er is een klein team van vrijwilligers, maar helaas bestaat dat team uit niet meer dan drie mensen die één keer per week kunnen helpen. De nood is groot. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christien de Ruiter: 06 41590339. 
Alian Bergsma

Muziekavond 30 5 20181050247Van blues tot Bach in De Bron

Beijum bestaat 40 jaar, én De Bron heeft een nieuwe vleugel. Heb je meer redenen nodig voor een swingende mu-ziekavond in het kloppend hart van Beijum? De wervende aankondigingen hadden hun werk gedaan: op 30 mei viel er te luisteren naar – en mee te zingen, neuriën of klappen met – een heerlijk gevarieerd programma, waaraan volgens insiders tot het laatste moment geknutseld is.
Het resultaat mocht er zijn: ondanks de zweterige warmte klonk het ene optreden al even fris en fruitig als het andere. De verleiding is groot om de programma-onderdelen stuk voor stuk te noemen en van loftuitingen te voorzien; doe ik dat niet en kies ik voor de kortste klap, dan kan ik op zijn minst melden dat er geen wanklank is gehoord, en dat het een avond vol hoogtepunten was.

Lees meer...

NKTimpe orgelHer ingebruikneming van het Timpe-orgel !

Met veel genoegen nodigt het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Groningen alle leden van de PGG uit voor de feestelijke her ingebruikneming van het Timpe-orgel in de Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof 1, Groningen op vrijdag 15 juni.
De tweede fase van de restauratie alsmede intonatie is thans afgerond. Het orgel kan weer volledig in gebruik worden genomen, zowel voor kerkelijk gebruik als ook voor concerten.
Programma
15.15 Inloop en ontvangst
16.00 welkom door de voorzitter van het College, de heer George Hooijer
16.05 “De Timpe getoond” , improvisaties door Wim Diepenhorst, RCE, en toelichting door Peter van Dijk, orgeladviseur
16.30 Overdracht van het orgel door Dolf Tamminga aan de voorzitter van het College
16.40 Feestelijke bespeling door Peter van Dijk
Praeludium in C Wilhelm Gottlieb Hauff (1798-1858)

Lees meer...

Muziekavond in De Bron ter ere van 40 jaar Beijum

IonavieringIonaviering in de Doopgezinde Kerk te Groningen

Zondag 10 juni 2018 om 17.00 uur (2e zondag in de maand) is er een Ionaviering, weer op ons vertrouwde adres de Doopsgezinde Kerk te Groningen. Het is de laatste viering voor de zomer. De maanden juli en augustus zijn er geen Ionavieringen. De tweede zondag van september starten we weer.
De vieringen ademen de sfeer van Iona met zijn oud Keltische wortels, met melodieën en liederen die daar zijn gebo-ren en met de eenvoud en de stilte die je daar kunt ervaren. Een van de doordeweekse vieringen in de Abdij van Iona is een gebedsdienst voor heelwording. Tijdens onze vespers volgen wij deze liturgie. De vesper wordt verzorgd door Frieda Jager en Evert Jan Veltman. Stef Tuinstra leidt ons op de piano door de liederen. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie/thee. Van harte genodigd!
Hilda Scherphuis

EDE STAAL OP GRONINGER KERKORGELS

”Deze CD heeft ons aangenaam verrast en ook persoonlijk ontroerd” (naaste familie van Ede Staal)

Foto CD Hoes Ede Staal

 Op 26 mei jl. werd het eerste exemplaar van de CD t Wordt altied wel weer licht overhandigd aan Peter Breukink, directeur van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). De CD gaat in de verkoop voor 10,- (in full colour 6 pagina digipack uitvoering waarin ook alle liedteksten zijn opgenomen). De volledige netto opbrengst komt ten goede aan deze SOGK. De stichting stelt zich ten doel het in stand houden van historische kerken in de provincie Groningen. Er zouden al heel wat van deze kerken verdwenen zijn als de SOGK niet zou bestaan. De betekenis van de SOGK voor het Groninger cultuurgoed is daarom van onschatbare waarde. Ik vind het een voorrecht om met deze CD aan het werk van de stichting bij te mogen dragen. Met uw aankoop ondersteunt u het werk van de SOGK.

Lied zonder woorden Mijn liefde voor het Groningerland gaat terug naar mijn jeugdjaren die ik in Kruisweg-Kloosterburen doorbracht. Als Rotterdams gezin streken we in de jaren vijftig in het uiterste Noorden neer. Ik kom er nog steeds graag, voel dat daar mijn wortels liggen. Mede daarom speel ik ’s zomers graag op de prachtige, historische orgels, hierin al jaren geleden gestimuleerd door mijn docent orgelimprovisatie Sietze de Vries. Afgelopen zomer bespeelde ik diverse orgels en koos als improvisatiethema liedjes van Ede Staal. Boeiend figuur die Ede. Toen ik in Kruisweg woonde, woonde hij daar vlakbij, in Leens. Heb hem niet persoonlijk gekend maar het schept wel een band. Wie kent zijn liedjes niet? Laat de naam bij iedere noordeling vallen en hij of zij begint zo een liedje van hem te zingen.

Lees meer...

Gezocht: beheerder gebruik en verhuur de Bron

Om het gebruik van de Bron te coördineren en zaken rond de verhuur van de diverse ruimtes te regelen is de werk-groep financiën, die ook verantwoordelijk is voor het beheer van de Bron, op zoek naar een “beheerder verhuur”. We zoeken daarvoor iemand die niet alleen buiten de gangbare werkuren, maar ook op werkdagen overdag beschikbaar is om bij verhuur toegang te verlenen tot de Bron en de verhuur te begeleiden. Bij grotere evenementen kan een beroep worden gedaan op een groep vrijwilligers van het verhuurteam. Lijkt het je leuk om deze functie in te vullen en/of wil je meer informatie, neem dan contact op via e-mail  of per telefoon (050) 5491067.
Gerard AB, Kerkrentmeester.