facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

stadsklooster A5zomerB

B4B A5 flyer voorSamenwerking Wij-team Beijum en De Bron: Beijumers voor Beijumers

Voor bewoners van Beijum met een hulpvraag.
De opzet is om mensen in de wijk die geen eigen netwerk en een kleine beurs hebben te helpen. Het doel is ook proberen mensen met elkaar in contact te brengen, waarbij de hoop is dat men hun netwerk ietwat zal verbreden.Hiervoor is een hulpdienst opgezet om de leefbaarheid in Beijum te verbeteren. Valt u onder deze doelgroep en u hebt tuinklusjes, kleine technische klussen in huis of een andere hulpvraag dan kunt u contact opnemen met het wijkteam WIJ -Beijum; via telefoonnummer 050-549 71 31; of u kunt langs gaan bij het WIJ-team; Isebrandtsheerd 96
Vrijwilligers gevraagd: Voor dit hulpteam zijn er vrijwilligers nodig.
Wat moet u kunnen: u moet een beetje handig zijn om een klusje te klaren, maar het is ook fijn als u tijd heeft om een boodschap voor iemand te doen of zomaar even buurten.
B4B A5 flyer achterHoeveel tijd kost het? Net zoveel als u beschikbaar heeft.
U kunt zich hiervoor opgeven bij Christien de Ruiter  of via WIJ-team Beijum

 

Nog steeds spullen nodig voor de Bed-Bad-Brood voorziening

Bed-Bad-Brood voorziening rondom uit-geprocedeerde asielzoekers, die opgevangen worden in Formule 1
Via het College van Diakenen is een oproep naar alle diaconieën gegaan om spullen te verzamelen voor de Bed Bad Brood voorziening. Het gaat om:
10 koelkasten (tafelmodel);
beddengoed voor eenpersoonsbedden (20 stuks)
matrassen eenpersoons (20 stuks),
tv's (klein 10 stuks)
fietsen (20 stuks,
eventueel opknappers)
computer (3 stuks)
eetkamerstoelen (10 stuks)
bankstel (2 stuks)

Mocht u spulletjes over hebben meldt u dit dan bij een van de diakenen.

The Future in our Hands:

Deze stichting draagt zorg voor opvang van 175 kinderen, zodat zij dagelijks naar school kunnen gaan. Voor 15 euro per jaar kan 1 kind een jaar naar school. Ook zorgt de stichting voor de financiering van de medische post en het salaris van de verpleegkundigen. De stichting is opgericht door Jan en Didy Steenhuis uit Zuidhorn. 
Zie voor verdere informatie op http://www.thefutureinourhands.nl/

The Future in our Hands:

Deze stichting draagt zorg voor opvang van 175 kinderen, zodat zij dagelijks naar school kunnen gaan. Voor 15 euro per jaar kan 1 kind een jaar naar school. Ook zorgt de stichting voor de financiering van de medische post en het salaris van de verpleegkundigen. De stichting is opgericht door Jan en Didy Steenhuis uit Zuidhorn. 

Zie voor verdere informatie op http://www.thefutureinourhands.nl/

 

mooistte bijbelverhaalHet mooiste Bijbelverhaal van Groningen.

Het mooiste Bijbelverhaal van groningen wordt gepresenteerd op 18 juni tijdens het verhalenfestival in Noorderplantsoen. De Bijbel staat vol bijzondere verhalen. Verhalen die ons raken, die ons ontroeren en waar we onszelf in herkennen. Vorig jaar werd kerkgangers en Stadjers gevraagd naar hun mooiste Bijbelverhaal. Daar kwam een top tien uit, waarvan elke maand een verhaal bekend werd gemaakt. Op zondag 18 juni wordt tijdens een verhalenfestival in het Noorderplantsoen de nummer 1 onthuld. Het festival is een belevenis voor jong en oud, een middag vol muziek, theater, lezingen en leuke activiteiten! Van 13.30 tot 18.00 uur staat het Noorderplantsoen rond de muziekkoepel in het teken van de 10 Mooiste Bijbelverhalen.

Lees meer...

IonavieringIonaviering in de Doopgezinde Kerk te Groningen

Zondag 11 juni om 17.00 uur (2e zondag in de maand) is er een Iona viering in de Doopsgezinde Kerk te Groningen. De vieringen ademen de sfeer van Iona met zijn oud Keltische wortels, met melodieën en liederen die daar zijn geboren en met de eenvoud en de stilte die je daar kunt ervaren. Een van de doordeweekse vieringen in de Abdij van Iona is een gebedsdienst voor heelwording. Tijdens onze vespers volgen wij deze liturgie. Voorgangers zijn Frieda de Jager en Hilda Scherphuis. 
 Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie/thee.
Van harte genodigd!

Gezellig in De Bron

De boog kan niet altijd gespannen staan en dus hadden we voor vrijdagavond 12 mei een gewoon leuke avond gepland. Iedereen die zich betrokken voelt bij wat er in en vanuit De Bron gebeurt, zou welkom zijn. Maria Ufkes coördineerde in korte tijd een heel programma, met muziek van Tom en Jeanette bij haar uit de straat, met een Bron-quiz door haar man Tonko, en met drankjes en hapjes verzorgd door Marie-José en haar assistenten. Vooraf hadden we geen idee hoeveel mensen we konden verwachten; het werden er minstens 50, en het was heerlijk ontspannen en gezellig. Henk Oostinga ging er met de prijs voor de quiz vandoor; hij kent De Bron van binnen en van buiten. Of nee, Henk ging er niet mee vandoor, maar verdeelde de reep chocola onder de aanwezigen. En zo hoort het ook in De Bron.
Voor herhaling vatbaar! 
Agnes de Vos

werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Woensdag 3 mei zijn de gezamenlijke ZWO's van de Nieuwe Kerk, De Fontein en De Bron bijeen geweest om het gezamenlijke project : the Future in Our Hands" te bespreken. De bijeenkomst was constructief. We hebben met elkaar stappen kunnen zetten. In de dienst van 18 juni is er in de Nieuwe Kerk een gezamenlijke presentatie van het project, daarover een volgende keer meer. Na de zomer gaan we rugzakjes vullen voor de kinderen en hierin zal ook wijkgemeente De Ark participeren. Ook daarover zullen we u tijdig informeren. Wij zijn enthousiast en hopen met elkaar iets te kunnen betekenen voor dit prachtige project in Gambia . De opbrengst van de actie wordt bestemd voor de school en de medische post.

Immie Hoekstra , werkgroep Diaconie

Bed-Bad-Brood voorziening.

Bed-Bad-Brood voorziening rondom uit geprocedeerde asielzoekers, opvang in voormalig Formule 1 Hotel. Via het College van Diakenen is een oproep naar alle diaconieën om spullen te verzamelen voor de Bed Bad Brood voorziening. Het gaat om: tien koelkasten (tafelmodel); beddengoed voor 20 eenpersoonsbedden, 20 eenpersoons matrassen, tien televisies; klein model, 20 fietsen; eventueel opknappers, drie computer, tien eetkamerstoelen en twee bankstel. 
Mocht u spulletjes over hebben meldt u dit dan bij een van de diakenen.

ZANGERS GEVRAAGD

captain Noah

Captain Noah and his floating Zoo

Repeteren van 15 mei tot en met 17 juni
Optreden 18 juni in het Noorderplantsoen
o.l.v. Cobien Nieuwpoort

Lees meer...

IonavieringIonaviering in de Doopgezinde Kerk te Groningen

Zondag 14 mei om 17.00 uur (2e zondag in de maand) is er een Iona viering
in de Doopsgezinde Kerk te Groningen. De vieringen ademen de sfeer van Iona met zijn oud Keltische wortels, met melodieën en liederen die daar zijn geboren en met de eenvoud en de stilte die je daar kunt ervaren. Een van de doordeweekse vieringen in de Abdij van Iona is een gebedsdienst voor heelwording. Tijdens onze vespers volgen wij deze liturgie. De vesper wordt verzorgd door Tony Kalmthout en Evert Jan Veltman,
Stef Tuinstra leidt ons op de piano door de liederen. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie/thee. Van harte genodigd!