facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

expositie noordwoldeEXPOSITIE “Een diepe voor in de aarde”

In de 40dagentijd zal in de Dorpskerk van Noordwolde een bijzondere expositie te zien zijn. 
Dit werk omvat 14 schilderingen en gedichten, geïnspireerd op de traditionele kruisweg in het lijdensverhaal van Christus.
In deze nieuwe kruiswegstaties staat niet zozeer het lijden van Jezus centraal, maar de mens nu, u en ik.De schilderingen verbeelden de levensweg die ieder van ons op aarde gaat, de kringloop van geboorte, bloei, dood en nieuwe lente, onze levenslijnen: soms diepe voren in de aarde. Deze kruisweg is daardoor eigenlijk ook een metafoor van óns leven, een zoektocht ook, verbeeld in fascinerende schilderingen door Marijke van Dijk en indringende gedichten door Steven van Campen. Marijke schrijft: “In deze ‘weg van mensen’ probeer ik in mijn beeld te reiken naar en te raken aan onze eigen, aardse kwetsbaarheid, onze vreugde, ons verdriet, het onzichtbare, innerlijke leed dat diepe voren trekt in ons meest persoonlijke leven... “

Lees meer...

Op weg naar Pasen

Op 5 maart begint alweer de 40-dagentijd. Van oudsher een tijd van vasten en bezinning. In de protestantse traditie staat het vasten niet perse vooraan maar tegenwoordig is het zeker een tijd van bezinning en voor velen hoort daar ook versobering bij. In de Bron proberen we daar voldoende aandacht aan te geven.

Sobere Maaltijden

Zo is er gedurende de 40-dagentijd iedere woensdag een sobere maaltijd. Een eenvoudige maaltijd met vegetarische soep en brood. De maaltijd begint om 18.00 uur en duurt een uurtje. We vragen wel een bijdrage voor de maaltijd: 3,50 pp. De meeropbrengst is voor ons 40-dagenproject, waarover hieronder meer. Opgave kan iedere zondag in de Bron of via de website.

Lees meer...

Veel gestelde vragen over de 40 dagentijd

De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. 
• Wanneer valt de veertigdagentijd in 2017?
De veertigdagentijd loopt in 2017 van Aswoensdag 1 maart tot en met zaterdag 15 april. Op zondag 16 april is het Pasen.
• Waarom duurt de veertigdagentijd 46 dagen?
De veertigdagentijd duurt 46 dagen omdat er zes zondagen in deze periode vallen. De zondag is de dag van de opstanding van Jezus en daarom een feestdag. En op een feestdag wordt niet gevast.
• Waar komen die veertig dagen vandaan?

Lees meer...

fakkeloptochtFakkeloptocht dinsdagavond 7 februari

Om 19.30 vanaf de Vismarkt start een fakkeloptocht om de aandacht te vestigen op de gevolgen van de Gaswinning voor de bewoners van Groningen. Ook pastores en ouderlingen merken in hun gesprekken met gemeenteleden de grote invloed die de onzekerheid ontstaan door de gevolgen van de gaswinning met zich meebrengt. De aandacht is in dit verkiezingsjaar misschien nog wel extra van belang. Het initiatief gaat uit van de Groninger bodembeweging maar wordt van harte ondersteund door vele burgemeesters, Freek de Jonge en de PKN. Loop mee!

Oecumenische diensten

Iedere eerste zondag van de maand wordt de dienst in de Bron uitgevoerd door gemeenteleden en samen met leden van de Walfriedparochie. De werkgroep werkt ook voorzichtig samen met de werkgroep Oecumene in Damsterboord. We hopen van elkaar te leren en wellicht in de toekomst meer diensten samen voor te bereiden.
De samenwerking met de parochie functioneert al heel lang maar er dreigde even een kink in de kabel te komen toen Lexia Koch en Lidy van Duijn aangaven te willen stoppen met de Oecumenische diensten in Beijum. Inmiddels zijn er nieuwe mensen gevonden die af en toe meedoen en ook Lexia doet af en toe weer mee. Het blijft een rijkdom om van elkaar te horen wat de tradities, gewoontes en inzichten zijn. De werkgroep bestaat uit een vrij kleine basisgroep van 5 mensen en we proberen regelmatig anderen te betrekken bij de voorbereiding van de vieringen. Dat lukt nog steeds goed.
In het kader van de samenwerking van de 3 noordelijke kerken zijn we ook in overleg met gemeenteleden uit de fontein om te bezien hoe we elkaar kunnen helpen en ondersteunen.
Misschien vind je het ook leuk eens mee te doen? Dat kan altijd maar laat het even weten. Tijdens de oecumenische vieringen kun je na de dienst altijd even het gesprek aangaan met de leden van de werkgroep.
Namens de werkgroep Oecumene, Johanna Nab

VOOR ZANGLIEFHEBBERS, KOREN, ZANGGROEPEN EN CANTORIJEN

Een hele dag repeteren en (meerstemmig) zingen van nieuwe liederen

LIEDDAG in De Ark - Haydnlaan 46 - Groningen
4 maart 2017 van 10.30 – 16.15 uur

Tijdens deze lieddag staan op het programma o.a.:
• Liederen van de nieuwste CD van Huub Oosterhuis en Tom Löwenthal, Kleinst denkbare bron;
• Nieuwe psalmen vrij van Huub Oosterhuis en Antoine Oomen;
• Liederen uit de nieuwe liedbundel Zangen van zoeken en zien.

Lees meer...

Kerstpaketten en oliebollen in de Bron

De maand december is wel een hele drukke maand in de Bron. Samen met andere organisaties in de wijk, m.n. De Sociale Long hebben wij meer dan 160 kerstpakketten mogen vullen en bezorgen in Beijum. Met bijdragen van de middenstand en de wijkbewoners hebben wij prachtig gevulde pakketten met etenswaren, toiletartikelen, luiers, speelgoed e.d. mogen rondbrengen om voor mensen iets extra's toe te voegen aan hun kerst.
Toen volgde onze Kerst Inn. 25 December begon met een kerst musical in de kerk. Prachtig spel. Koffie met wat lekkers, chocola voor de kinderen. Lunch met grote pannen soep, gehaktballetjes, salades e.d. Wij hebben hier met wel 30 mensen een paar hele gezellige uurtjes mogen doorbrengen. Het blijft mooi om te zien hoe mensen samen in gesprek raken en onder het genot van iets lekkers er weer een fijne middag aan over houden.
Als klap op de vuurpijl hebben wij op 28 december weer, in samenwerking met andere organisaties in de wijk, een oliebollen ontmoeting gehouden. De deuren gingen open om 10 uur, wij hadden 120 oliebollen klaar staan, met koffie en thee voor de liefhebbers. Hier hebben wij met circa 20 mensen een gezellige ochtend door gebracht. Wat is het toch leuk om gezamenlijk in de wijk met elkaar en voor elkaar bezig te zijn.

Christien de Ruiter

bemBakery okt2015Bem Bakery, een mijlpaal bereikt!

De feestelijke opening van Bem-bakery is een feit. In de waan van de dag wordt dat wel eens vergeten, want er wordt hard gewerkt in Bembeke. Mooi, dat Henk Rutgers, onze voorzitter, daarbij aanwezig is geweest en ook intensief betrokken was bij het zetten van de puntjes op de i. Geweldig dat Henk ook een klusjesman uit Bembeke heeft opgeleid, zodat na vertrek van Nederlandse begeleiding technische problemen kunnen worden opgelost.De broodproductie draait op volle toeren, de waterput en het elektriciteitsnet met generator werken, de managers groeien steeds meer in hun rol en de bakkers dames raken ook steeds meer vertrouwd met de gang van zaken. Henk wil zijn verhaal over de voortgang van Bem-bakery naar aanleiding van zijn dienstreis in november natuurlijk delen met onze “achterban”. Graag nodigen wij jullie uit voor zijn presentatie op 25 januari 2017 in Kerkelijk Centrum ‘de Bron’ in Groningen. We starten om 17.00 en bieden jullie een maaltijd met een drankje aan. 
Graag aanmelden via per email via info@ppl2ppl.nl,
Dan weten we op hoeveel bezoekers wij kunnen rekenen.

stiichting babaStichting Rondom Baba, het Here Bugu project

Beste allemaal,

Wij sturen jullie graag een bericht (zie hieronder) door van Yvonne Gerner van de stichting Rondom Baba die het Here Bugu project in Mali bestiert.
Zoals mogelijk bekend voelen wij ons zeer verwant met Mali (in West Afrika) en zeker ook met het hele mooie en bijzondere project dat Yvonne daar een aantal jaren geleden is gestart. Meer informatie over het project kun je vinden op http://www.rondombaba.nl. Zeer lezenswaardig is ook de weblog van Yvonne http://rondombaba.blogspot.nl/.
We doen dit niet bepaald vaak, maar de inhoud van het bericht is voor ons reden om jullie dit bericht door te sturen. En de logische vraag is dan om zo mogelijk mee te helpen om de actie Rijst voor Here Bugu tot een succes te maken. Iedere euro is van harte welkom. Het geld dat aan dit project wordt gedoneerd komt gegarandeerd op de goede plek terecht en er is geen strijkstok (en het is van aftrekbaar van de belasting). 
We hopende dat jullie het niet erg vinden om op deze manier benaderd te worden (zo ja, dan horen we dat graag), en we hopen dat er wat mensen onder jullie zijn die een bijdrage aan deze actie willen leveren en een bedrag(je) willen overmaken.

hartelijke groet
Agnes en Jelle

15-25 januari 2017: week van eenheid en gebed.

'Jouw hand, mijn glimlach'
De gebedsweek voor de Eenheid van de kerken wereldwijd staat in het teken van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie.
Onder de titel 'Jouw hand, mijn glimlach' maken de organisatie die de gebedsweek organiseren dit thema's concreet.