facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Gezocht: vrijwilligers met groene vingers!!!

De diaconie zoekt voor “Beijumers voor Beijumers” mensen met groene vingers. In onze wijk zijn steeds meer mensen die nog zelfstandig wonen maar zelf hun tuintje niet meer bij kunnen houden. Er is een klein team van vrijwilligers, maar helaas bestaat dat team uit niet meer dan drie mensen die één keer per week kunnen helpen. De nood is groot. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christien de Ruiter: 06 41590339. 
Alian Bergsma

Muziekavond 30 5 20181050247Van blues tot Bach in De Bron

Beijum bestaat 40 jaar, én De Bron heeft een nieuwe vleugel. Heb je meer redenen nodig voor een swingende mu-ziekavond in het kloppend hart van Beijum? De wervende aankondigingen hadden hun werk gedaan: op 30 mei viel er te luisteren naar – en mee te zingen, neuriën of klappen met – een heerlijk gevarieerd programma, waaraan volgens insiders tot het laatste moment geknutseld is.
Het resultaat mocht er zijn: ondanks de zweterige warmte klonk het ene optreden al even fris en fruitig als het andere. De verleiding is groot om de programma-onderdelen stuk voor stuk te noemen en van loftuitingen te voorzien; doe ik dat niet en kies ik voor de kortste klap, dan kan ik op zijn minst melden dat er geen wanklank is gehoord, en dat het een avond vol hoogtepunten was.

Lees meer...

NKTimpe orgelHer ingebruikneming van het Timpe-orgel !

Met veel genoegen nodigt het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Groningen alle leden van de PGG uit voor de feestelijke her ingebruikneming van het Timpe-orgel in de Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof 1, Groningen op vrijdag 15 juni.
De tweede fase van de restauratie alsmede intonatie is thans afgerond. Het orgel kan weer volledig in gebruik worden genomen, zowel voor kerkelijk gebruik als ook voor concerten.
Programma
15.15 Inloop en ontvangst
16.00 welkom door de voorzitter van het College, de heer George Hooijer
16.05 “De Timpe getoond” , improvisaties door Wim Diepenhorst, RCE, en toelichting door Peter van Dijk, orgeladviseur
16.30 Overdracht van het orgel door Dolf Tamminga aan de voorzitter van het College
16.40 Feestelijke bespeling door Peter van Dijk
Praeludium in C Wilhelm Gottlieb Hauff (1798-1858)

Lees meer...

Muziekavond in De Bron ter ere van 40 jaar Beijum

IonavieringIonaviering in de Doopgezinde Kerk te Groningen

Zondag 10 juni 2018 om 17.00 uur (2e zondag in de maand) is er een Ionaviering, weer op ons vertrouwde adres de Doopsgezinde Kerk te Groningen. Het is de laatste viering voor de zomer. De maanden juli en augustus zijn er geen Ionavieringen. De tweede zondag van september starten we weer.
De vieringen ademen de sfeer van Iona met zijn oud Keltische wortels, met melodieën en liederen die daar zijn gebo-ren en met de eenvoud en de stilte die je daar kunt ervaren. Een van de doordeweekse vieringen in de Abdij van Iona is een gebedsdienst voor heelwording. Tijdens onze vespers volgen wij deze liturgie. De vesper wordt verzorgd door Frieda Jager en Evert Jan Veltman. Stef Tuinstra leidt ons op de piano door de liederen. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie/thee. Van harte genodigd!
Hilda Scherphuis

EDE STAAL OP GRONINGER KERKORGELS

”Deze CD heeft ons aangenaam verrast en ook persoonlijk ontroerd” (naaste familie van Ede Staal)

Foto CD Hoes Ede Staal

 Op 26 mei jl. werd het eerste exemplaar van de CD t Wordt altied wel weer licht overhandigd aan Peter Breukink, directeur van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). De CD gaat in de verkoop voor 10,- (in full colour 6 pagina digipack uitvoering waarin ook alle liedteksten zijn opgenomen). De volledige netto opbrengst komt ten goede aan deze SOGK. De stichting stelt zich ten doel het in stand houden van historische kerken in de provincie Groningen. Er zouden al heel wat van deze kerken verdwenen zijn als de SOGK niet zou bestaan. De betekenis van de SOGK voor het Groninger cultuurgoed is daarom van onschatbare waarde. Ik vind het een voorrecht om met deze CD aan het werk van de stichting bij te mogen dragen. Met uw aankoop ondersteunt u het werk van de SOGK.

Lied zonder woorden Mijn liefde voor het Groningerland gaat terug naar mijn jeugdjaren die ik in Kruisweg-Kloosterburen doorbracht. Als Rotterdams gezin streken we in de jaren vijftig in het uiterste Noorden neer. Ik kom er nog steeds graag, voel dat daar mijn wortels liggen. Mede daarom speel ik ’s zomers graag op de prachtige, historische orgels, hierin al jaren geleden gestimuleerd door mijn docent orgelimprovisatie Sietze de Vries. Afgelopen zomer bespeelde ik diverse orgels en koos als improvisatiethema liedjes van Ede Staal. Boeiend figuur die Ede. Toen ik in Kruisweg woonde, woonde hij daar vlakbij, in Leens. Heb hem niet persoonlijk gekend maar het schept wel een band. Wie kent zijn liedjes niet? Laat de naam bij iedere noordeling vallen en hij of zij begint zo een liedje van hem te zingen.

Lees meer...

Gezocht: beheerder gebruik en verhuur de Bron

Om het gebruik van de Bron te coördineren en zaken rond de verhuur van de diverse ruimtes te regelen is de werk-groep financiën, die ook verantwoordelijk is voor het beheer van de Bron, op zoek naar een “beheerder verhuur”. We zoeken daarvoor iemand die niet alleen buiten de gangbare werkuren, maar ook op werkdagen overdag beschikbaar is om bij verhuur toegang te verlenen tot de Bron en de verhuur te begeleiden. Bij grotere evenementen kan een beroep worden gedaan op een groep vrijwilligers van het verhuurteam. Lijkt het je leuk om deze functie in te vullen en/of wil je meer informatie, neem dan contact op via e-mail  of per telefoon (050) 5491067.
Gerard AB, Kerkrentmeester.

 

ontmoetingsontbijtOntmoetingsontbijt

Op woensdag 2 mei opende de Bron haar deuren om 35 wijkbewoners te verwelkomen voor het ontmoetingsontbijt. De 50plus-werkgroep organiseert regelmatig activiteiten om wijkbewoners met elkaar in contact te brengen. Het ont-bijt is er daar één van. Het wordt vier keer per jaar gehouden en deze keer waren de mensen van de Bron, waarvoor het eerst dit ontbijt gehouden werd, gastheer c.q. gastvrouw. In de foyer en aangrenzend lokaal waren de tafels gezel-lig gedekt. Voor €1,- kon men aanschuiven aan het gevarieerde ontbijt met koffie, thee, melk en sap. In een goede sfeer liet men zich alles goed smaken. Aan het eind van de ochtend kreeg men de mogelijkheid zich in te schrijven voor de aankomende activiteiten. Op 15 mei is er een busreis naar Luttelgeest, Kampen en Giethoorn. Kosten: €15,-.
Op 18 mei wordt er een Pinksterdiner gehouden met workshops in het Heerdenhoes voor €7,50. Als u aan deze activi-teiten mee wilt doen kunt u zich opgeven bij het Heerdenhoes, bij Bosshardt of bij Christien de Ruiter.

High teaHigh tea

High tea op zondag 3 juni 2018 in de Fontein van 15.00 – 17.00 uur.
Het is al weer even geleden dat er een actie voor ons diaconaal doel – the future in our hands - werd gehouden. Het doel hiervan is om elkaar op een ongedwongen manier een gezellige– en informatieve middag te bezorgen. Didy Steenhuis zal a.d.h.v. beelden ons het e.e.a. vertellen en laten zien over haar reis naar Gambia. Zij was erbij toen de door ons gesponsorde rugzakjes werden uitgedeeld. Ook laat zij zien waar ons geld aan besteed is.
Omdat het project ook door de Bron gedragen wordt, doen we deze actie gezamenlijk.
Zij werken aan de voorbereiding mee en er zullen ook gemeenteleden van de Bron op deze middag aanwezig zijn. Komen we met elkaar ook eens op een andere manier in gesprek. Intekenlijsten kunt u in de hal vinden.
Komt allen want het wordt vast en zeker heel gezellig en ...... lekker. De kosten zijn € 10
Namens de ZWO commissie Bram van Huis.

Noorddijkkerkenraadsuitje

Op 21 april j.l. was het jaarlijkse kerkenraadsuitje. Op deze zonovergoten dag streek het gezelschap neer in Kerkenheem. Een prachtige locatie naast de Stefanuskerk in Noorddijk, een gebouw van buurgemeente Damsterboord. Uitermate geschikt voor bijeenkomsten als deze en vaak gebruikt bij bruiloften en rouwdiensten in genoemde kerk. De bijna voltallige kerkenraad ging in een aantal groepen aan de slag met zichzelf. Met vragen als: waarom zit je in de kerkenraad, voel je je op je plek (in je functie), wat vind je van de vergaderingen en hoe is de verhouding zakelijk t.o.v. het inhoudelijke, de geloofsbeleving.
Genoeg stof om na ruim een uur aan elkaar te vertellen wat de gesprekken hadden opgeleverd.
De aspecten betrokkenheid en medeverantwoordelijk scoorden hoog. Over het algemeen werd opgemerkt dat de vergaderingen niet te zakelijk zijn, de besluitvorming goed verloopt en de grote lijn wordt aangehouden. Aandachtspunten zijn onder meer het aantal deelnemers in de vergadering, het belang van vertegenwoordigers in de diverse stedelijke organen, mogelijke inbreng van thema’s en niet alleen op de winkel passen. Vervolgens werd er in groepjes gewandeld door het Beijumerbos en/of het bevrijdingsbos. Onderweg kwamen de persoonlijke zaken ter sprake. Elkaar beter leren kennen en uitwisseling van gedachten was het motto. Bij terugkomst was er wat te drinken en wat knabbelspul. Tot slot kwam de lokale cateraar met een lekkere maaltijd. Het mooie weer, het programma, de maaltijd en uiteraard de inbreng van de aanwezigen droegen bij aan deze mooie middag.
Ruud van Erp

IonavieringIonaviering

Zondag 13 mei 2018 om 17.00 uur (2e zondag in de maand) is er een Ionaviering, deze keer in het Nieuwe Kerkcen-trum, Nieuwe Boteringestraat 1-15 te Groningen. De vieringen ademen de sfeer van Iona met zijn oud-Keltische wor-tels, met melodieën en liederen die daar zijn geboren en met de eenvoud en de stilte die je daar kunt ervaren. Een van de doordeweekse vieringen in de Abdij van Iona is een gebedsdienst voor heelwording. Tijdens onze vespers volgen wij deze liturgie. De vesper wordt verzorgd door Clara de Graaff en Birgit van Dongen. Thema is de regenboog als teken van het verbond. Stef Tuinstra leidt ons op de piano door de liederen. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie/thee. Van harte genodigd!