facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

30 jaar InliaDertig jaar Inlia

‘Licht in het duister’ is het motto waaronder een groot aantal kerken die met INLIA zijn verbonden een kaarsenestafet-te houden omdat het dit jaar 30 jaar geleden is dat het “Charter van Groningen” is opgesteld en INLIA is ontstaan. INLIA staat voor ‘Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers’. Honderden geloofsge-meenschappen uit binnen- en buitenland hebben het Charter van Groningen inmiddels ondertekend, zich daarmee committerend aan de opdracht om zich in te zetten voor vreemdelingen in nood en om te zien naar kwetsbare men-sen, zoals opgedragen in de verzen 34 tot en met 40 uit Mattheüs 25. Deze tekst is door INLIA al die 30 jaar als leidraad aangehouden. Het Beijums kerkasiel van de familie Sarma, van 7 oktober 1986 tot 16 januari 1987 in de Mamrehoeve, was mede aanleiding voor het ontstaan van het Charter. Reden om te vieren is er niet, reden om er bij stil te staan des te meer, want het werk van INLIA is helaas nog steeds hard nodig.

Lees meer...

ZWO Lentetafel

De ZWO houdt weer een actie in De Bron op zondag 29 april ten behoeve van haar project: "The Future in our Hands". We organiseren dit keer een "Lentetafel" met allemaal gezellige spulletjes die de richting naar de zomer markeren. Natuurlijk is er ook weer wat lekkers bij de koffie. Met de opbrengst komt het realiseren van speeltoestellen dichterbij. Alvast bedankt voor jullie bijdrage.
Save the date!
Op zondag 3 juni wordt er van 15-17 uur een High Tea georganiseerd in De Fontein, samen met ZWO De Bron. De op-brengst is wederom voor ons gezamenlijke project "The Future in our Hands". Nader informatie komt nog, maar zet deze datum maar alvast in je agenda.
Van harte welkom namens de ZWO commissie
Immie Hoekstra

passion 2018The Passion

Donderdag 29 maart hebben we in de Bron The Passion weer vertoond. In de kerkzaal hadden we een beeldscherm voor de gemeente en in de kelder was er een beeldscherm waar de jeugd kon kijken. In deze achtste editie van The Passion kwam de uitzending vanuit de Amsterdamse Bijlmer waarbij ook de vliegtuigramp uit 1992 herdacht werd.
De stoet met mensen die het kruis droegen startte bij de “boom die alles zag”. Dit is een boom op de rampplek die de crash en de brand van 26 jaar geleden heeft overleefd. Deze keer stonden “verbinding” en “ik zie jou” in dit verhaal centraal, waardoor mede de plek de Bijlmer zich heeft ontworsteld aan een negatief imago.
In totaal waren er z’n 25 mensen die mee hebben gekeken naar een “oud” verhaal in een nieuwe jas.

Kaarsenestafette in de kerken.  inlia

Beste vrienden en vriendinnen, 
We dragen dit voorjaar een bijzonder licht aan elkaar over, van kerk tot kerk!
2018 is voor ons allen een bijzonder jaar; 30 jaar geleden werd het Charter van Groningen opgesteld en ondertekend door vele honderden - meer dan duizend - geloofsgemeenschappen. Zij, jullie, kozen ervoor om niet weg te kijken van de noden van de vreemdeling in hun poorten. 
Ook jullie kerkgemeenschap is daarbij betrokken (geweest); bijvoorbeeld als ondertekenaar van het Charter, als gastadres, bij het kerkasiel, als noodopvanglocatie, etc. Wij willen hierbij stil staan, niet om het 30jarig-bestaan te vieren maar om te gedenken, te bezinnen, elkaar te ontmoeten en elkaar te inspireren. Zie ook bijgaand missie-document. Dat doen we later dit jaar, in juni. In de aanloop hier naartoe wordt een kaarsenestafette georganiseerd. De estafette symboliseert de geschiedenis van het Charter én de betrokkenheid van zovele plaatselijke geloofsgemeenschappen: de ene kerkgemeenschap draagt het licht over aan de andere. Het licht dat niet te doven is en een teken is van hoop, van redding voor allen. In de komende weken, vanaf de week na Pasen tot aan 24 juni, reist het licht door ons land. In iedere provincie is er één kerk waar op een bepaalde zondag het licht het eerste zal worden binnengebracht (tijdens de viering).

Lees meer...

Resultaten schilderworkshop

In de vorige Kerk in Stad werd hij aangekondigd: de schilder- en tekenworkshop op zaterdag 10 maart in De Bron. Er kwamen 14 deelnemers op af, die op een meditatieve manier over onvoorwaardelijke liefde, het thema van de veertigdagentijd, hebben geschilderd. Grietje Ynema, coach beeldende kunst en Bronlid, begeleidde de workshop. Hoewel het bij dit soort evenementen waarschijnlijk eerder om het proces dan om het product gaat, zijn de resultaten in de Goede Week te zien in De Bron. Op de maandagavond (26 maart) is er de gelegenheid een Kruiswegstatie te lopen aan de hand van deze schilderstukken.
Jan Knot

Vleugel Peter en Vincent“Nieuwe” vleugel

In een vorige KiS is er al melding van gemaakt en sinds 9 maart is het dan zover. Hij is zwart, 1,85 meter lang en klinkt geweldig. De Bron beschikt over een nieuwe (tweedehands) vleugel! Dankzij de bijdragen van de Algemene Kerken-raad en het College van Diakenen en uiteraard een substantiële bijdrage van de Brongemeente zelf is de financiering rond gekomen. De kerkenraad heeft Peter Rippen en Vincent van Ravels gevraagd om op zoek te gaan naar een goed instrument om ons de komende twintig, dertig jaar in de diensten te ondersteunen. Daar zijn ze erg goed in geslaagd!
Na jaren trouwe dienst hebben we dus afscheid genomen van de oude vleugel, die we ruim twintig jaar geleden als gemeente bij elkaar hadden gespaard. We hebben heel veel plezier van deze vleugel gehad, maar hij vertoonde de laatste jaren wel steeds meer gebreken. Vandaar dat we heel blij zijn met het nieuwe instrument dat van heel goede kwaliteit is. De komende paascyclus worden we ondersteund door het projectkoor onder leiding van Peter Rippen. Dat zal vast extra mooi klinken met de begeleiding op de nieuwe vleugel!

Actie Groene Long

Zaterdagmorgen 17 maart hebben wij weer mee geholpen met de groene-long-actie in onze wijk.
Goed ingepakt gingen we op pad want het was namelijk best koud. Dit hadden we nog niet eerder mee gemaakt in de groene longactie. We zochten onze favoriete plek bij Innersdijk op, om daar het zwerfvuil weer op te ruimen. Daarna hebben we uit de vijver veel takken van de afgelopen stormen gehaald. Hierna waren we erg koud en zijn weer teruggegaan naar de vroegere Wegwijzer op plein oost waar we broodjes met een kroket kregen.
Harold Admiraal en Erik Postma

groene longActie Groene Long Beijum

Op zaterdagmorgen 17 maart willen we weer samen met de jeugd mee doen met de Groene Long-actie in onze wijk.
De werkzaamheden voor deze actie bestaan uit: snoeien, zwerf- en drijfvuil ruimen, sloten en vijvers ontdoen van drijfhout, overhangend groen verwijderen, bruggen en ander meubilair ontdoen van groene aanslag.
De actie begint om 09.00uur, niet zoals we gewend waren in de Boerderijum maar in de vroegere Wegwijzer op Plein Oost, Ypemaheerd 42, waar de bibliotheek gevestigd is. Na de inloop en uitleg van de werkzaamheden onder het genot van een kop koffie o.i.d. gaan we rond 09.30 uur het park in tot ongeveer 12.00 uur. We eindigen weer in de Wegwijzer op Plein Oost, met een drankje etc.
Hebben jullie, ouders of andere gemeenteleden, zin om mee te helpen, dan zie ik graag een reactie tegemoet op mijn emailadres.

IonavieringIonaviering in de Doopgezinde Kerk te Groningen

Zondag 11 maart 2018 om 17.00 uur (2e zondag in de maand) is er een Iona viering
in de Doopsgezinde Kerk te Groningen.
Dit seizoen houden we de vieringen aan de hand van de schilderijenreeks 'Creation' . De schepping van hemel en aarde en hij zag dat het goed was van kunstenares Henriette Alexander uit Driebergen.
De vieringen ademen de sfeer van Iona met zijn oud Keltische wortels, met melodieën en liederen die daar zijn geboren en met de eenvoud en de stilte die je daar kunt ervaren. Een van de doordeweekse vieringen in de Abdij van Iona is een gebedsdienst voor heelwording. Tijdens onze vespers volgen wij deze liturgie. De vesper wordt verzorgd door Tony Kalmthout, Gerrie van Hof en Sabina Tamsma.
Stef Tuinstra leidt ons op de piano door de liederen. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie/thee. Van harte genodigd!

magazine Petrus

Magazine Petrus

Net verschenen: een nieuw magazine van de PKN over geloof, hoop en liefde.
Petrus vertelt kleine en grote verhalen over mensen en lokale protestantse kerken in heel Nederland.
Een abonnement is gratis.
Er liggen proefexemplaren op de infotafel in de Bron, met aanmeldformulieren

passion 2018

The Passion

The Passion is een unieke muzikale vertelling van het verhaal van Pasen in een modern jasje. The Passion staat dit jaar in het teken van het thema 'Ik zie jou'. Het verhaal gaat over omzien naar elkaar in een dicht-bevolkte stad waar mensen naast elkaar, maar soms ook langs elkaar heen leven. Het live-evenement komt op Witte Donderdag 29 maart vanaf evenemententerrein ArenaPark in Amsterdam Zuidoost.
Ook dit jaar geven we weer de gelegenheid om samen met elkaar in de Bron live naar The Passion te kun-nen gaan kijken. Na de dienst van witte donderdag die om 19:00 begint zullen er twee schermen zijn waar the Passion op wordt vertoond. In de kelder (the Underground) van de Bron staat een beeldscherm waar de jongeren met elkaar kunnen gaan kijken, en in de Kerkzaal waar de rest van de gemeente en wijkbewoners naar de uitzending kunnen gaan kijken.
The Passion begint om 20:30 uur.