facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

21 januari, oecumenische dienst in de Emmaüskerk

Het is in de afgelopen jaren een mooie gewoonte geworden dat de protestantse wijkgemeente De Bron, de Rooms-Katholieke Walfriedgemeenschap en de protestantse gemeente Damsterboord samen een kerkdienst vieren in de week van het gebed voor de eenheid. Deze viering zal in 2018 op zondag 21 januari plaatsvinden in de Emmaüskerk. De week van het gebed voor de eenheid is een internationaal initiatief. Kerken overal over de wereld komen in oecumenisch verband bij elkaar in die week en volgen allemaal ongeveer dezelfde liturgie. In elk geval dezelfde lezingen, dezelfde opbouw, liederen verschillen van land tot land, al naar gelang van wat bekend is. De liturgie voor deze oecumenische vieringen wordt elk jaar samengesteld door een kerk ergens in één van de deelnemende landen. Dit jaar zijn dat kerken uit het Caribisch gebied. Ze kozen Exodus 15 als kerntekst, vanuit hun verlangen en vreugde om bevrijding. Als u de liturgie wilt inzien kunt u naar de website van de Raad van Kerken surfen: http://www.raadvankerken.nl/pagina/4427/week_van_gebed_2018. Daar vindt u ook nog meer informatie. Wij zijn blij dat het Emmaüskoor mee zal werken aan deze dienst. En wie voor deze gelegenheid mee zou willen zingen is daarvoor van harte uitgenodigd. Begin januari starten de repetities

Here Bugu project

Vorig jaar hebben we (velen van) jullie een bericht gestuurd over de rijstactie van Yvonne Gerner van het Here Bugu project in Mali, het prachtige land in West Afrika waaraan we ons zeer verwant voelen. Deze actie was toen noodzakelijk vanwege het mislukken van de oogsten. Op enig moment kregen we van Yvonne te horen “Groningen is sterk vertegenwoordigd onder de donateurs van de rijstactie”, en dat betekent dat aardig wat van jullie hebben gereageerd, en daar waren en zijn we erg blij mee. Dit jaar is de situatie helaas minstens net zo slecht. Daarom wordt er opnieuw een rijstactie voor de mensen rondom Here Bugu georganiseerd. We voelen de behoefte om jullie ook dit jaar weer te benaderen met de logische vraag om zo mogelijk mee te helpen om de actie Rijst voor Here Bugu tot een succes te maken.

Lees meer...

kerstpakketKERSTPAKKETTEN ACTIE INLIA.

Van de stichting INLIA (Vluchtelingenzorg) ontvingen we het volgende bericht : 
De ‘Advent’, is aangebroken, een tijd van uitzien, vol van verwachting. Een tijd ook waarin veel mensen in ons land ‘iets extra’s’ ontvangen. Voor onze gasten in de Bed-Bad-Brood- en opvang, die van een zeer bescheiden leefgeld moeten rondkomen, is dat niet vanzelfsprekend. We willen hen graag iets extra’s geven en daarvoor roepen wij uw hulp in. Indien u van uw werkgever of relatie een Kerstpakket ontvangt en daarbij denkt ‘heb ik dat nou allemaal nodig’, dan willen we u in overweging geven het pakket aan ons te doneren. Voor degenen die wel willen doneren, maar geen pakket meer krijgen, is er de mogelijkheid om zelf een pakket samen te stellen. Wij kunnen met de inhoud van de geschonken pakketten nieuwe cadeautjes te maken, die we op Oudejaarsavond in de vorm van een ‘grote bingo – avond’ gaan uitdelen aan al onze BBB-gasten. 
Wilt u meedoen?
U kunt de pakketten inleveren op woensdag 20 december tussen 10.00uur en 12.00uur in De Fontein en op zaterdagmorgen 23 december tussen 10.00 uur en 11.30 uur in de Nieuwe Kerk. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

schoonheid met zielPsalmen vrij - in de Martinikerk

De commissie Schoonheid met een ziel nodigt u van harte uit in de Martinikerk op zondag 28 januari 2018 om 16.00 uur. Daar zal musicus Antoine Oomen met zijn koor door hem getoonzette psalmen van Huub Oosterhuis ten gehore brengen. Huub Oosterhuis komt ook en zal zelf enkele van zijn teksten toelichten. De toegang is vrij. Er is aan het einde een collecte ter bestrijding van de onkosten.
U bent van harte welkom!

 

Vooraankondiging meldpunt uitvaarten

In het nieuwe jaar zetten we een nieuwe stap met het project uitvaarten. Dit laatste is een initiatief binnen het samenwerkingsverband van de Bron, de Fontein en de Nieuwe Kerk, de Protestantse Gemeente Noord. Het is de bedoeling dat er begin 2018 een meldpunt van start gaat waar alle uitvaarten binnen de PGG-Noord binnenkomen. Er komt een speciaal nummer waar naar toe gebeld kan worden in het geval van een overlijden met het verzoek richting de kerk om de uitvaart te verzorgen. Deze telefoon wordt altijd opgenomen door mensen die u zo snel mogelijk en adequaat verder kunnen helpen en de noodzakelijke contacten leggen. Op deze manier hopen we nog meer te kunnen bijdragen aan het zo zorgvuldig en waardig mogelijk verzorgen van een uitvaart vanuit de kerk, een kerntaak van de gemeente. Op dit moment zijn we nog bezig met de (telefoon)technische uitwerkingen rondom dit meldpunt. In een volgend nummer hoop ik u meer details te kunnen geven en ook het speciale telefoonnummer. Voor vragen en inlichtingen kunt u terecht bij Alberte van Ess, predikant.

kerstmarktGezamenlijke Kerstmarkt voor het project The Future in our Hands

Op 9 december houdt De Fontein haar jaarlijkse kerstmarkt. De opbrengst is voor het project The Future in our Hands, inmiddels bij jullie wel bekend. De ZWO van De Bron en de Crea-dames zijn te vinden op deze kerstmarkt om hier aan bij te dragen. We nodigen jullie dan ook van harte uit deze kerstmarkt te bezoeken waar je oa mooie kerststukken, kaarsen en andere leuke artikelen kunt vinden voor de komende feestdagen.

preventie zelfmoordBijeenkomst preventie van zelfmoord

Op 6 november j.l. was de tweede bijeenkomst met betrokkenen in het pastoraat van Kerk Noord.
Het onderwerp was ‘preventie van suïcide’, zeker geen gemakkelijk onderwerp. Anne Gietema, geestelijk verzorger bij Lentis en deskundige op dit gebied, hield een inleiding. Hij hield ons voor dat “niemand dood wil, maar van zijn of haar probleem af wil”. Hij gaf informatie over hoe mensen daartoe komen, veelal door gestapelde problemen. De psychische gesteldheid van personen speelt een rol. De laatste categorie vormt driekwart van het totale aantal betrokken. Voor de omgeving is een kwart van de zelfdoding een verrassing. Van de 100.000 mensen die jaarlijks een poging doen lukt dat bij 1850 personen. In Groningen en met name in Oldamt is het aantal pogingen in vergelijking hoger dan het landelijk gemiddelde. De opmerking “als ze het zeggen, doen ze het niet”, werd als ondeskundig geduid.

Lees meer...

allerzielenAllerzielen 2017

Allerzielen wordt jaarlijks gevierd op 2 november. Een gedenkdag voor de overledenen van het afgelopen jaar. Dit jaar was voor het eerst ons kerkelijk centrum De Bron ’s avonds open. Open voor alle bewoners van Beijum, De Hunze en Van Starkenborgh. Ja, ook ik wilde even naar binnen gaan om stil te staan en een kaars aan te steken. Het werden drie kaarsen voor drie dierbare mensen die ik heb verloren. Er klonk zachte harpmuziek. Er lagen teksten om te overdenken. Het was goed om daar ze kunnen zijn. Dank jullie wel voor deze mogelijkheid. Hieronder een tekst van Dietrich Bonhoeffer die mij trof. ‘Als je van iemand houdt en hij ontvalt je kan niets de leegte van zijn afwezigheid vullen. Je moet dat niet proberen. Je moet eenvoudig aanvaarden en volharden. Dat klinkt hard, maar het is een grote troost. 

Lees meer...

IonavieringIonaviering in de Doopgezinde Kerk

Zondag 10 december om 17.00 uur (2e zondag in de maand) is er een Iona viering in de Doopsgezinde Kerk te Groningen. Dit seizoen houden we de vieringen aan de hand van de schilderijenreeks 'Creation': de schepping van hemel en aarde en hij zag dat het goed was (Genesis 1,2:1-4) van kunstenares Henriette Alexander uit Driebergen. De vieringen ademen de sfeer van Iona met zijn oude Keltische wortels, met melodieën en liederen die daar zijn geboren en met de eenvoud en de stilte die je daar kunt ervaren. Een van de doordeweekse vieringen in de Abdij van Iona is een gebedsdienst voor heelwording. Tijdens onze vespers volgen wij deze liturgie. De vesper wordt verzorgd door Evert Jan Veldman en Tony Kalmthout. Stef Tuinstra leidt ons op de piano door de liederen. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie/thee. Van harte genodigd!
Hilda Scherphuis

happitaris2017Wat is Happietaria?

Happietaria Groningen is het pop-up vrijwilligers restaurant voor het goede doel!
Wij openen onze deuren voor de 23ste keer, en ook u bent van harte welkom! Happietaria groningen is open van 22 november tot 21 december, van 17.00 tot 23.00. 
Happietaria zet zich elk jaar in voor het goede doel, de complete opbrengst gaat dit jaar naar een project van stichting Tear: Herstel voor vrouwen in Latijns-Amerika. Met als doel om Colombiaanse en Boliviaanse vrouwen die survivor zijn van (seksueel) geweld herstel te bieden. Dit herstel zal geboden worden in de vorm van lotgenotengroepen, het bouwen van safehouses en door het economisch zelfstandig maken van vrouwen. Voor meer informatie kijk op www.resister.nl
Schuif aan voor een beter bestaan! Reserveren?
u kunt reserveren via de website: www.happietariagroningen.nl of door te bellen naar 06-40111441

zoa kruidnoitenactieKruidnotenactie

Zo volgens de traditie: de ZOA- kruidnoten zijn er weer. 
Ze worden vandaag en de komende zondagen hier in de foyer van De Bron verkocht.
Een zak kruidnoten kost 2.50 waarvan een deel van de opbrengst naar ZOA-vluchtelingen werk gaat.
Wees er snel bij want iedereen weet inmiddels hoe lekker ze zijn!