facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

zondag voor het gebedEenheid van de christenen

Samen met de Walfriedgemeenschap en de Damsterboordgemeente hebben we op zondag 21 januari de eenheid van de christenen geoefend en gevierd in de Emmaüskerk. Om het Caribisch lied te kunnen zingen werden we onder-steund door het ad hoc zanggroepje o.l.v. Folkert Rienstra. Het laatste couplet van dit lied gaf goed het thema weer van deze bijeenkomst. “De rechterhand van God bezaait heel ons land: zaden van vrijheid, liefde, hoop.
Culturen in dit land: geef nu elkaar de hand, samen één door de rechterhand van God.”

douwe egbertsKoffiepunten sparen voor de Voedselbank

Al enige tijd worden koffiepunten van Douwe Egberts ingezameld voor de Voedselbank in Groningen. Een mooi initia-tief dat door de diaconie van de Bron van harte wordt ondersteund. Doet u mee?
De punten kunnen, evenals andere houdbare producten, in de mand van de Voedselbank gedaan worden. De mand staat elke zondag, als er een kerkdienst is, in de foyer van de Bron. De punten kunnen ook ingeleverd worden bij het adres van de Voedselbank op Ulgersmaweg 57 in Groningen.
Een klein gebaar is een groot goed

In memoriam

Op 29 januari is overleden Bertha Wilhelmina Vos op de leeftijd van 69 jaar. Bij ons beter bekend als Erna.
Ze werd geboren op 30 mei 1948 in Hilversum. Erna diende als officier bij het Leger des Heils, met als laatste stand-plaats Groningen. Daarna was ze lange tijd actief in onze Beijumse gemeente. Bij de kindernevendienst, als ouderling pastoraat en jeugdouderling en betrokken bij de oecumenische werkgroep. Naast dat ze zelf drie kinderen kreeg, was ze ook als een moeder voor haar oppaskinderen van Jan IJmker en Hanneke Stam. Ook haar vijf kleinkinderen waren haar zeer welkom. Erna was al geruime tijd ziek. Ze had longkanker. Ze zette al haar kracht in om de strijd tegen die ziekte zolang mogelijk te voeren. Enkele maanden geleden breidde de ziekte zich uit. Bij de ziekenhuisopname werd duidelijk dat verdere behandelingen geen zin meer hadden. Erna ging naar huis om te sterven. Twee dagen daarna stierf ze in het bijzijn van haar geliefde partner Kees. Op vrijdag 2 februari hebben we met elkaar afscheid van haar genomen.
Boven de kaart stond: Mijn hulp is van de Heer. Dat was en bleef haar geloofsbelijdenis. Het stond centraal in de af-scheidsdienst. Erna Vos was een markante vrouw met een bewogen leven en een diep geloof.
We wensen haar partner Kees en haar familie veel sterkte dit verlies te dragen.
A. van Ess en J. Knot

IonavieringIonaviering in de Doopgezinde Kerk te Groningen

Zondag 11 februari 2018 om 17.00 uur (2e zondag in de maand) is er een Iona viering in de Doopsgezinde Kerk te Groningen.
Dit seizoen houden we de vieringen aan de hand van de schilderijenreeks 'Creation' . De schepping van hemel en aarde en hij zag dat het goed was van kunstenares Henriette Alexander uit Driebergen. 
De vieringen ademen de sfeer van Iona met zijn oud Keltische wortels, met melodieën en liederen die daar zijn geboren en met de eenvoud en de stilte die je daar kunt ervaren. Een van de doordeweekse vieringen in de Abdij van Iona is een gebedsdienst voor heelwording. Tijdens onze vespers volgen wij deze liturgie. De vesper wordt verzorgd door Evert Jan Veltman en Hilda Scherphuis. Stef Tuinstra leidt ons op de piano door de liederen. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie/thee.
Van harte genodigd!

fakkeloptocht2018GENOEG = GENOEG!

De beving van bij Zeerijp afgelopen maandag maakt duidelijk dat ondanks een vermindering van de gaswinning de aarde zal blijven beven. Eindelijk lijkt het besef ook buiten Groningen door te dringen dat er iets moet veranderen, niet alleen in de manier waarop schade afgehandeld wordt, maar ook dat er andere bronnen van energie gevonden moeten worden, zodat de gaswinning drastisch naar beneden kan.
De beving veroorzaakte wederom niet alleen schade, maar ook angst, zorgen, boosheid en onzekerheid. Een beving als deze zet niet alleen gebouwen, maar ook verwachtingen voor de toekomst op losse schroeven. En precies daarom is Platform Kerk en Aardbeving ervan overtuigd dat kerken niet voorbij kunnen gaan aan de gevolgen van de aardbevingen, omdat het mensen in hun persoonlijk leven raakt en er niet alleen scheuren in muren ontstaan, maar ook in de samenleving en in de ziel.

Voorbeden:
We willen u vragen om solidair te zijn in en met Groningen, om te laten zien dat de mensen die getroffen worden door de gasbevingen niet vergeten worden. Uit het hele land hebben we in Groningen steunbetuigingen ontvangen. Het doet goed om te lezen dat gemeenten elders in het land in hun voorbeden de Groningers gedenken.

Als Platform Kerk en Aardbeving brengen we graag de Fakkeloptocht, georganiseerd door de Groninger Bodem Beweging, in de stad Groningen onder de aandacht. De fakkeloptocht vindt plaats aanstaande vrijdag, 19 januari en begint om 19:30 op de Vismarkt: https://www.facebook.com/events/138816143465565/ 
Het is ook mogelijk om mee te helpen als vrijwilliger. Er zijn mensen nodig om koffie te schenken, fakkels uit te delen, alles op en af te bouwen. Geïnteresseerd? Opgave via:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMCMyBeCvGjHh9Q0DP41E9EviarZg-CIffBiiN0WcnZyuN4Q/viewform?c=0&w=1

Meldpunt uitvaarten

uitvaart1Zoals in een eerder nummer reeds aangekondigd zetten we in het nieuwe jaar een nieuwe stap met het project uitvaarten. Dit laatste is een initiatief binnen het samenwerkingsverband van de Bron, de Fontein en de Nieuwe Kerk, de Protestantse Gemeente Noord.
Vanaf 1 februari 2018 gaat er een meldpunt van start waar alle uitvaarten binnen de PGG-Noord binnenkomen. De bedoeling is dat er dan niet meer naar de predikanten wordt gebeld, in geval van een overlijden, maar naar het speciale nummer, namelijk: 050 – 205 33 30
Deze telefoon wordt altijd opgenomen door mensen die u zo snel mogelijk en adequaat verder helpen en de noodzakelijke contacten leggen. Ik stel ze graag aan u voor, met van links naar rechts:
Klara Kelder, Annie Borgerink, Sjoerd Zuidema, Lamke Dijkstra

 

uitvaart2Wat betreft de begeleiding bij de uitvaart zelf, zullen de komende tijd de predikanten nog samen optrekken met de leden van de uitvaartgroep.Ik hoop dat de gezichten al wat vertrouwd zijn geworden, maar ook hen stel ik nog graag een keer aan u voor. Met van links naar rechts: Josha Veger, Jan Knot, Corry Broersma, Rob Kroes, Frieda Jager, Marijke Bootsma, Klaas Sybrandy, Adrie Huttenga, Paul van Zwieten.

Voor vragen en inlichtingen kunt u terecht bij Alberte van Ess, 050-5415050, predikant.pkndebron@gmail.com

IonavieringIonaviering

Zondag 14 januari 2018 om 17.00 uur (2e zondag in de maand) is er een Ionaviering in de Doopsgezinde Kerk te Groningen. Dit seizoen houden we de vieringen aan de hand van de schilderijenreeks “Creation', de schepping van hemel en aarde en hij zag dat het goed was” van kunstenares Henriette Alexander uit Driebergen.
De vieringen ademen de sfeer van Iona met zijn oud Keltische wortels, met melodieën en liederen die daar zijn geboren en met de eenvoud en de stilte die je daar kunt ervaren. Een van de doordeweekse vieringen in de Abdij van Iona is een gebedsdienst voor heelwording. Tijdens onze vespers volgen wij deze liturgie. De vesper wordt verzorgd door Clara de Graaf en Frieda Jager. Stef Tuinstra leidt ons op de piano door de liederen. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie/thee. Van harte genodigd!
Hilda Scherphuis

21 januari, oecumenische dienst in de Emmaüskerk

Het is in de afgelopen jaren een mooie gewoonte geworden dat de protestantse wijkgemeente De Bron, de Rooms-Katholieke Walfriedgemeenschap en de protestantse gemeente Damsterboord samen een kerkdienst vieren in de week van het gebed voor de eenheid. Deze viering zal in 2018 op zondag 21 januari plaatsvinden in de Emmaüskerk. De week van het gebed voor de eenheid is een internationaal initiatief. Kerken overal over de wereld komen in oecumenisch verband bij elkaar in die week en volgen allemaal ongeveer dezelfde liturgie. In elk geval dezelfde lezingen, dezelfde opbouw, liederen verschillen van land tot land, al naar gelang van wat bekend is. De liturgie voor deze oecumenische vieringen wordt elk jaar samengesteld door een kerk ergens in één van de deelnemende landen. Dit jaar zijn dat kerken uit het Caribisch gebied. Ze kozen Exodus 15 als kerntekst, vanuit hun verlangen en vreugde om bevrijding. Als u de liturgie wilt inzien kunt u naar de website van de Raad van Kerken surfen: http://www.raadvankerken.nl/pagina/4427/week_van_gebed_2018. Daar vindt u ook nog meer informatie. Wij zijn blij dat het Emmaüskoor mee zal werken aan deze dienst. En wie voor deze gelegenheid mee zou willen zingen is daarvoor van harte uitgenodigd. Begin januari starten de repetities

Here Bugu project

Vorig jaar hebben we (velen van) jullie een bericht gestuurd over de rijstactie van Yvonne Gerner van het Here Bugu project in Mali, het prachtige land in West Afrika waaraan we ons zeer verwant voelen. Deze actie was toen noodzakelijk vanwege het mislukken van de oogsten. Op enig moment kregen we van Yvonne te horen “Groningen is sterk vertegenwoordigd onder de donateurs van de rijstactie”, en dat betekent dat aardig wat van jullie hebben gereageerd, en daar waren en zijn we erg blij mee. Dit jaar is de situatie helaas minstens net zo slecht. Daarom wordt er opnieuw een rijstactie voor de mensen rondom Here Bugu georganiseerd. We voelen de behoefte om jullie ook dit jaar weer te benaderen met de logische vraag om zo mogelijk mee te helpen om de actie Rijst voor Here Bugu tot een succes te maken.

Lees meer...

kerstpakketKERSTPAKKETTEN ACTIE INLIA.

Van de stichting INLIA (Vluchtelingenzorg) ontvingen we het volgende bericht : 
De ‘Advent’, is aangebroken, een tijd van uitzien, vol van verwachting. Een tijd ook waarin veel mensen in ons land ‘iets extra’s’ ontvangen. Voor onze gasten in de Bed-Bad-Brood- en opvang, die van een zeer bescheiden leefgeld moeten rondkomen, is dat niet vanzelfsprekend. We willen hen graag iets extra’s geven en daarvoor roepen wij uw hulp in. Indien u van uw werkgever of relatie een Kerstpakket ontvangt en daarbij denkt ‘heb ik dat nou allemaal nodig’, dan willen we u in overweging geven het pakket aan ons te doneren. Voor degenen die wel willen doneren, maar geen pakket meer krijgen, is er de mogelijkheid om zelf een pakket samen te stellen. Wij kunnen met de inhoud van de geschonken pakketten nieuwe cadeautjes te maken, die we op Oudejaarsavond in de vorm van een ‘grote bingo – avond’ gaan uitdelen aan al onze BBB-gasten. 
Wilt u meedoen?
U kunt de pakketten inleveren op woensdag 20 december tussen 10.00uur en 12.00uur in De Fontein en op zaterdagmorgen 23 december tussen 10.00 uur en 11.30 uur in de Nieuwe Kerk. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

schoonheid met zielPsalmen vrij - in de Martinikerk

De commissie Schoonheid met een ziel nodigt u van harte uit in de Martinikerk op zondag 28 januari 2018 om 16.00 uur. Daar zal musicus Antoine Oomen met zijn koor door hem getoonzette psalmen van Huub Oosterhuis ten gehore brengen. Huub Oosterhuis komt ook en zal zelf enkele van zijn teksten toelichten. De toegang is vrij. Er is aan het einde een collecte ter bestrijding van de onkosten.
U bent van harte welkom!