facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Trek aan de Bel voor Groningen! Laat je horen tegen gaswinning!

Beste Raad van Kerken Groningen-Drenthe en daarmee ook alle lezers van het blad Onderweg. In de derde week van september wordt in Den Haag door de Tweede Kamer besloten over het voorgenomen gaswinningsbesluit van minister Kamp. In de aanloop daar naartoe moeten we als Groningers laten zien dat dit onderwerp Groningen nog steeds raakt! Minister Kamp en de NAM hebben de neiging om de problemen in Groningen te bagataliseren. Volgens de NAM en minister Kamp loopt de schadeafhandeling nu goed, wordt de versterking in gang gezet en is de gaswinning voldoende teruggedraaid: "Groningers moeten niet meer zeuren”. We verwachten iedereen op vrijdag 9 september om 19.00 op de Grote Markt in Groningen. We gaan een grote optocht organiseren waarin de dorpen en organisaties uit het gebied herkenbaar en zichtbaar mee lopen. De optocht eindigt op de Grote Markt waar een kort podiumprogramma zal zijn. Toespraken van politici, maar ook persoonlijke verhalen van bewoners. De avond wordt opgeluisterd door lokale gas-, en bevingshits uit de regio. De manifestatie eindigt om 21.00 door massaal 'aan de bel te trekken’. Voor dit laatste onderdeel willen we u het volgende vragen:

Lees meer...

Het UMCG vraagt vrijwilligers om de geestelijke verzorging te ondersteunen

bij haar activiteiten, met name het organiseren van bezinningsbijeenkomsten, oecumenische vieringen, herdenkingen en religieuze hoogtijdagen.


Wat wij vragen
- interesse in de zieke medemens
- representatieve uitstraling/werkhouding
- goede communicatieve eigenschappen
- gerichtheid op samenwerking
- open houding ten aanzien van diverse religieuze en levensbeschouwelijke stromingen
- beschikbaarheid om 1x per maand in de weekenden een dagdeel te werken (meer mag ook)

Lees meer...

KerkDorkwerdOpen kerkmiddag in Dorkwerd

Zondag 26 juni organiseert de hervormde gemeente van Dorkwerd een open kerk middag. Tussen 14.30 uur en 16.00 uur zijn de deuren van de kerk open. Er is gelegenheid om het gebouw te bezichtigen, een momente te nemen voor stilte of ingesprek te gaan met aanwezige gemeenteleden. Koffie en thee zijn gratis verkrijgbaar. Rond 15.30 uur is er een kort meditatief moment. U vindt het kerkgebouw aan de Hoogeweg 2 te Dorkwerd. Meer informatie: www.hervormddorkwerd.nl

CursusUitvaart1Uitvaartcursus afgerond

De zaterdag voor Pinksteren was de laatste dag van de cursus uitvaarten door gemeenteleden. De deelnemers hebben die dag hun eindopdracht gepresenteerd en het certificaat en een rode roos ontvangen. Achtereenvolgens ontvingen Marijke Bootsma, Corry Broersma, Adrie Huttenga, Frieda Jager, Jan Knot, Rob Kroes, Marleen Stokroos, Klaas Sybrandy, Josha Veger, Sjoerd Zuidema en Paul van Zwieten dit uit handen van de begeleiders. Als schriftelijk bewijs dat zij de cursus allemaal met goed gevolg hebben doorlopen.
In februari zijn we begonnen. Onder leiding van ondergetekende en Evi de Vries-Baarlink, gemeente-adviseur, die deze cursus van de Landelijke Kerk vaker heeft gegeven. Het ontvangen certificaat wordt dan ook uitgegeven namens het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie van de Protestantse Kerk in Nederland.

Lees meer...

bedankkaartje Miep

Een leuke tip: Kerkenpad Oost-Groningen

Twintig Groninger kerken openen op zaterdag 18 juni hun deuren van 11.00 tot 16.00 uur. In vele kerken zijn er bijzondere activiteiten b.v. in Oudeschans is een foto expositie over het Oldambtster landschap.
Meer weten? Zie de website: www.groningerkerken.nl

kerkje

ZWO actie Kontum

Op zondag 29 mei houdt de ZWO weer een actie voor Kontum voor de Vietnamese weeskinderen
U zult dan ook een strookje op uw stoel vinden waarop wij aandacht vragen voor de eerste collecte op 5 juni die ook voor onze actie in Kontum bestemd is. Op 26 juni hebben we dan onze laatste actie voor de zomer. We gaan dan een gezellige zomer/vakantie tafel maken. U bent weer van harte uitgenodigd bij ons langs te komen om deze actie te steunen in de vorm van het kopen van wat spulletjes of wat lekkers bij de koffie. Ook is het nog altijd mogelijk een spaarbusje mee te nemen of sponsor van een kind te worden
namens de ZWO Immie Hoekstra

Sam's kledingactie 2016

N.a.l.v. Sam's kledingactie ontving Christien de Ruiter ontving de onderstaande bedankbrief.

Sam s KledingactieGeachte mevrouw de Ruiter,

De voorjaarsinzameling in uw woonplaats is weer voorbij. U hebt hieraan weer een belangrijke bijdrage geleverd. In totaal werd er bij u 180 kg kleding ingezameld. Wij danken u hartelijk voor uw inzet.
Sam’s Kledingactie wil alle kledinggevers graag bedanken. Indien u zelf de publiciteit voor de actie hebt gemaakt, willen wij u vragen om in de plaatselijke kranten het resultaat van de inzamelingsactie bekend te maken. Als bijlage treft u een voorbeeldbrief aan die u verder kunt invullen.
Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood levert al 49 jaar een bijdrage aan het werk van Cordaid Mensen in Nood. De opbrengst van de ingezamelde kleding van dit najaar wordt gedoneerd voor een project binnen India. Binnen dit project worden voor mensen (de kastelozen (Dalit) en tribale groepen) die het ergste getroffen worden bij overstromingen of bij zware stormen, evacuatiecentra gebouwd zodat zij kunnen overleven. Kijk voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten op www.samskledingactie.nl.
Nogmaals hartelijk dank voor uw inzet en we hopen voor de volgende inzamelingsactie weer op u te kunnen rekenen.

Om over na te denken

"Twijfel is voor mij geen twijfel aan God, maar aan de capaciteit van de mens om het mysterie van God te bevatten en tot uitdrukking te brengen. Geloof en twijfel zijn tweelingzusters, ze kunnen niet zonder elkaar. Geloof zonder kritisch denken kan leiden tot fanatisme en fundamentalisme, maar twijfel zonder de moed om aan de twijfel te twijfelen kan leiden tot bitterheid en cynisme. Het geloof heeft de kritische distantie van het denken nodig, en het rationalisme heeft de spirituele en morele impulsen van het geloof nodig"....."Ik denk dat het geloof heeft door crises te gaan, te sterven en weer op te staan".
Uit 'Nacht van de biechtvader'. Schrijver: de Tsjechische priester en theoloog Tomas Halik.

stichting inliaGastgezinnen gezocht!

Net als vorig jaar zullen ook dit voorjaar weer enkele theologiestudenten in het kader van een studieprogramma van de Council for World Mission (CWM) stage lopen bij INLIA. Daarvoor zoeken we gastgezinnen.
De internationale zendingsorganisatie Council for World Mission, waar de Protestantse Kerk in Nederland ook lid van is, organiseert voor theologiestudenten uit de hele wereld programma’s waarin ze zich kunnen verdiepen in verschillende maatschappelijke thema’s. In samenwerking met Kerk in Actie organiseert de CWM dit voorjaar voor de tweede keer een programma in Nederland onder de naam “Face to Face” over migratie, ongedocumenteerden, mensenhandel en de rol van de kerk.

Lees meer...

Sam s KledingactieSam's kledingactie

Op zaterdag 9 april doet de Bron weer mee aan Sam's kledingactie.
Tussen 10 en 12 uur kunt u uw oude kleding, versleten schoenen en ander textiel inleveren in de Bron.
De opbrengst gaat naar Cordaid mensen in nood die onder andere noodhulp in Syrie verlenen.