facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Financiën wijkdiaconie de Bron 3e kwartaal

De opbrengst van de collecten worden door het kerkelijk bureau verzorgd. Als verantwoording hierbij de financiële verantwoording die u daar niet aantreft. In het derde kwartaal is aan de baten van het eigen project Kontum € 139,45 toegevoegd. Dit als resultaat van de collecte op 7-8 en de opbrengst van spaardoosjes. Van een gemeentelid is € 100 ontvangen met als bestemming het diaconaal fietsproject Laat ze niet lopen maar Fietsen. Van een wijkbewoner mochten we als Zakat voor de armen een bedrag van € 50,= ontvangen. Met dank aan de gevers bij dezen verantwoord.
Henk Oostinga, penningmeester

rupsje

Kalenderfoto's

Ieder jaar wordt er vanuit de wijkgemeente De Bron een kalender uitgegeven voorzien van foto's gemaakt door gemeenteleden het liefst in Beijum of omgeving. Voor de nieuwe kalender van 2017 kunt u geschikte foto's inleveren, het liefst m.b.v. wetransfer, bij Harm v.d. Berg
Bovenstaand rupsje (ca 4 cm) was op  een mooie zondagmiddag aan de wandel op het asfalt van de Kardingermaar.

muziekproject: “Mattheüs”

Gezocht: Zangers – 1 pianist – 1 fluitist – 1 klarinettist voor het muziekproject: “Mattheüs”
Vind je het leuk om samen te zingen en wil je graag in projectvorm naar prachtige concerten op 8 en 9 april 2017 toewerken? Geef je dan kosteloos op voor het eigentijdse passieproject “Mattheüs” van Gerard & Gerard-musicals: Een gezongen passie op basis van teksten uit het Mattheüsevangelie.
In twaalf repetities gaan we als koor vanaf januari op dinsdagavond de muziek repeteren. Thuis moet je je daarop voorbereiden met een oefen-cd. Er zijn ook verschillende solopartijen, de instudering daarvan gaat in overleg. Het ensemble repeteert in dezelfde periode. De muzikale leiding is in handen van Marinus Verkuil, Roele Kok en Alina Rozeboom. Het project wordt georganiseerd door de Nieuwe Kerk in samenwerking met De Bron en De Fontein.

Lees meer...

KerstprojectKoorKerstprojectkoor

Inmiddels wordt het een traditie in De Bron: met kerst werkt een projectkoor mee aan de kerstnachtviering. De voorbereidingen zijn alweer begonnen.
Er zijn 6 repetities gepland onder leiding van Alian Bergsma. Bij alle repetities en op kerstavond worden we begeleid door Vincent van Ravels. Het repertoire zal bestaan uit bekende en een enkel onbekend kerstlied.
Start projectkoor: 18 november.
Plaats: De Bron
Tijd 20.00 - 22.00 uur
Iedereen die graag zingt is van harte welkom, aanmelden bij Hanneke Stam 
Namens Werkgroep Eredienst, 
Hanneke Stam

 

dienst 09 10 2016 9849Afscheid koster Teun Dragt

Op zondag 9 oktober hebben we als gemeente na 21 jaar afscheid genomen van onze koster Teun Dragt.
Als eerste werd hij door de kinderen van de kindernevendienst in het zonnetje gezet als dank voor de vele glaasjes limonade die altijd voor hen klaar stonden na de dienst.
Daarna werd hij toegesproken door de voorzitter van de wijkkerkenraad Christian Hulzebos, die dit ondersteunde met wat dia´s. Vervolgens kreeg hij een onderscheiding van de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer, die bestaat uit een insigne in brons en een oorkonde. Folkert Rienstra sloot het geheel af met het toepasselijke lied: ”I dit it my way”.
Tijdens een hapje en drankje na de dienst werd Teun door veel gemeenteleden de hand geschud en bedankt voor zijn jarenlange inzet. We zullen hem missen!
Antje Graaff, scriba.

BemBakeryHenk2Bembakery

Na afloop van de viering op 1 september jongsleden gaf Henk Rutgers ons het laatste nieuws over Bembakery, het project van People2People in Malawi. Zo'n half jaartje geleden meldde Henk dat er gevreesd werd voor flinke vertraging en financiële tegenvallers. Nu had Henk niets dan positief nieuws. De elektriciteitsaansluiting voor de bakkerij, door Henk zelf aangelegd, is goed gekeurd. De bakovens zijn gearriveerd en aangesloten. Het logo van de winkel is klaar en......als klap op de vuurpijl (vind ik zelf): er is een eigen waterput in aanleg....misschien intussen zelfs klaar....! Als bijzonderheid: de put wordt 24 meter diep en wordt gegraven door vrijwilligers die zichzelf aan een katrol in de put laten zakken en die de put graven centimeter voor centimeter uitgraven. Alles bij elkaar fantastisch en ook een beetje emotioneel nieuws.....Henk moest een traantje weg pikken.

bezinning bezieling 2016 2017

Cursusprogramma Bezinning en bezieling 2016-2017

Het nieuwe cursus programma voor het seizoen 2016 - 2017 vanuit de Raad van Kerken is weer beschikbaar.

Hieronder kunt u het gehele programma vinden, lezen downloaden etc.

klik hier om het hele programma de bekijken

Trek aan de Bel voor Groningen! Laat je horen tegen gaswinning!

Beste Raad van Kerken Groningen-Drenthe en daarmee ook alle lezers van het blad Onderweg. In de derde week van september wordt in Den Haag door de Tweede Kamer besloten over het voorgenomen gaswinningsbesluit van minister Kamp. In de aanloop daar naartoe moeten we als Groningers laten zien dat dit onderwerp Groningen nog steeds raakt! Minister Kamp en de NAM hebben de neiging om de problemen in Groningen te bagataliseren. Volgens de NAM en minister Kamp loopt de schadeafhandeling nu goed, wordt de versterking in gang gezet en is de gaswinning voldoende teruggedraaid: "Groningers moeten niet meer zeuren”. We verwachten iedereen op vrijdag 9 september om 19.00 op de Grote Markt in Groningen. We gaan een grote optocht organiseren waarin de dorpen en organisaties uit het gebied herkenbaar en zichtbaar mee lopen. De optocht eindigt op de Grote Markt waar een kort podiumprogramma zal zijn. Toespraken van politici, maar ook persoonlijke verhalen van bewoners. De avond wordt opgeluisterd door lokale gas-, en bevingshits uit de regio. De manifestatie eindigt om 21.00 door massaal 'aan de bel te trekken’. Voor dit laatste onderdeel willen we u het volgende vragen:

Lees meer...

Het UMCG vraagt vrijwilligers om de geestelijke verzorging te ondersteunen

bij haar activiteiten, met name het organiseren van bezinningsbijeenkomsten, oecumenische vieringen, herdenkingen en religieuze hoogtijdagen.


Wat wij vragen
- interesse in de zieke medemens
- representatieve uitstraling/werkhouding
- goede communicatieve eigenschappen
- gerichtheid op samenwerking
- open houding ten aanzien van diverse religieuze en levensbeschouwelijke stromingen
- beschikbaarheid om 1x per maand in de weekenden een dagdeel te werken (meer mag ook)

Lees meer...

KerkDorkwerdOpen kerkmiddag in Dorkwerd

Zondag 26 juni organiseert de hervormde gemeente van Dorkwerd een open kerk middag. Tussen 14.30 uur en 16.00 uur zijn de deuren van de kerk open. Er is gelegenheid om het gebouw te bezichtigen, een momente te nemen voor stilte of ingesprek te gaan met aanwezige gemeenteleden. Koffie en thee zijn gratis verkrijgbaar. Rond 15.30 uur is er een kort meditatief moment. U vindt het kerkgebouw aan de Hoogeweg 2 te Dorkwerd. Meer informatie: www.hervormddorkwerd.nl

CursusUitvaart1Uitvaartcursus afgerond

De zaterdag voor Pinksteren was de laatste dag van de cursus uitvaarten door gemeenteleden. De deelnemers hebben die dag hun eindopdracht gepresenteerd en het certificaat en een rode roos ontvangen. Achtereenvolgens ontvingen Marijke Bootsma, Corry Broersma, Adrie Huttenga, Frieda Jager, Jan Knot, Rob Kroes, Marleen Stokroos, Klaas Sybrandy, Josha Veger, Sjoerd Zuidema en Paul van Zwieten dit uit handen van de begeleiders. Als schriftelijk bewijs dat zij de cursus allemaal met goed gevolg hebben doorlopen.
In februari zijn we begonnen. Onder leiding van ondergetekende en Evi de Vries-Baarlink, gemeente-adviseur, die deze cursus van de Landelijke Kerk vaker heeft gegeven. Het ontvangen certificaat wordt dan ook uitgegeven namens het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie van de Protestantse Kerk in Nederland.

Lees meer...