facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Themabijeenkomst suïcidepreventie

Zoals ook in de vorge Kerk in Stad al is gemeld, is er op maandag 6 november in de Fontein een thema-avond over suïcidepreventie voor medewerkers pastoraat. Meer informatie hierover is te vinden in de rubriek Stad-Noord.

bruisendbeijum

Bruisend Beijum met De Bron

 

Op 30 september werd er op het plein van Winkelcentrum Beijum-Oost weer een braderie gehouden ter promotie van alle activiteiten in de wijk. Het spreekt vanzelf dat ook De Bron zich daar liet zien met een informatiekraam. Bijna de hele middag hebben vooral Hielkje van WIJ-Beijum en Christien van De Bron de moed erin gehouden om informatie te geven over alle wijkactiviteiten waar De Bron bij betrokken is.
Een greep: de koffie-ochtenden op woensdag, de creadames-middagen, de kerstpakkettenactie, de hulpdienst Beijumers voor Beijumers etc. Ondanks het regenachtige weer hielden de dames de moed erin, en daarvoor werden ze beloond met de eerste intekeningen voor hulp bij de kerstpakkettenactie.

SAM 6523Uitje diaconie

Om de samenwerking te versterken zijn we als gezamenlijke diaconie van De Fontein en De Nieuwe Kerk en De Bron zaterdag 30 september op stap geweest. We hebben oa een paardenmelkerij bezocht. 
Als Bronners hebben we het erg leuk gevonden en een goeie stap in de richting van onze samenwerking.Het geeft verbinding en herkenning. Met dank aan Bram van Huis en Hilbert Annen voor de organisatie.
Bij de paardenmelkerij was een heel mooi uithangbordje die ik jullie niet wil onthouden; zie bijgaande foto

namens de werkgroep Diaconie Immie Hoekstra

IonavieringIonaviering in de Doopgezinde Kerk te Groningen

Op zondag 8 oktober wordt om 17.00 uur (2e zondag in de maand) een Iona viering gehouden in de Doopsgezinde Kerk te Groningen. Dit seizoen houden we de vieringen aan de hand van de schilderijenreeks 'Creation'. De schepping van hemel en aarde ‘en hij zag dat het zeer goed was’ (Genesis 1, 2:1-4) van kunstenares Henriette Alexander uit Driebergen. De vieringen ademen de sfeer van Iona met zijn oude Keltische wortels, met melodieën en liederen die daar zijn geboren en met de eenvoud en de stilte die je daar kunt ervaren. Een van de doorde-weekse vieringen in de Abdij van Iona is een gebedsdienst voor heelwording. Tijdens onze vespers volgen wij deze liturgie. De vesper wordt verzorgd door Birgit van Dongen en Evert Jan Veltman. Stef Tuinstra leidt ons op de piano door de liederen. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee. Van harte genodigd!
Hilda Scherphuis

klankschalenStart meditatie en klankschaal concert

Op 25 september begint de meditatie weer. We starten dit keer met een (meditatief) klankschaalconcert, onder leiding van Hans en gemeentelid Folkert. Wie dat eens wil meemaken, welkom! Het concert begint om 20.00 en duurt ongeveer een uur. Een half uur ervoor staat de thee en koffie klaar. Vanaf oktober starten we dan weer met de 'gewone' meditatie-avonden. Omdat ondergetekende nog steeds moet herstellen komen de groepen nu samen bij elkaar. Het is elke 2e en 4e maandagavond van de maand. Inloop met thee en koffie vanaf 19.30 u. Om 20.00 u gaan we de stilte in. De meditatie duurt tot 21.00 u. Schroom niet een keer aan te schuiven, ook als je geen ervaring hebt met meditatie.
Alberte van Ess

ZWO

Op zondag 3 september heeft de ZWO een actie gehouden voor het project: the Future in our Hands. We hadden als ZWO De Bron op ons genomen om 40 rugzakjes te verkopen voor de kinderen in Gambia. De overige (in totaal 175) worden verkocht door De Nieuwe Kerk, De Fontein en De Ark. Tot onze grote vreugde kunnen we jullie vertellen dat we ze op 3 september allemaal al hebben verkocht. Hiervoor onze grote dank, zeker namens straks al die blije kinderen. De actie is in de andere kerken ook heel succesvol verlopen. We komen daar zeker nog weer op terug. Mocht je toch nog heel graag een extra bijdrage geven dan kun je het bedrag dat je anders voor het rugzakje had willen betalen doneren voor o.a. de speeltoestellen die zullen worden aangeschaft. Zoals je ziet er is altijd wat te doen en te vernieuwen. Nogmaals hartelijk bedankt voor jullie snelle en spontane bijdrage.
Lettie, Hilly, Abra en Immie

dienst 03 09 201704911Oecumenische viering

En na zes zomervieringen volgde op 3 september om te beginnen een oecumenische dienst. In de Bron is iedere eerste zondag van de maand een oecumenische viering. Dit is ook het geval in Damsterboord. Bij beide vieringen is ook de parochie betrokken. Twee jaar geleden ontstond het idee dat ook hier samenwerking mogelijk is. We heb-ben toen afgesproken dat er in januari een gezamenlijke viering in het kader van de "week van Gebed om Eenheid" zal zijn en dat in oktober een oecumenische viering van beide wijken wordt georganiseerd. Vorig jaar was deze vie-ring in de Bron, dit jaar vieren we in de Emmauskerk. Dat betekent dat op 1 oktober de oecumenische viering in de Emmauskerk is, ook gewoon om 10.00 uur, en dat de Bron dan gesloten is.
Namens de werkgroep, Johanna

Terugblik op de zomervieringen in De Bron

In de vorige KiS is al even de zomerviering van 27 augustus aangestipt. Deze keer blikken we terug op de hele serie. Omdat de diensten steeds door tweetallen zijn voorbereid laten we de desbetreffende mensen zelf aan het woord. De eerste voorbereidingen (welk thema nemen we, de lay-out van de orde van dienst, een aantal liederen) zijn ge-daan samen met De Fontein en De Nieuwe Kerk. Voor het overige zijn de diensten in De Bron voorbereid en uitge-voerd door een groep van tien gemeenteleden die steeds in tweetallen hebben samengewerkt, na een gezamenlij-ke voorbereiding met de hele groep. Hieronder volgen de impressies en ervaringen uit de verschillende diensten.

Lees meer...

LiedArkLiedproject in de Ark

Komend najaar willen in in De Ark in Groningen weer een liedproject organiseren.  Het leek ons aardig om dit keer een aantal 'Psalmen vrij' van Huub Oosterhuis in te studeren.
We hebben ons geörienteerd op de Psalmen die getoonzet zijn door Antoine Oomen.
Op dit moment hebben we de volgende liederen geselecteerd:
Gij hebt uw land begenadigd - Oosterhuis, Oomen Psalm 85 vrij
Gij ik waan mij niet wijzer - Oosterhuis, Oomen Psalm 131 vrij
Ik zoek bij jou - Oosterhuis, Oomen Psalm 57 vrij 
Uw naam noemen - Oosterhuis, Oomen Psalm 92 vrij
Geen koning onze god - Oosterhuis, Oomen Psalm 93 vrij
Ik-zal is de god - Oosterhuis, Oomen Psalm 100 vrij
God is Hij alleen - Oosterhuis, Oomen Psalm 97 vrij
Opgestaan is mijn hart - Oosterhuis, Oomen Psalm 108 vrij
Klaarwakker en opgetogen - Oosterhuis, Oomen Psalm 122 vrij

Lees meer...

rugzakjeRugzakjes voor kinderen in Gambia, project The Future In Our Hands

Help je mee om dit gezamenlijke project mogelijk te maken? De ZWO-groep van De Bron maakt zich sterk voor 40 (veertig) rugzakjes. Wij hebben als ZWO-groep de rugzakjes al gevuld met allemaal leuke spulletjes, o.a. een kleurboek en kleurpotloden, een knuffel, een beker en nog veel meer
De kosten voor één gevuld rugzakje bedragen € 7,50. Je kunt doneren op zondag 3 en zondag 10 september bij de ZWO-tafel in De Bron. Alvast hartelijk bedankt voor je bijdrage.
ZWO De Bron: Lettie, Abra, Hilly en Immie
(Voor nog meer informatie verwijzen we naar de pagina van Stad-Noord in Kerk in Stad.)

IonavieringIonaviering in de Doopgezinde Kerk te Groningen

Zondag 10 september 17.00 uur (2e zondag in de maand) is er een Iona viering in de Doopsgezinde Kerk te Groningen. De vieringen ademen de sfeer van Iona met zijn oud Keltische wortels, met melodieën en liederen die daar zijn geboren en met de eenvoud en de stilte die je daar kunt ervaren. Een van de doordeweekse vieringen in de Abdij van Iona is een gebedsdienst voor heelwording. Tijdens onze vespers volgen wij deze liturgie. De vesper wordt verzorgd door Tony Kalmthout en Hilda Scherphuis,
Stef Tuinstra leidt ons op de piano door de liederen. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie/thee. Van harte genodigd!