facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

MaximaKledingactie  voor Kledingbank Maxima

Samen met de wijkgemeenten de Fontein en de Nieuwe Kerk is er op 31 maart en 1 april een kledingactie gevoerd voor Kledingbank Maxima. In de Bron werden er 40 zakken gevuld. .

Zakken rijst voor Here Bugu

Wanneer u dit stukje leest hebben we de sobere maaltijden al weer achter de rug. Het waren weer gezellige bijeenkomsten en we hebben heerlijk soepen gegeten; waarvoor nog een keer hartelijk dank naar de koks!
Zoals u weet is de derde collecte tijdens de kerkdiensten in de Paastijd en de opbrengst van de sobere maaltijden bestemd voor de rijstactie voor Here Bugu in Mali. De actie is heel simpel: de Nederlandse Stichting Rondom Baba, speciaal opgezet voor Here Bugu, zamelt geld in waarmee ter plaatse rijst kan worden ingekocht. Eén zak rijst van 100 kilo kost € 68,00.
Op woensdag 29 maart hadden we inmiddels ruim 6 zakken rijst bij elkaar gesprokkeld, met nog 3 collectes en één sobere maaltijd hopen we dat aantal nog behoorlijk hoger te maken.
We zullen u informeren over het eindresultaat. Met dank voor uw bijdrage
namens werkgroep Diaconie, Immie Hoekstra

Vogels spotten..... "seissies en waterseissies"

Op zaterdag 25 maart konden 14 mensen, die zich bij de spulletjesmarkt in november j.l.
hadden opgegeven, weer genieten van een prachtige vogelexcursie met Ton Bot.
Deze keer niet op de fiets, maar wandelend bij het Friezenveen, achter de uitspanning 't Friezenveen aan de meerweg. Nu dus geen risico op lekke banden of toiletbehoeftige vrouwen....
Vroeg uit de veren...dat wel....maar dan zie en hoor je ook wat.


Ton, een groot vogelkenner, stond ons al op te wachten, gewapend met professionele vogelkijker en statief. Op het statief een echte telescoop. Hij attendeerde ons meteen op de tjiftjaf ..

Lees meer...

liturgisch1Uitleg bij de symbolische schikking op de tafel – 40 dagentijd 2017

De ondergrond is gemaakt van stukken jute als symbool van soberheid en vergankelijkheid. Van twijgen hebben we drie cirkels gevlochten.
Deze verwijzen naar de kringloop van het leven en verwijzen bovendien naar de ‘Levensparels’.
Het project ‘Levensparels’ :
om met behulp hiervan stil te staan bij verschillende levensvragen.
Elke zondag wordt er iets anders bij dit basisstuk geplaatst als verbeelding bij de lezingen.
5 maart: Roepen
Jezus doorstaat de beproeving in de woestijn en wordt opgevangen door een engel. Verbeeld door een vogelnestje

Lees meer...

De Passion in de Bron

Op donderdag 13 april vanaf 20.30 uur is het mogelijk de Passion te kijken.
Voor de jeugd wordt de Passion gekeken in de jeugdkelder van De Bron.
Opgave is niet nodig en de toegang is gratis. Er is koffie en thee en een lekker paaseitje. Van harte welkom

Gezamenlijke kledingactie voor Maxima

Op zaterdag 1 april wordt in samenwerking met de Nieuwe Kerk en de Fontein een kledinginzameling voor Maxima georganiseerd.
Inbreng in de Bron en de Nieuwe Kerk is mogelijk op zaterdag 1 april van 10-12 uur en in De Fontein op vrijdag 31 maart van 18-19.30 uur.
Kijk voor meer informatie bij de gezamenlijke pagina Kerk-Noord in Kerk in Stad.

 

Marleen stokroosThemabijeenkomst “Rouw en Present-zijn binnen pastoraat”.

Mijn naam is Marleen Stokroos, ik ben 4ejaars HBO-theologie student te Windesheim. De afgelopen jaren heb ik meerdere stage activiteiten binnen de Nieuwe Kerk en de Bron gedaan. En er staan er ook nog een aantal gepland ook m.b.t. de Fontein.
Op donderdagavond 6 april organiseer ik een themabijeenkomst over “Rouw en Present-zijn” voor alle pastoraal betrokkenen binnen de Bron, de Fontein en de Nieuwe Kerk.
Rouw is inherent aan het leven. Ieder mens leidt verliezen, soms ineens en groots b.v. door overlijden van een geliefde, soms in kleine stappen zoals geleidelijk verlies van gezondheid. En soms kan ineens na jaren een eerder verlies weer schrijnend omhoog komen. Elke pastoraal betrokkene komt ermee in aanraking. Het kan zijn dat jij de enige bent die tijd en ruimte maakt om opnieuw het verhaal van de ander te horen en te delen. Present kunnen zijn, ernaast kunnen blijven staan, is bij mensen in rouw essentieel en het vraagt ook wat van jou als pastoraal ouderling, als bezoeker uit de bezoekersgroepen, als predikant of kerkelijk werker.

Lees meer...

Matteüs Passie

Matteus2In de noordelijke wijken van onze stad wordt een hedendaagse versie van de Matteüs Passie uitgevoerd. Deze gezongen Nederlandse passie van Gerard van Amstel en Piet van Midden vertelt over de laatste dagen van Jezus. De uitvoering is gratis bij te wonen en duurt ongeveer een uur. Er is koffie/thee na. Een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten wordt gewaardeerd. 

Vrijdag 7 april 20.15u De Fontein: Eikenlaan 255
Zaterdag 8 april 20.15u De Bron: Bentismaheerd 1A
Zondag 9 april 15.00u Nieuwe Kerk: Nieuwe Kerkhof 1

High tea in De Bron

Op 5 februari heeft een select gezelschap ‘s middags in De Bron kunnen genieten van een overvloedige ‘High Tea’. De gelukkige deelnemers hebben hiervoor wel in de buidel moeten tasten voor het goede doel van de afgelopen Spulletjesmarkt. Daar hadden ze ingetekend voor deze culinaire belevenis, georganiseerd door Abra Havinga, Immie Hoekstra, Paulien Medema en Hilde Rutgers. Deze creatieve keukenprinsessen hadden zich geweldig uitgesloofd om de smaakpapillen te verwennen, en we kunnen gerust zeggen dat hen dat bijzonder goed gelukt is, vanaf het warme bospaddenstoelensoepje vooraf tot en met de allerlaatste bonbon. En het snoept extra lekker als je weet dat je daarmee bijdraagt aan de totstandkoming van een plek waar Keniaanse weeskinderen zich thuis kunnen gaan voelen. 

expositie noordwoldeEXPOSITIE “Een diepe voor in de aarde”

In de 40dagentijd zal in de Dorpskerk van Noordwolde een bijzondere expositie te zien zijn. 
Dit werk omvat 14 schilderingen en gedichten, geïnspireerd op de traditionele kruisweg in het lijdensverhaal van Christus.
In deze nieuwe kruiswegstaties staat niet zozeer het lijden van Jezus centraal, maar de mens nu, u en ik.De schilderingen verbeelden de levensweg die ieder van ons op aarde gaat, de kringloop van geboorte, bloei, dood en nieuwe lente, onze levenslijnen: soms diepe voren in de aarde. Deze kruisweg is daardoor eigenlijk ook een metafoor van óns leven, een zoektocht ook, verbeeld in fascinerende schilderingen door Marijke van Dijk en indringende gedichten door Steven van Campen. Marijke schrijft: “In deze ‘weg van mensen’ probeer ik in mijn beeld te reiken naar en te raken aan onze eigen, aardse kwetsbaarheid, onze vreugde, ons verdriet, het onzichtbare, innerlijke leed dat diepe voren trekt in ons meest persoonlijke leven... “

Lees meer...

Op weg naar Pasen

Op 5 maart begint alweer de 40-dagentijd. Van oudsher een tijd van vasten en bezinning. In de protestantse traditie staat het vasten niet perse vooraan maar tegenwoordig is het zeker een tijd van bezinning en voor velen hoort daar ook versobering bij. In de Bron proberen we daar voldoende aandacht aan te geven.

Sobere Maaltijden

Zo is er gedurende de 40-dagentijd iedere woensdag een sobere maaltijd. Een eenvoudige maaltijd met vegetarische soep en brood. De maaltijd begint om 18.00 uur en duurt een uurtje. We vragen wel een bijdrage voor de maaltijd: 3,50 pp. De meeropbrengst is voor ons 40-dagenproject, waarover hieronder meer. Opgave kan iedere zondag in de Bron of via de website.

Lees meer...