facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Terugblik op de zomervieringen in De Bron

In de vorige KiS is al even de zomerviering van 27 augustus aangestipt. Deze keer blikken we terug op de hele serie. Omdat de diensten steeds door tweetallen zijn voorbereid laten we de desbetreffende mensen zelf aan het woord. De eerste voorbereidingen (welk thema nemen we, de lay-out van de orde van dienst, een aantal liederen) zijn ge-daan samen met De Fontein en De Nieuwe Kerk. Voor het overige zijn de diensten in De Bron voorbereid en uitge-voerd door een groep van tien gemeenteleden die steeds in tweetallen hebben samengewerkt, na een gezamenlij-ke voorbereiding met de hele groep. Hieronder volgen de impressies en ervaringen uit de verschillende diensten.

Lees meer...

LiedArkLiedproject in de Ark

Komend najaar willen in in De Ark in Groningen weer een liedproject organiseren.  Het leek ons aardig om dit keer een aantal 'Psalmen vrij' van Huub Oosterhuis in te studeren.
We hebben ons geörienteerd op de Psalmen die getoonzet zijn door Antoine Oomen.
Op dit moment hebben we de volgende liederen geselecteerd:
Gij hebt uw land begenadigd - Oosterhuis, Oomen Psalm 85 vrij
Gij ik waan mij niet wijzer - Oosterhuis, Oomen Psalm 131 vrij
Ik zoek bij jou - Oosterhuis, Oomen Psalm 57 vrij 
Uw naam noemen - Oosterhuis, Oomen Psalm 92 vrij
Geen koning onze god - Oosterhuis, Oomen Psalm 93 vrij
Ik-zal is de god - Oosterhuis, Oomen Psalm 100 vrij
God is Hij alleen - Oosterhuis, Oomen Psalm 97 vrij
Opgestaan is mijn hart - Oosterhuis, Oomen Psalm 108 vrij
Klaarwakker en opgetogen - Oosterhuis, Oomen Psalm 122 vrij

Lees meer...

rugzakjeRugzakjes voor kinderen in Gambia, project The Future In Our Hands

Help je mee om dit gezamenlijke project mogelijk te maken? De ZWO-groep van De Bron maakt zich sterk voor 40 (veertig) rugzakjes. Wij hebben als ZWO-groep de rugzakjes al gevuld met allemaal leuke spulletjes, o.a. een kleurboek en kleurpotloden, een knuffel, een beker en nog veel meer
De kosten voor één gevuld rugzakje bedragen € 7,50. Je kunt doneren op zondag 3 en zondag 10 september bij de ZWO-tafel in De Bron. Alvast hartelijk bedankt voor je bijdrage.
ZWO De Bron: Lettie, Abra, Hilly en Immie
(Voor nog meer informatie verwijzen we naar de pagina van Stad-Noord in Kerk in Stad.)

IonavieringIonaviering in de Doopgezinde Kerk te Groningen

Zondag 10 september 17.00 uur (2e zondag in de maand) is er een Iona viering in de Doopsgezinde Kerk te Groningen. De vieringen ademen de sfeer van Iona met zijn oud Keltische wortels, met melodieën en liederen die daar zijn geboren en met de eenvoud en de stilte die je daar kunt ervaren. Een van de doordeweekse vieringen in de Abdij van Iona is een gebedsdienst voor heelwording. Tijdens onze vespers volgen wij deze liturgie. De vesper wordt verzorgd door Tony Kalmthout en Hilda Scherphuis,
Stef Tuinstra leidt ons op de piano door de liederen. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie/thee. Van harte genodigd!

Kerk en aardbeving2

Kerk en aardbeving1Gedenk Huizinge en wees solidair met Groningen

Op 16 augustus a.s. om 22.30 uur is het zover: dan is de beving bij Huizinge 5 jaar geleden. De beving van 3.6 op de schaal van Richter veroorzaakte niet alleen schade in huizen, maar betekende ook het begin van veel zorgen en problemen. Sinds de beving bij Huizinge is steeds duidelijker geworden dat de aardbevingen als gevolg van de gaswinning veel schade veroorzaken. Dat raakt niet alleen Groningen, dat raakt heel Nederland. Nederland heeft decennia lang kunnen profiteren van het ga s uit Groningen en de aardgasbaten. 
Het eerste lustrum van deze mijlpaal in de geschiedenis van de gaswinning willen we gedenken. Door te kijken naar wat achter ons ligt, maar ook naar wat ons allemaal nog te wachten staat. Langzamerhand komen er niet alleen scheuren in muren, maar raakt de Groninger samenleving verscheurd door tegenstrijdige belangen. 

Lees meer...

IonavieringIonadag “ overHoop “ , 7 oktober 2017 in Tilburg

De Nederlandse Iona Groep organiseert zaterdag 7 oktober 2017 een landelijke Ionadag in Tilburg, met als thema: ” overHoop – voor een andere wereld ”. De dag is bedoeld voor iedereen: mensen die nog niets weten van Iona tot en met degenen die al lang betrokken zijn bij de Iona Community – een wereldwijde oecumenische beweging vanuit Glasgow en het Schotse eiland Iona.
Programma: Er is een Ionaviering en een lezing door Graham Maule uit Glasgow, drijvende kracht achter de Iona-liederen en -teksten . (Lezing met vertaling). Daarna is er keus uit workshops: o.a. - zingen, - wat is de Iona Community, - Iona en jongeren, - de encycliek Laudato Si’ (over de toekomst van onze planeet), - Chi Kung, en een bezoek aan sociaal eethuis De Pollepel. Daarna volgt een kleine pelgrimage door Tilburg.

Plaats en tijd: Petrus Donders Kerk, Enschotsestraat 124, Tilburg. 7 oktober 11.00 – 17.00 uur Toegang: vooruit betaald € 12,50 (tot 25 jaar € 10,00); aan de kerk € 15,00/12,50. Voor lunch wordt gezorgd.
Aanmelden bij zuid@ionagroep.nl .
Meer informatie op www.ionagroep.nl

Voor inspiratie en hoop: 7 oktober naar Tilburg

Afscheid Marleen Stokroos van wijkgemeente.

Mijn stageperiode binnen de Bron zit erop. Afgelopen week kreeg ik een eindbeoordeling waar ik blij mee ben. Tijdens mijn introductie in de kerkdienst, oktober vorig jaar, gaf ik aan dat ik me tijdens deze stage ga richten op een aantal onderdelen van kerk-zijn. Wat betekent dat ik ook vele andere mooie kanten van kerk-zijn zal moeten laten liggen. Zo is het ook gelopen. Ik heb onder andere samen met Alberte een uitvaart gedaan, we hebben het leerhuis “Verstillen bij de Reformatoren” gegeven. Onder supervisie van Evert Jan Veldman heb ik de thema-avond “Rouw en present-zijn” georganiseerd en iemand langdurig pastoraal kunnen begeleiden. Uiteindelijk waren veel activiteiten meer gericht op PGG-Noord-breed dan alleen op de Bron. Binnen de Bron heb ik me grotendeels gericht op jullie sterke diaconale activiteiten, de koffie-ochtend, de spulletjes-markt, de samenwerking met andere organisaties in de wijk. Jullie betrokkenheid in de wijk is heel zichtbaar in concreet handelen.

Lees meer...

stadsklooster A5zomerB

B4B A5 flyer voorSamenwerking Wij-team Beijum en De Bron: Beijumers voor Beijumers

Voor bewoners van Beijum met een hulpvraag.
De opzet is om mensen in de wijk die geen eigen netwerk en een kleine beurs hebben te helpen. Het doel is ook proberen mensen met elkaar in contact te brengen, waarbij de hoop is dat men hun netwerk ietwat zal verbreden.Hiervoor is een hulpdienst opgezet om de leefbaarheid in Beijum te verbeteren. Valt u onder deze doelgroep en u hebt tuinklusjes, kleine technische klussen in huis of een andere hulpvraag dan kunt u contact opnemen met het wijkteam WIJ -Beijum; via telefoonnummer 050-549 71 31; of u kunt langs gaan bij het WIJ-team; Isebrandtsheerd 96
Vrijwilligers gevraagd: Voor dit hulpteam zijn er vrijwilligers nodig.
Wat moet u kunnen: u moet een beetje handig zijn om een klusje te klaren, maar het is ook fijn als u tijd heeft om een boodschap voor iemand te doen of zomaar even buurten.
B4B A5 flyer achterHoeveel tijd kost het? Net zoveel als u beschikbaar heeft.
U kunt zich hiervoor opgeven bij Christien de Ruiter  of via WIJ-team Beijum

 

Nog steeds spullen nodig voor de Bed-Bad-Brood voorziening

Bed-Bad-Brood voorziening rondom uit-geprocedeerde asielzoekers, die opgevangen worden in Formule 1
Via het College van Diakenen is een oproep naar alle diaconieën gegaan om spullen te verzamelen voor de Bed Bad Brood voorziening. Het gaat om:
10 koelkasten (tafelmodel);
beddengoed voor eenpersoonsbedden (20 stuks)
matrassen eenpersoons (20 stuks),
tv's (klein 10 stuks)
fietsen (20 stuks,
eventueel opknappers)
computer (3 stuks)
eetkamerstoelen (10 stuks)
bankstel (2 stuks)

Mocht u spulletjes over hebben meldt u dit dan bij een van de diakenen.

The Future in our Hands:

Deze stichting draagt zorg voor opvang van 175 kinderen, zodat zij dagelijks naar school kunnen gaan. Voor 15 euro per jaar kan 1 kind een jaar naar school. Ook zorgt de stichting voor de financiering van de medische post en het salaris van de verpleegkundigen. De stichting is opgericht door Jan en Didy Steenhuis uit Zuidhorn. 
Zie voor verdere informatie op http://www.thefutureinourhands.nl/

The Future in our Hands:

Deze stichting draagt zorg voor opvang van 175 kinderen, zodat zij dagelijks naar school kunnen gaan. Voor 15 euro per jaar kan 1 kind een jaar naar school. Ook zorgt de stichting voor de financiering van de medische post en het salaris van de verpleegkundigen. De stichting is opgericht door Jan en Didy Steenhuis uit Zuidhorn. 

Zie voor verdere informatie op http://www.thefutureinourhands.nl/