facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

 

 

ovdlogo

Werkgroepen

Alle activiteiten binnen de Bron worden gedaan door verschillende werkgroepen.
Hieronder een overzicht van alle werkgroepen.


Diaconaat - de dienst van breken en delen

Diaconie is 'de dienst van breken en delen' in praktische zin. In de visie van de Werkgroep Diaconaat is dit een zaak van de hele gemeente.
Daarom richt de Werkgroep Diaconaat zich op bewustmaking onder de gemeenteleden van de materiële en financiële noden in de wereld
op diverse schaalniveaus.

Lees meer...


Eredienst

De Werkgroep Eredienst bestaat uit de predikant, een ouderling en een aantal gemeenteleden die niet als ambtsdrager bevestigd zijn.

De Werkgroep Eredienst zorgt voor de organisatie en het goede verloop van de wekelijkse vieringen in 'De Bron'. Ook is zij verantwoordelijk
voor een voortdurende bezinning op de wijze van vieringen en de liturgie.

Lees meer...


Pastoraat

Pastoraat in de gemeente gebeurt daar waar wij als gemeenteleden naar elkaar omzien, elkaar ontmoeten. Pastoraat is ook en vooral spreken met elkaar over geloof en leven. Aan de ene kant gebeurt dit vaak spontaan door gemeenteleden zelf. Daarnaast is er de werkgroep pastoraat. Voor pastoraat is het belangrijk dat mensen beschikbaar zijn voor elkaar, zodat ze elkaar hun verhaal kunnen vertellen. Pastoraat is daar Kent u iemand die graag een bezoekje zou krijgen of ziet of hoort u iets waarvan u vindt dat de werkgroep pastoraat dat moet weten mail of bel een van ons.

Lees meer...


Financiën

Financiën en Beheer:
Om als kerk te kunnen functioneren is (veel) geld nodig.
Geld om de dominee te betalen, geld om het kerkgebouw te onderhouden, geld om de verwarming en de verlichting in de kerk
te kunnen laten branden, kortom geld om van alles mee te betalen wat nodig is om als kerkelijke gemeente te kunnen functioneren.

Lees meer...


Jeugd

Activiteiten voor jongeren.
Voor de verschillende leeftijdsgroepen tussen 0 en 20 jaar zijn er verschillende activiteiten.

Lees meer...


Kerkenraad

De Kerkenraad is het bestuursorgaan van de wijkgemeente.
De Kerkenraad komt maandelijks bijeen en oubliceert hier een kort verslag van de vergadering.
Ook andere algemene zaken de wijkgemeente betreffende vindt u hier.

Lees meer...