facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

 

telefoonTelefonisch spreekuur

Dagelijks is er een telefonisch spreekuur van 17.00 - 18.00 uur.
tel. 06-32143701

 

ovdlogo

Mededelingen uit de kerkenraad van 23 maart 2021

Op 23 maart heeft de wijkgemeente de Bron haar maandelijkse vergadering gehad. De kerkenraad heeft een uitleg gekregen over het experiment de Fontein. Het experiment komt voort uit het beleidsplan van de PGG. De kerkenraad van de Bron vindt het een goed idee om dit op de geschetste wijze uit te proberen. De kerkenraad spreekt wel haar zorg uit dat de gemeenteleden van de Fontein goed meegenomen worden in het bestuurlijke proces.
De voorzitter, Nynke van Ravels, heeft aangegeven dat zij per 1 juli haar taak neerlegt. De wijkkerkenraad heeft zich gebogen over de opvolging. Daarbij is ook gesproken over de mogelijke invullingsrichtingen. Het moderamen zal dit verder oppakken.

Lees meer...

Mededelingen uit de wijkkerkenraad van 23 februari 2021

Op 23 februari heeft de wijkkerkenraad van de Bron vergaderd. Er stonden geen grote onderwerpen op de agenda, behalve de ontmoeting met de afvaardiging van de werkgroep Oecumene. Al heel lang kent de wijkgemeente de Bron Oecumenische Diensten; diensten voorbereid door leden van de wijkgemeente en leden van de parochie. Diensten die een eigen ritme kennen, maar tegelijkertijd verbonden met de Bron. De werkgroep kent een kernteam van zes personen en een lijst met medewerkers die benaderd kunnen worden om een viering mee voor te bereiden. Door de coronatijd wordt van dit laatste op dit moment geen gebruik van gemaakt. De werkgroep ervaart dat op dit moment niet als een probleem, de leden bereiden met veel plezier de diensten voor.
Verder zijn we alle vergaderingen die de afgelopen maand door de werkgroepen zijn gehouden langs geweest. Daar waren geen vragen over. Wel is stilgestaan bij de komende Paascyclus. Een hoogtepunt in het kerkelijk jaar maar dit jaar, evenals vorig jaar, niet op de gebruikelijke manier te vieren.

Lees meer...

Mededelingen uit de kerkenraad van 26 januari 2021

Op 26 januari 2021 heeft de wijkkerkenraad van de Bron digitaal vergaderd. Er stonden twee hoofdthema’s op de agenda. In de eerste plaats is het beleidsplan van de wijkgemeente besproken. Het beleidsplan van de wijkgemeente wordt opgesteld naar aanleiding van het beleidsplan van de PGG. In dit laatste plan is duidelijk opgenomen dat het beleidsplan geen papieren plan is, maar ook moet leiden tot daadwerkelijk uitvoeren van plannen. In de Bron is twee jaar geleden al een beleidsplan gemaakt in de vorm van een presentatie. Deze presentatie vraagt een toelichting, vandaar dat het beleidsplan nu uitgeschreven is. Tijdens de vergadering is het hele plan besproken en zijn aanpassingen en wijzigingen voorgesteld. Het moderamen gaat het plan op basis van de discussie aanpassen en zal het plan dan opnieuw agenderen in de wijkkerkenraad.

Lees meer...

Mededelingen uit de kerkenraad van 24 november 2020.

De wijkkerkenraad van de Bron heeft op 24 november vergaderd. Wederom digitaal. Belangrijk punt tijdens deze vergadering zijn alle activiteiten die door de Coronamaatregelen niet door kunnen gaan. Dat betekent niet dat alles negatief bezien wordt, in tegendeel, het leidt soms tot nieuwe inzichten. Zo bleek de inzameling voor de oogstdienst die dit jaar vanwege het geringe aantal mensen dat aan de dienst kan deelnemen op zaterdag werd gehouden, een hogere opbrengst op te leveren. Zodanig veel hoger dat de werkgroep diaconaat heeft besloten de inzameling voortaan altijd op zaterdag te doen. Ook de deelname door de wijk in de verschillende acties is daardoor toegankelijker. Zo wordt de inzameling voor de Open Hof wijkbreed bekend gemaakt en vindt deze ook op zaterdag plaats.

Lees meer...