facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

 

 

ovdlogo

Mededelingen uit de wijkkerkenraad van 23 november 2021

Op dinsdag 23 november heeft de kerkenraad van De Bron vergaderd. Door de oplopende besmettingen was gekozen voor een digitale bijeenkomst. Er zijn voornamelijk zaken besproken die de normale gang van zaken betreffen. De maatregelen bij het bezoeken van de diensten zijn opnieuw vastgesteld. Bezoekers moeten in het bezit zijn van een geldige QR-code. Daarnaast wordt afgesproken dat mogelijke scenario’s bij wijziging van de richtlijnen vastgelegd gaan worden. Dit ook omdat de Advent begint en de Kerstvieringen vaak wat drukker bezochte vieringen zijn.

Lees meer...

Mededelingen uit de wijkkerkenraad van 26 oktober 2021.

Met een bijna complete kerkenraad is op dinsdag 26 oktober constructief vergaderd. Er was veel informatie te delen en een aantal afspraken zijn gemaakt. Er is een korte terugblik gegeven op de inspiratiedag van de PGG op Schiermonnikoog. Behalve dat het een leuke dag was, werd vooral de kennismaking in levenden lijve zeer gewaardeerd. Velen kenden elkaar alleen van een naam onder een mailbericht, na deze dag hebben de namen gezichten gekregen.
Met de huidige corona maatregelen heeft de werkgroep eredienst nagedacht over de viering van de Maaltijd van de Heer. Uit dezelfde beker drinken is nu, en wellicht voor lange tijd, geen optie. Daarom is gekozen voor het gebruik van kleine bekertjes. Herbruikbaar en in de kleuren zilver en goud. Over de manier van delen van brood en wijn wordt u later en middels de Bronmail verder geïnformeerd.

Lees meer...

Mededelingen uit de Wijkkerkenraad van De Bron 28 september 2021

Helaas stopt Ruud van Erp om gezondheidsredenen als voorzitter van de kerkenraad van De Bron. Gelukkig blijft Ruud wel betrokken bij tal van activiteiten in de wijk en blijft hij ook De Bron vertegenwoordigen in de Algemene Kerkenraad.
Met ingang van zondag 3 oktober is De Bron weer open. Dit betekent dat je je niet meer aan hoeft te melden om de kerkdienst bij te wonen. Wel wordt nog een aantal maatregelen genomen om zo veilig mogelijk bijeen te kunnen komen. De kerkzaal is zodanig ingericht dat tussen de ‘huishoudens’ minimaal een stoel afstand kan worden gehouden. Koffie drinken doen we bij goed weer zo veel mogelijk buiten en bij het uitgaan van de kerk wordt de collecte gehouden. Oh ja, en samen zingen doen we ook weer!
Overigens blijven we de diensten vanuit de Bron ook gewoon uitzenden via kerkdienstgemist.nl. De overige activiteiten die in De Bron plaatsvinden worden of zijn ook weer gestart. Uiteraard met inachtneming van de nodige voorzichtigheid.
Namens de wijkkerkenraad, Vincent van Ravels

Mededelingen uit de kerkenraad van 22 juni 2021.

De wijkkerkenraad heeft op 22 juni vergaderd. Zo, voor de zomer, zou je denken een korte zakelijke vergadering, maar niets is minder waar. De vergadering bruiste van energie en dat werd vooral veroorzaakt door alle mooie plannen voor de zomer. Voor alle zomervieringen is een bezetting gevonden, zowel met voorgangers als met zangers. De werkgroep eredienst heeft een zomer vol ontmoetingsmomenten samengesteld, toegankelijk voor de gemeenteleden alsook voor de wijkbewoners. Er zijn meditatieve ontmoetingen, een concert, vogeltochten en wandelingen. Stuur voor meer informatie een email  en doe mee!
Vanuit de wijk is er een grote actie in voorbereiding om rond te gaan met een koffiekar, zie het bericht hierboven.

Lees meer...