facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Uit de wijkkerkenraad van 18 april

Normaal vergadert de wijkkerkenraad altijd op de tweede dinsdag van de maand; in april (en in mei trouwens ook) wijken we af van die regel. De april-vergadering wijkt sowieso af, want onze voorzitter is op vakantie; Ruud van Erp neemt de honneurs waar. Ook afwezig is onze dominee, Alberte van Ess. We wensen haar alle goeds toe. Intussen krijgt onze wijkgemeente tijdelijk steun van een consulent: ds. Evert-Jan Veldman, en is ook ds. Jan Wilts eventueel beschikbaar voor crisispastoraat.
Gelukkig kunnen we ook een heleboel zelf: de werkgroep Eredienst is druk doende de zondagse vieringen waarvoor Alberte stond ingeroosterd, anders in te vullen. En dat lukt vrij aardig. We zijn in de Bron al gewend aan zomervieringen onder leiding van gemeenteleden, en dat gaat ook dit jaar weer gebeuren. De eerste stappen zijn inmiddels gezet, in samenspraak met de twee andere noordelijke wijkgemeenten. 

Minder plezierig is het vooruitzicht dat er na dit seizoen in De Bron geen kindernevendiensten meer plaatsvinden. Er zijn te weinig medewerkers én te weinig kinderen over om wekelijks een programma voor te bereiden. Wat blijft is de koffer, zodat we voor de kinderen die nog wel naar de Bron komen, altijd iets te doen (en te snoepen) hebben. De wijkkerkenraad heeft ook de stukken van de penningmeester besproken, en Jelle Kooistra aan de hand van het rapport van de kascommissie décharge verleend. Als u deze Kerk in Stad in handen krijgt, is de Vrijwilligersavond net achter de rug. Een verslag daarvan komt op zijn mooist in het volgende nummer. 
Agnes de Vos, medescriba