facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Uit de wijkkerkenraad van 16 mei

In deze (uitgestelde) vergadering was de werkgroep Eredienst te gast, zodat we wat uitgebreider konden stilstaan bij hun werkzaamheden stil konden staan. Dit proberen we met elke werkgroep regelmatig te doen, onder andere ter bevordering van de onderlinge contacten en betrokkenheid. De werkgroep eredienst bestaat behalve uit de predikant uit vier personen, die zich vooral bezig houden met praktische zaken rond de erediensten, zoals het Jaar-vierrooster, de verzorging van orden van dienst en contacten met gastmedewerkers. Uiteraard doet de werkgroep dit alles onder auspiciën van de wijkkerkenraad. Binnen de werkgroep wordt de afwezigheid van Alberte van Ess momenteel nadrukkelijk gevoeld, maar het lukt over het algemeen goed om de diensten in te vullen. Dat alleen al is al de complimenten van de kerkenraad waard.

Ook het komende seizoen is al weer in voorbereiding; de commissie die de gezamenlijke Startweek coördineert is al voor het eerst weer bij elkaar geweest. Het ziet ernaar uit dat er wel weer nieuwe medewerkers nodig zijn op diverse plekken; Erik Postma en Harold Admiraal zitten vanuit De Bron in die commissie en zullen zo nodig een beroep op andere ‘Bronners’ doen.
In de zomer nemen we afscheid van de laatste kinderen van de Kindernevendienst, en van hun leiding. We hopen er een feestelijke dienst van te maken, ook al is de aanleiding op zich natuurlijk een jammere. Wat hier stopt, gaat echter elders zeker door. Wat er in de kerkdiensten in De Bron blijft, is de Koffer met leuke en serieuzere elementen om kinderen tijdens de diensten ‘zoet’ te houden. Het bovenstaande is slechts een greep uit de hele agenda; we hadden genoeg te bespreken.
Agnes de Vos, medescriba