facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Uit de wijkkerkenraad van 13 juni 2017

Dit was al de laatste vergadering van de wijkkerkenraad dit seizoen; hoewel de scholen pas in juli vakantie krijgen, zien we in De Bron al veel leden voor één of meer weken naar elders vertrekken. Het moderamen komt begin juli nog wel bij elkaar, zodat urgente zaken niet tot na de zomer zullen blijven liggen.
In deze vergadering was bijzondere aandacht voor de werkgroep diaconaat, zoals we jaarlijks elke werkgroep speciaal op de agenda zetten. De werkgroep is momenteel goed bemenst, en kan de werkzaamheden goed aan. De contacten met de andere noordelijke diaconieën verlopen steeds beter, zowel informeel als op inhoudelijk gebied.
Verder hebben we uitgebreid stilgestaan bij onze ervaringen met de gezamenlijke diensten in de Nieuwe Kerk, aan de hand van de vragen ‘Wat gaat er goed?’, en ‘Wat kan er beter?’.

We hebben geconstateerd dat elkaar leren kennen en aan elkaar wennen tijd kost, en dat we die tijd domweg zullen moeten nemen, en vooral open met elkaar moeten blijven spreken.
In deze vergadering is ook al vooruitgekeken naar het volgende seizoen, onder andere naar de Spulletjesmarkt en de manier waarop we samen Kerst willen vieren. En dat in de dagen dat buiten de mussen zo af en toe van het dak vallen... We blijven vooruitkijken.
Agnes de Vos, medescriba