facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Uit de wijkkerkenraad van 12 september 2017

In deze eerste vergadering na de vakantie heet onze voorzitter Nynke van Ravels in het bijzonder Alberte van Ess welkom, die voor het eerst sinds haar ziekte weer de vergadering bijwoont. We zijn erg blij dat ze weer één keer per maand kan voorgaan in een dienst en ze langzaam haar werkzaamheden kan uitbreiden, hoewel ze het nog rustig aan moet doen. We zijn ook Harm van der Berg dankbaar dat het hem is gelukt voor alle openstaande dien-sten toch een voorganger te vinden. 
Erik Postma vertelt over de opknapbeurt die plaatsvindt in de voormalige kosterswoning in de Nieuwe Kerk. Hier wordt de kindernevendienst gehouden en ook de gezamenlijke jeugdclubs gaan daar bij elkaar komen. Er zijn twee clubs: 12-14 jarigen en 15 jaar en ouder. Ook is hij druk bezig met de voorbereidingen van de Startweek, waarbij het opvalt dat er erg weinig aanmeldingen zijn vanuit de Bron. Dit nemen we mee bij de evaluatie.

We hebben teruggekeken naar de zomervieringen en waren het er unaniem over eens dat deze zeer goed zijn ver-lopen. We zijn erg blij dat door de inzet van een grote groep gemeenteleden we toch weer in de Bron eigen vierin-gen konden houden. Er was een goede opkomst en, zoals iemand aangaf, is het erg fijn dat we ook in deze periode bij elkaar betrokken blijven wat betreft lief en leed.
Hoe gaan we verder met de samenwerking met de Fontein en Nieuwe Kerk? Om hier over na te denken zal er op zaterdag 14 oktober a.s. een bijeenkomst zijn met alle leden van de drie moderamina, om te kijken wat we als “Stip op de Horizon” zien. Deze dag zal worden begeleid door Fred Tjeerdsma. Daarna zal er in november een te-rugkoppeling plaatsvinden met de gezamenlijke wijkkerkenraden, waarna we uiteraard ook weer de gemeente op de hoogte brengen.
Verder zoeken we een paar gemeenteleden die willen meedenken in een te vormen werkgroep Publiciteit. En hoewel nog ver weg, hebben we vast nagedacht over de invulling van de Kerstochtenddienst. Maria Ufkes is bezig te onderzoeken of het nog weer mogelijk is een musical te organiseren. Daarnaast gaan we op zoek naar mensen die dit jaar de Kerst-Inn willen organiseren. Ook zal er gelukkig weer een projectkoor worden samengesteld voor de Kerstnachtdienst onder leiding van Alian Bergsma. Hanneke Stam en Marjanne Binsbergen zullen de organisatie op zich nemen.
Tot slot zal er door de werkgroep Pastoraat op 2 november ’s avonds in de Bron een laagdrempelige Allerzielen viering worden georganiseerd voor mensen uit de wijk.
De volgende vergadering is op 10 oktober a.s.
Antje Graaff, scriba.