facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Uit de wijkkerkenraad van 10 oktober 2017

Een kerkenraadsvergadering is niet alleen een bijeenkomst waarin ambtsdragers en kerkelijke vrijwilligers besluiten nemen over de gang van zaken in en rond de wijkkerk; het is ook de plek waar we ons willen realiseren ‘waarvoor we het ook weer allemaal doen’. We begonnen onze vergaderingen altijd al met een ‘meditatief moment’, maar we zijn nu begonnen het ‘zakelijke’ gedeelte vooraf te laten gaan door een kort ritueel in het Stiltecentrum. Met een lied, een tekst, een gebed keren we ons, staand in een kring, even naar binnen en naar ‘boven’ voordat we aan tafel de agenda afwerken.
De agenda zelf bevat een aantal maandelijks weerkerende onderdelen: notulen van de vorige vergadering, en verslagjes van verschillende werkgroepen en colleges binnen en buiten de wijk. Deze keer staan we even wat langer stil bij de gang van zaken rond de bloemen uit de dienst. Die gaan altijd met een groet van de gemeente naar een gemeentelid of wijkbewoner. Dat is een goede gewoonte, die we volgend jaar ook in de zomervakantie handhaven. Uiteraard maken vele handen ook hier licht werk: gemeenteleden die ook wel volgens rooster mee willen doen aan het kopen en wegbrengen van de bloemen uit de dienst zijn altijd welkom.

In de vergadering staan we verder stil bij de samenwerking met zowel Damsterboord als de twee wijkgemeenten van Stad-Noord. De diensten in de Nieuwe Kerk, op de derde zondag van elke maand gaan gewoon door; er komt verder geen vervolg op de gezamenlijke oecumenische diensten met Damsterboord die we in oktober 2016 en ‘17 hebben gehouden onder het motto ‘laten we eens bij elkaar in de keuken kijken’. De diensten op zich moeten nog geëvalueerd worden in de betreffende werkgroepen.
Wat ook nog geëvalueerd gaat worden, is de Startweek die ook dit jaar samen met De Fontein en de Nieuwe Kerk is georganiseerd. Vanuit de vergadering hebben we Erik Postma daar de nodige input voor meegegeven.
Penningmeester Jelle Kooistra heeft voor het volgende jaar weer een sluitende begroting weten op te stellen, met een duidelijke uitleg van de verschillende posten.
Deze en nog veel meer onderwerpen sluiten we af met een korte tekst over geloof en humor, die Gerard AB ons twee keer voorleest.
Agnes de Vos, medescriba