facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Uit de wijkkerkenraad van 14 november

Maandelijks proberen we wat langer en dieper in te gaan op het taakgebied van een specifieke werkgroep; voor november stond de jeugd op het programma. Best een moeilijk onderwerp, want we zien in De Bron steeds minder kinderen en jongeren. Toch willen we onze deuren open houden voor (gezinnen met) kinderen, al was het maar voor het kind in onszelf. Aan de hand van een artikel uit ‘Woord en Dienst’ hebben we geconstateerd dat we niet de enige wijkgemeente zijn waar dit speelt. In het samenwerkingsverband dat we met de Nieuwe Kerk en De Fontein hebben, is gelukkig wel ruimte en plek voor de jeugd. Hoe wij er in dit deel van de stad mee verder kunnen, zal per persoon of gezin verschillen, maar zal zoveel mogelijk in overleg met de betrokkenen zelf worden besproken.

Vooruitblikkend op de komende periode zien we dat er uit verschillende leeftijdsgroepen medewerkers/spelers zijn aan het Kerstspel op 25 december; in dat spel zal dan ook zeker het Kind centraal staan. In het proces rond de al even aangestipte samenwerking met de Nieuwe Kerk en De Fontein hebben de gezamenlijke moderamina half oktober een ‘bezinningsdag’ gehad. Op die dag hebben we vooral gekeken hoe we elkaars sterke punten breed kunnen benutten. Daarover praten de gezamenlijke wijkkerkenraden verder op 23 november. Sommige dingen kun je nu eenmaal beter centraal, en andere beter in de wijken zelf organiseren, en dat kán ook als je elkaar(s kwaliteiten) kent en waar nodig aanspreekt. In de vergadering, waar nog veel meer besproken is, o.a. de mogelijkheid om de vleugel in de Bron te vervangen, hebben we ook even gememoreerd hoe mooi het is dat de Spulletjesmarkt weer een succes was. In december vergadert de Wijkkerkenraad niet. Dringende zaken kunnen natuurlijk altijd opgepakt worden via het scribaat/moderamen.
Agnes de Vos, medescriba