facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Uit de wijkkerkenraad van 13 februari 2018

Op de agenda van de tweede Bron-kerkenraadsvergadering van 2018 was onder andere plek ingeruimd voor de werkgroep Oecumenische Vieringen. Niet omdat er iets speciaals aan de hand is, maar omdat we als kerkenraad contact willen houden met alle groepen die onder de ‘Bron-vlag’ actief zijn. De werkgroep Oecumenische Vieringen is een samenwerkingsverband van gemeenteleden van De Bron en leden van voorheen de Walfriedparochie, die tegenwoordig deel uitmaakt van de Hildegardparochie. Leden van de werkgroep bereiden meestal paarsgewijs een dienst voor, die gevierd wordt op de eerste zondag van elke maand. De groep telt momenteel 6 vaste medewerkers, en wordt incidenteel aangevuld met mensen die het voorbereiden van zo’n viering ook wel eens van dichtbij mee willen maken. Soms vindt iemand dat zo leuk dat diegene vaker mee wil werken; tot nu toe is het medewerkersaantal daarmee op peil gebleven. Vanuit de kerkenraad zijn we blij met deze inbreng in ons kerkzijn, en hebben de medewerkers daar dan ook hartelijk voor bedankt.

Vast onderdeel van de agenda is ook de schriftelijke rapportage vanuit de andere werkgroepen en gremia waarin De Bron vertegenwoordigd is. Als aanvulling op zijn verslag vanuit de Algemene Kerkenraad meldt Ruud van Erp dat er rond de uitvaartgroep een begeleidingscommissie wordt samengesteld, bestaand uit leden van alle drie de noordelijke wijkgemeentes. Daarmee krijgt deze groep, voor zover dat nog nodig was, een ‘officiële’ status binnen de protestantse gemeente.
Voor na de dienst op zondag 22 april hebben we weer een gemeenteoploop gepland, waarin we elkaar bijpraten over de stand van zaken in de Bron als wijkgemeente en als onderdeel van een groter geheel. Eén van de punten die dan in elk geval aan de orde komen, betreft het ‘aardse slijk’: brengt de actie Kerkbalans genoeg op nu de brieven niet meer persoonlijk aan de deur zijn gebracht, en hoe kunnen we de begroting op orde houden/krijgen?
Vraag niet hoe het kan, maar er is nog veel meer besproken in deze vergadering, en toch waren we redelijk op tijd thuis. Eén puntje nog: er zijn gemeenteleden bezig om in De Bron op gezette tijden toch weer een soort van Kindernevendienst op te zetten, én Alberte denkt na over manieren voor kindercatechese. Dat we een levende gemeente zijn, lijkt me hiermee wel duidelijk.
Agnes de Vos, medescriba