facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Uit de wijkraad van 10 april 2018

Op 10 april kwam de wijkkerkenraad weer bij elkaar. Omdat onze voorzitter afwezig was zat Ruud van Erp de vergade-ring voor. We keken met elkaar terug op de veertigdagentijd en de paascyclus en constateerden dat we door de inzet van veel mensen weer terug kunnen kijken op prachtige vieringen tijdens Pasen, waarbij we ook stilstonden bij het feit dat onze eigen wijkpredikant Alberte van Ess dit jaar hierin weer in goede gezondheid voor kon gaan.
Maar ook de invulling van de veertigdagentijd was goed, met veel activiteiten, zoals meditatie, sobere maaltijden en een schilderworkshop met prachtige resultaten. Expliciet werden nog de mooie bloemschikkingen genoemd tijdens de hele periode. Zowel het meedoen aan, als de uitvoering van het projectkoor is weer als zeer waardevol ervaren. Heel bijzonder dat dit met medewerking van de musici en dirigenten steeds beter lijkt te worden en zo’n prachtige extra dimensie gaf aan deze diensten tijdens de Paascyclus.

Onze jeugddiaken Erik vertelde over de paaschallenge met de jongeren in de paasnacht, waarvan al eerder een verslag in KiS stond. De kerkenraad is erg blij met het initiatief om weer een keer per maand een kindernevendienst te houden en dat de start hiervan op eerste Paasdag zo’n grote opkomst gaf is veelbelovend.
Binnenkort bestaat Beijum 40 jaar en daaromheen worden veel activiteiten ontwikkeld. De Bron zal daarin o.a. mee-doen door op 30 mei een muziekavond te organiseren, waarbij de nieuwe vleugel natuurlijk een grote rol zal spelen. Ook zullen we weer aanwezig zijn met een standje op de Braderie op 30 juni in winkelcentrum Oost.
Onze penningmeester Jelle Kooistra had een jaarrekening en balans opgemaakt, die na controle van de kascommissie in mei kan worden vastgesteld.
Tenslotte gaf Ruud van Erp nog een terugblik van een bijeenkomst over het vormen van “ringen” die de voormalige classis moeten vervangen. Deze ringen zijn bedoeld voor geloofsverdieping en bevorderen van de saamhorigheid bin-nen omliggende gemeentes. Wordt vervolgd.
Antje Graaff, scriba.