facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Verslag van de wijkkerkenraad 8 mei 2018

Op 8 mei heeft de kerkenraad van de Bron vergaderd. Tijdens deze vergadering is uitgebreid aandacht geschonken aan de werkgroep diaconaat. Behalve de taken zoals ze zijn opgenomen in het informatieboekje doet de werkgroep ook aan veel zaken in de wijk mee. Zo wordt de kerstpakkettenactie in samenwerking met de wijk uitgevoerd. Ook is er in de wijk een groep actief die allerlei activiteiten organiseert voor wijkbewoners. Zo was er een ontbijt dat geserveerd werd in de Bon. Een verslag hiervan vind u elders op deze pagina. De bezetting van de werkgroep is nu nog voldoende maar er zijn twee leden die dit jaar gaan stoppen met hun activiteiten. De werkgroep heeft zelf een aantal initiatieven bedacht om dit op te vangen en de kerkenraad stemt daarmee in.
Daarnaast is uitgebreid gesproken over vieringen, zowel in de Bron als ook in Noord. De voorbereidingen voor de zo-merdiensten zijn gestart. Evenals vorige jaren wordt in alle drie de kerken van Noord hetzelfde thema gebruikt waarbij iedere gemeente naast een aantal vaste onderdelen, haar eigen invulling verder uitwerkt. De predikanten hebben ge-sproken over de invulling van de gemeenschappelijke viering op de derde zondag in de Nieuwe Kerk. Zij stellen de ker-kenraad voor te kiezen voor een jaarthema en dan voor iedere dienst een subthema. De diensten worden dan per dienst met een voorbereidingsgroep voorbereid. Onze wijkkerkenraad kan zich vinden in de voorstellen. Tot slot heeft de kerkenraad zich gebogen over de invulling van de 5e zondag. Eerder is gedacht aan een invulling met bijzondere vieringen zoals Taizé-, Iona- en Thomasvieringen. Na overleg besluit de kerkenraad toch te kiezen voor invulling van de diensten met een gastpredikant. De reden hiervoor is gelegen in de belasting van de gemeente met het voorbereiden van themadiensten en de wens om af en toe een andere predikant dan de eigen predikant te horen.
Voor de penningmeester was er het goede nieuws dat hem decharge verleend kan worden, de jaarrekening is goed-gekeurd door de kascommissie.
Johanna Nab.