facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Verslag van de wijkkerkenraadsvergadering 12 juni 2018

Dit was de laatste vergadering van dit seizoen. Het belangrijkste gespreksonderwerp van deze vergadering was het werkplan van de predikant, da Alberte van Ess. De kerkenraad was zeer onder de indruk van alle taken die Alberte zo-wel binnen als buiten de wijk uitvoert. Zij sprak haar zorg uit dat Alberte niet structureel meer uren moet gaan werken dan zij beschikbaar heeft. Het werkplan biedt de kerkenraad aanknopingspunten om volgend seizoen niet alleen de zakelijke dingen te bespreken, maar ook met enige regelmaat in gesprek te gaan over de visie van de Bron. Te denken valt dan aan onderwerpen die betrekking hebben op de wens van de Bron om kerk in de wijk te zijn maar ook aan een visie op de kerk in de stad in 2030.
Doordat de Bron in de loop der tijd gekrompen is, zijn er teveel stoelen beschikbaar. De werkgroep financiën zal de slechte stoelen wegdoen en een restant dat daarna nog over is schenken aan een goed doel of verkopen. De kerken-raad geeft aan dat in elk geval 200 stoelen beschikbaar moeten blijven; dit ook omdat de Bron zich profileert in de wijk als een ruimte waar activiteiten georganiseerd kunnen worden.
Verder zijn tijdens de vergadering veel mededelingen gedaan over wat er speelt in kerk en wijk. De meest belangrijke zaken daarvan waren het meedoen aan de braderie ’40 jaar Beijum’ op 30 juni, de voorbereiding voor de startweek en tot slot een brief van Timo Meijlink. Timo vraagt daarin ondertekening van een petitie om de burgerlijke gemeente te vragen gelijkheid van burgers in hun partnerkeuze hoog op de agenda te plaatsen. De kerkenraad heeft aan deze op-roep gehoor gegeven.