facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Verslag wijkkerkenraad januari 2019


Op 8 januari was de eerste wijkkerkenraadsvergadering van de Bron in 2019. Er is teruggekeken naar een ge-slaagde Advents- en Kerstperiode met mooie vieringen. Het Kerstspel op Eerste Kerstdag was erg mooi, maar wel meer gericht op volwassenen dan op kinderen. Dit jaar waren juist op eerste Kerstdag veel kleine kinderen aanwezig. Dit is een aandachtspunt voor volgend jaar. Dit jaar was er geen Kerst Inn maar een uitgebreide koffie na de dienst. Dit was erg gezellig en een prima alternatief.
De kerkenraad heeft uitgebreid gesproken over de momenten dat er vieringen zijn in de Bron. Afgesproken is dat er op de derde zondag een gezamenlijke viering is met de Fontein en de Nieuwe Kerk. Dit lijkt duidelijk maar in de praktijk wordt er nogal eens gewisseld met de gezamenlijke dienst, al zijn de redenen daarvoor zeer legitiem. Voor gemeenteleden die niet iedere zondag in staat zijn naar de Bron te komen kan dit toch heel ver-warrend zijn. Vandaar dat de kerkenraad er naar gaat streven de diensten in de Bron altijd doorgang te laten vinden op de 1e, 2e, 4e en eventueel 5e zondag. Dit uiteraard in goed overleg met de andere wijken.

Samen vieren in Stad Noord kan ook leiden tot nieuwe inzichten. Zo zijn we inmiddels gewend aan het doen van afkondigingen voordat de dienst begint in onze gezamenlijke diensten. Het is merkbaar dat dat helpt om de gemeente stil te laten worden voor aanvang van de dienst. De kerkenraad voelt er wel wat voor en zal het tij-dens de volgende gemeenteoploop bespreken.
Naast nog wat algemene regelzaken is uitgebreid stil gestaan bij de publicatie van het Nashville document. Ook al is er landelijk veel ophef, ook in Beijum leidt het tot vragen. Hieronder leest u wat de reactie van de kerkenraad richting de wijk is.
De volgende vergadering van de wijkkerkenraad is op 13 februari.
Johanna Nab, notulist wijkkerkenraad.