facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Verslag wijkkerkenraad van 12 februari 2019

De wijkkerkenraad heeft vergaderd op dinsdag 12 februari. Tijdens de vergadering heeft de kerkenraad uitgebreid aandacht besteed aan de werkgroep Pastoraat. De werkgroep is voldoende bemenst en opvallend detail is dat de werkgroep, met uitzondering van de predikant, uit mannen bestaat. Dit heeft tot op heden geen problemen opgeleverd en de kerkenraad is blij met het werk dat de werkgroep verricht. Uiteraard zou het fijn zijn als zich ook weer een aantal vrouwen bij de werkgroep zouden voegen.
Op initiatief van da. Alberte van Ess is de werkgroep met een drietal bijeenkomsten over ouder worden begonnen. Deze bijeenkomsten worden gehouden in de Wegwijzer bij de bibliotheek. De eerste bijeenkomst is inmiddels geweest en daar waren behalve een groot aantal leden van de wijkgemeente ook andere wijkbewoners aanwezig. Aan het eind van deze cyclus wordt bekeken of en hoe verder gegaan wordt met dit thema.

Na Pasen zal Alberte van Ess beginnen met een spreekuur in de Bron: ”Lucht je hart”. Dit spreekuur is nadrukkelijk ook bedoeld voor wijkbewoners, en is daarom op de woensdagmorgen, gelijktijdig met de koffie-bijeenkomsten in de Bron.
De voorbereidingen voor Pasen staan in de steigers. Er zal wederom een projectkoor gevormd worden, de repetities hiervoor beginnen op vrijdag 8 maart. Ook worden weer vijf sobere maaltijden georganiseerd. Meer informatie over de verschillende projecten die gaan lopen vindt u elders op deze pagina.
Verder heeft de kerkenraad veel organisatorische zaken behandeld zoals actie kerkbalans, instellen kascommissie, de concept gedragscode en de organisatie van de gezamenlijke diensten in de Nieuwe Kerk.
De volgende vergadering is op 12 maart.