facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Verslag wijkkerkenraad van 14 mei 2019

Zoals gebruikelijk stonden er veel zaken op de agenda. De hoofdzaken deze vergadering waren de evaluatie van de Paascyclus en de activiteiten van de werkgroep diaconaat.

Om met het eerste te beginnen, de kerkenraad kijkt terug op een waardevolle Paascyclus en veertigdagentijd. Op de maandagavonden was er een stiltebijeenkomst. Op de woensdagavonden de sobere maaltijd, die goed werd bezocht. Alberte wil gaan nadenken over een aswoensdag-viering. Daar hoort de kerkenraad volgend jaar meer over.

In de Goede week was er in de Bron de mogelijkheid een labyrint te lopen. Hier is goed gebruik van gemaakt, zeker gezien het feit dat het nieuw en dus nog onbekend was. De kerkenraad overweegt dan ook dit volgend jaar weer te doen, maar dan wel met inzet van meer mensen zodat niet alles op Alberte neer komt.
Ook het projectkoor was een groot succes, wat mede te danken was aan het enthousiasme van Peter Rippen en Vincent van Ravels die het koor hebben geleid. En natuurlijk niet te vergeten het enthousiasme van de koorleden zelf. Vanuit de gemeente is met veel waardering gereageerd op de vieringen en de medewerking van het koor. Een minpuntje is wellicht het late tijdstip van de Paaswake, maar daar zijn organisatorische redenen voor. Al met al een verrijkende periode.

De werkgroep diaconaat heeft een overzicht gegeven van alle activiteiten die zij verrichten. Het is fijn dat er nog steeds voldoende menskracht is om dit allemaal te kunnen doen. Toch kijkt de werkgroep ook naar de toekomst. Samenwerking met de Nieuwe Kerk en de Fontein is belangrijk

Tot slot zijn er afspraken gemaakt over het bezoek van de classispredikant, het vergaderrooster van het volgende seizoen en de aanwezigheid tijdens de vakantieperiode.
Nynke van Ravels