facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

 

telefoonTelefonisch spreekuur

Dagelijks is er een telefonisch spreekuur van 17.00 - 18.00 uur.
tel. 06-32143701

 

ovdlogo

Verslag van de wijkkerkenraad van 25 augustus 2020.

De wijkkerkenraad van de Bron heeft op 25 augustus voor het eerst sinds februari weer een fysieke vergadering gehad. Weliswaar in een heel andere setting dan eerder: in de kerkzaal, op afstand, zon-der tafels, zonder koffie, maar toch. Dat iedereen het fijn vond om weer fysiek bijeen te komen mag blijken uit het feit dat de kerkenraad voorlopig fysiek blijft vergaderen.
Juist omdat we elkaar zo lang niet gezien hebben, is begonnen met een gesprek over de gevolgen van de crisis op ieders geloofsbeleving. Eenduidig kwamen we erachter dat vooral de ontmoeting enorm gemist wordt. Wel konden we constateren dat er ook goede ervaringen te melden zijn. Zo zijn we inmiddels zover dat de diensten op nette wijze opgenomen en uitgezonden kunnen worden. Een proces waarmee we al voor corona bezig waren maar dat nu in een stroomversnelling raakte. Met dank ook aan het College van Kerkrentmeesters dat snel in actie is gekomen om het ook financieel haalbaar te maken. Goed om te zien dat ook in tijden van crisis er gemeenteleden zijn die zich 200% inzetten om het ook technisch allemaal te realiseren.

Geen ontmoetingen meer leidde er bij sommigen toe dat ze meer oog kregen voor onze wereld, onze natuur. Wat groeit en bloeit er veel en Nederland is ook een mooi land. Anderen raken hun ritme, en daarmee hun contact met de kerk kwijt. Het is hard werken verbonden te blijven zonder fysieke ont-moeting.
Al pratend kwamen we erachter dat we op zoek willen naar nieuwe manieren om elkaar te ontmoeten, ons te verbinden met de ander. Dat gaat niet in je eentje. We hebben het op de agenda van de werk-groepen geplaatst: brainstorm een kwartiertje met elkaar wat nieuwe activiteiten (in de winter) kunnen zijn. We gaan nog kijken hoe we gemeenteleden daarbij kunnen betrekken.
Natuurlijk waren er ook nog andere zaken te bespreken maar die betreffen de dagelijkse gang van zaken. Zo kunnen de diensten in de Bron weer beperkt fysiek bezocht worden en zijn daarvoor regels opgesteld. Ook is gesproken over de startweek die we de laatste jaren organiseerden met de Nieuwe Kerk en de Fontein. Normaal een week met veel activiteiten met veel mensen. Dat kan natuurlijk nu niet. Wel komt er een gezamenlijke startzondag op 20 september in de Nieuwe Kerk.
Een punt van zorg blijft het contact met zieke gemeenteleden, gemeenteleden die problemen hebben. We doen nogmaals de oproep pastoraat te informeren als je hoort dat gemeenteleden ziek zijn of een luisterend oor kunnen gebruiken. Beter tien keer gehoord dan één keer gemist.
De volgende vergadering van de wijkkerkenraad is op 22 september.
Johanna Nab