facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

 

telefoonTelefonisch spreekuur

Dagelijks is er een telefonisch spreekuur van 17.00 - 18.00 uur.
tel. 06-32143701

 

ovdlogo

Verslag van de wijkkerkenraad van 22 september 2020.

De wijkkerkenraad heeft op 22 september vergaderd. De wijkkerkenraad is bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot het nieuwe beleidsplan. De kerkenraad ziet de uitdaging die opgenomen is in het nieuwe beleidsplan: hoe blijven we al krimpend toch vitaal en zichtbaar.
De wijkkerkenraad heeft de goede gewoonte tijdens iedere vergadering ruimte te maken voor een specifieke werkgroep. Meerdere werkgroepleden komen dan langs en vertellen over hun werkgroep en wat ze willen delen met de kerkenraad. De kerkenraad heeft ook voor dit jaar weer een rooster vastgesteld. In deze tijd waar we afstand houden en met maar weinig mensen fysiek de kerkdiensten kunnen bijwonen is de traditie van bevestigen en afscheid nemen van ambtsdragers er een die aangepast moet worden. Omdat we in oktober mogen bevestigen en helaas ook afscheid nemen van ambtsdragers is daar een mooie vorm voor bedacht.

De kerkenraad stemt in met een aangepaste viering waar alle kerkenraadsleden en wat minder kerkleden, fysiek aanwezig zullen zijn.
De vorige vergadering heeft de kerkenraad uitgebreid stil gestaan bij mogelijkheden om verbonden te blijven. De werkgroep eredienst heeft dat stokje voortvarend opgepakt en nagedacht over de activiteiten met Kerst. Ze hebben daarbij gedacht in mogelijkheden en dat heeft geleid tot een bijzonder plan. De contouren van het plan zijn besproken en zullen nu verder uitgewerkt worden waarbij de medewerking van alle werkgroepen gevraagd zal worden.
Tot slot was er aandacht voor een nieuw initiatief van Kerk in Actie, die een deur aan deur collecte gaat houden in de eerste week van december. Ook is aandacht gevraagd voor de grote behoefte van verse groente en fruit bij de voedselbank. In samenwerking met AH en vrijwilligers wordt daar actie voor gevoerd. Nadat Nynke Gerard bedankt heeft voor zijn inzet als kerkrentmeester en binnen de kerkenraad, sluit zij de vergadering.
Johanna Nab