facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

 

telefoonTelefonisch spreekuur

Dagelijks is er een telefonisch spreekuur van 17.00 - 18.00 uur.
tel. 06-32143701

 

ovdlogo

Mededelingen uit de wijkkerkenraad van 27 oktober 2020

De kerkenraad van de Bron heeft op dinsdag 27 oktober vergaderd. Door de huidige coronarichtlijnen heeft de kerkenraad besloten De Bron te sluiten voor alle activiteiten die niet noodzakelijk een fysieke aanwezigheid vereisen. Dat betekent dat vergaderingen weer digitaal gaan, maar gelukkig worden we daar steeds handiger in. De Bron blijft wel open voor de diensten op zondag, maar er zijn wel maatregelen getroffen zodat er niet meer dan 30 mensen aanwezig zijn. Het reserveringssysteem daarvoor lijkt goed te werken. Mensen die zich nog niet aangemeld hebben om een kerkdienst bij te wonen, kunnen dat nog steeds doen en worden verwezen naar de website.

Met de huidige richtlijnen voor samenkomsten en activiteiten is het lastig te bepalen wat er wel en niet kan rondom de Kerst. De werkgroep heeft al wel plannen ontwikkeld waarbij in de week voorafgaand aan Kerst allerlei workshops voor kleine groepen mensen georganiseerd kunnen worden. De producten van deze workshops kunnen dan getoond worden tijdens de vieringen op/rond Kerst. De kerkenraad besluit zeer terughoudend te zijn met activiteiten binnenshuis maar wel te zoeken naar activiteiten rondom De Bron. Er is een regiegroep die e.e.a. corona-proof verder gaat uitwerken.
Een deel van de vergadering is ook besteed aan het gesprek met de werkgroep pastoraat. Zij hebben direct aan het begin van de coronacrisis gezocht naar manieren om hun pastorale werk te kunnen blijven doen. Veel mensen zijn eerst wekelijks en daarna iets minder vaak verrast met een kaartje. Ook zijn er regelmatig mensen gebeld door de werkgroepleden. Desgevraagd geeft de werkgroep aan dat ze daarvoor voldoende mensen beschikbaar heeft. Een punt van zorg zijn de leden van de Bron met wie geen vaste band bestaat. De werkgroep beraadt zich op een manier om deze leden op een positief, uitnodigende manier te benaderen om ze te wijzen op de mogelijkheden tot contact. De kerkenraad ondersteunt een dergelijk idee. De werkgroep gaat dit verder uitwerken.
Nadat ook de begroting voor 2021 is vastgesteld, met de complimenten aan de penningmeester, wordt de vergadering gesloten.
Johanna Nab