facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

 

telefoonTelefonisch spreekuur

Dagelijks is er een telefonisch spreekuur van 17.00 - 18.00 uur.
tel. 06-32143701

 

ovdlogo

Mededelingen uit de kerkenraad van 24 november 2020.

De wijkkerkenraad van de Bron heeft op 24 november vergaderd. Wederom digitaal. Belangrijk punt tijdens deze vergadering zijn alle activiteiten die door de Coronamaatregelen niet door kunnen gaan. Dat betekent niet dat alles negatief bezien wordt, in tegendeel, het leidt soms tot nieuwe inzichten. Zo bleek de inzameling voor de oogstdienst die dit jaar vanwege het geringe aantal mensen dat aan de dienst kan deelnemen op zaterdag werd gehouden, een hogere opbrengst op te leveren. Zodanig veel hoger dat de werkgroep diaconaat heeft besloten de inzameling voortaan altijd op zaterdag te doen. Ook de deelname door de wijk in de verschillende acties is daardoor toegankelijker. Zo wordt de inzameling voor de Open Hof wijkbreed bekend gemaakt en vindt deze ook op zaterdag plaats.

Feest met Kerst is een uitdaging van heel andere orde. Toch is daarbij ook inventief nagedacht over wat wel kan. Tijdens de adventstijd komt er een drietal vespers met medewerking van betrokken, maar niet altijd actieve kerkleden. Op Kerstavond en op Kerstochtend zal de dienst twee keer uitgevoerd worden, dit om zoveel mogelijk mensen de kans te bieden bij een van de vieringen fysiek aanwezig te zijn. Op het plein van de school wordt een Kerstboom geplaatst, waar iedereen uit de wijk zijn wensen op kan hangen. Zo hopen we dat Kerst toch een feest van verbinding kan worden.
Verder heeft de kerkenraad gesproken over al het werk dat de werkgroep diaconaat uitvoert. En ook al kan nu niet alles fysiek, er wordt gezocht naar mogelijkheden om de projecten wel door te laten gaan. Middels inschrijving gaat de ZWO-groep een verkoopactie organiseren. De kerkenraad is blij met al deze activiteiten.
Tot slot zijn nog wat algemene zaken besproken zoals het beleidsplan van de PGG en de huisvesting van de Heerdstee. De Heerdstee is de school waarmee De Bron een gebouw deelt, de Heerdstee heeft nieuwbouwplannen en dat kan gevolgen hebben voor De Bron. Beide zaken worden in januari met nieuwe energie opgepakt.
De kerkenraad vergadert weer op 26 januari.
Johanna Nab