facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

 

telefoonTelefonisch spreekuur

Dagelijks is er een telefonisch spreekuur van 17.00 - 18.00 uur.
tel. 06-32143701

 

ovdlogo

Mededelingen uit de kerkenraad van 26 januari 2021

Op 26 januari 2021 heeft de wijkkerkenraad van de Bron digitaal vergaderd. Er stonden twee hoofdthema’s op de agenda. In de eerste plaats is het beleidsplan van de wijkgemeente besproken. Het beleidsplan van de wijkgemeente wordt opgesteld naar aanleiding van het beleidsplan van de PGG. In dit laatste plan is duidelijk opgenomen dat het beleidsplan geen papieren plan is, maar ook moet leiden tot daadwerkelijk uitvoeren van plannen. In de Bron is twee jaar geleden al een beleidsplan gemaakt in de vorm van een presentatie. Deze presentatie vraagt een toelichting, vandaar dat het beleidsplan nu uitgeschreven is. Tijdens de vergadering is het hele plan besproken en zijn aanpassingen en wijzigingen voorgesteld. Het moderamen gaat het plan op basis van de discussie aanpassen en zal het plan dan opnieuw agenderen in de wijkkerkenraad.

Het tweede belangrijke punt op de agenda was het bezoek van de werkgroep eredienst. De werk-groep kijkt terug op een hectisch jaar. Met de kerkenraad word geconstateerd dat we blij mogen zijn met de inzet en het enthousiasme van een aantal leden van de gemeente om de vieringen doorgang te laten vinden. Inmiddels is er iedere zondag een digitale viering vanuit de Bron. Wel wordt geconstateerd dat, nu er niet meer gezongen mag worden, er erg veel wordt gevraagd van de organisatoren om de diensten aantrekkelijk te houden. De kerkenraad geeft aan de werkgroep de suggestie mee om een lijst te maken van gemeenteleden die handig zijn met digitale technieken om plaatjes en muziek te zoeken en toe te voegen aan de vieringen. Aan de andere kant constateert de kerkenraad ook dat er gewerkt moet worden met de mogelijkheden die er zijn; het is niet erg als het een keer niet perfect is. De werkgroep eredienst werkt nog aan de invulling van de Paascyclus.
Vanaf september is Aline Sikkema werkzaam geweest als stagiaire in de Bron. Vanavond neemt zij afscheid. Het is fijn te horen dat ze ondanks alle maatregelen toch haar stage goed heeft kunnen invullen. De kerkenraad bedankt haar voor haar inzet (zie ook hieronder).
Johanna Nab>