facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

 

telefoonTelefonisch spreekuur

Dagelijks is er een telefonisch spreekuur van 17.00 - 18.00 uur.
tel. 06-32143701

 

ovdlogo

Mededelingen uit de wijkkerkenraad van 23 februari 2021

Op 23 februari heeft de wijkkerkenraad van de Bron vergaderd. Er stonden geen grote onderwerpen op de agenda, behalve de ontmoeting met de afvaardiging van de werkgroep Oecumene. Al heel lang kent de wijkgemeente de Bron Oecumenische Diensten; diensten voorbereid door leden van de wijkgemeente en leden van de parochie. Diensten die een eigen ritme kennen, maar tegelijkertijd verbonden met de Bron. De werkgroep kent een kernteam van zes personen en een lijst met medewerkers die benaderd kunnen worden om een viering mee voor te bereiden. Door de coronatijd wordt van dit laatste op dit moment geen gebruik van gemaakt. De werkgroep ervaart dat op dit moment niet als een probleem, de leden bereiden met veel plezier de diensten voor.
Verder zijn we alle vergaderingen die de afgelopen maand door de werkgroepen zijn gehouden langs geweest. Daar waren geen vragen over. Wel is stilgestaan bij de komende Paascyclus. Een hoogtepunt in het kerkelijk jaar maar dit jaar, evenals vorig jaar, niet op de gebruikelijke manier te vieren.

De PGG heeft besloten om de Paascyclus in een gezamenlijke serie vieringen te maken. Alleen de viering op eerste Paasdag wordt per wijk gevierd. Een goede oplossing in deze tijd.
De vorige vergadering heeft de kerkenraad uitgebreid stilgestaan bij het beleidsplan. Op dat moment leek het dat er een veel tijdsdruk zat op de planning van de wijkplannen; inmiddels is gebleken dat er wat meer tijd is. Daarom vraagt het moderamen de werkgroepen het wijkbeleidsplan te bespreken en dan met name of de doelstellingen van de eigen plannen voldoende herkenbaar zijn in het beleidsplan van de Bron. In april wordt dan een herzien beleidsplan besproken in de wijkkerkenraad.
Tot slot geeft de huidige voorzitter, Nynke van Ravels, aan dat zij aan het einde van dit seizoen haar taken gaat neerleggen. Zij heeft deze rol dan vijf jaar vervuld. De kerkenraad gaat op zoek naar een nieuwe voorzitter. Mensen die een suggestie hebben kunnen dat melden bij de scriba, Lettie Oostinga.
Johanna Nab