facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

 

telefoonTelefonisch spreekuur

Dagelijks is er een telefonisch spreekuur van 17.00 - 18.00 uur.
tel. 06-32143701

 

ovdlogo

Mededelingen uit de kerkenraad van 23 maart 2021

Op 23 maart heeft de wijkgemeente de Bron haar maandelijkse vergadering gehad. De kerkenraad heeft een uitleg gekregen over het experiment de Fontein. Het experiment komt voort uit het beleidsplan van de PGG. De kerkenraad van de Bron vindt het een goed idee om dit op de geschetste wijze uit te proberen. De kerkenraad spreekt wel haar zorg uit dat de gemeenteleden van de Fontein goed meegenomen worden in het bestuurlijke proces.
De voorzitter, Nynke van Ravels, heeft aangegeven dat zij per 1 juli haar taak neerlegt. De wijkkerkenraad heeft zich gebogen over de opvolging. Daarbij is ook gesproken over de mogelijke invullingsrichtingen. Het moderamen zal dit verder oppakken.

In de Bron is er de goede gewoonte om ieder jaar, na Pasen, de ‘oude’ Paaskaars aan te bieden aan een gemeentelid dat zich bijzonder ingespannen heeft voor de wijkgemeente. In goed overleg heeft de wijkkerkenraad een besluit genomen naar wie de Paaskaars dit jaar toegaat. Het blijft nog even geheim, het moet wel een verrassing zijn voor de ontvanger.
Tot slot is er een gesprek geweest met de werkgroep communicatie. Communicatie is altijd lastig, zeker met digitale systemen en geen ontmoetingen meer. Binnen de werkgroep is aandacht voor Kerk in Stad, de website en de communicatie in de wijk. De kerkenraad heeft de suggestie gedaan om ook filmpjes op de website te plaatsen, de werkgroep geeft aan dat dat geen probleem is. Een groter probleem is dat de filmpjes gemaakt moeten worden; daartoe ontbreekt binnen de werkgroep de capaciteit. Dus mocht er iemand zijn die dit leuk vindt en kan, kan men zich melden!
De volgende vergadering staat gepland op Koningsdag, dat is geen goed idee. Het moderamen komt met een voorstel.
Johanna Nab