facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Mededelingen uit de wijkkerkenraad van 13 mei 2014

Tijdens de vergadering op 13 mei heeft wijkkerkenraad gesproken met leden van de werkgroep Diaconie. Alle werkgroepen worden één keer per jaar uitgenodigd voor zo’n gesprek, met de bedoeling dat de werkgroepen en de kerkenraad op de hoogte blijven van elkanders doen en laten. Tot de vaste activiteiten van de werkgroep Diaconie behoren de diverse projecten rond de kerkelijke feestdagen, samenwerking met STIP en Sam’s kledingsactie. Onder leiding van Henk Oostinga draait het fietsproject nog steeds met goed gevolg. Bijzonderheid is dat er dit jaar voor het eerst een doorlopende actie is, nl. voor de voedselbank. Ieder week staat er een mand in ‘De Bron’, die telkens goed wordt gevuld.
Eén van de andere zaken waarover is gesproken, is de uitwerking van wat er is gezegd tijdens de gemeenteavond op 9 april. Besloten is om voortaan tijdens de lezing uit de torah en uit het evangelie te gaan staan, en in de orde van dienst als ‘uitleg’ te vermelden: ‘We gaan staan als teken van opstanding’ of ‘Bij deze lezing gaan we staan, als teken van opstanding’.
Een dringend probleem op vrij korte termijn is de opvolging van Jelle Kooistra als kerkrentmeester. Na een lange periode beëindigt Jelle met ingang van komende zomer deze functie. Omdat het (nog) niet is gelukt een opvolger te vinden, zal nu langs diverse wegen aan de gemeenteleden worden gevraagd of zij de naam van geschikte kandidaten willen doorgeven aan de kerkenraad. 
De startzondag na de zomer zal plaatsvinden op 14 september, in een gezamenlijke dienst van de wijkgemeenten ‘Nieuwe Kerk’, ‘De Fontein’ en ‘De Bron’, in het gebouw van de Nieuwe Kerk, om 10.00 uur, gevolgd door een fietstocht en soep met broodjes in ‘Het Pand’ op de nieuwe locatie. Daarom zal er op die zondag dus geen viering zijn in ‘De Bron’. Voor gemeente leden van ‘De Bron’ die slecht ter been zijn, zal vervoer worden geregeld.
Vóór de zomervakantie zal de kerkenraad nog één keer vergaderen, op dinsdag 10 juni. Dan zullen onder andere de diverse regelingen voor de zomer-periode  aan de orde komen.