facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Mededelingen uit de wijkkerkenraad van 14 april 2014

We hebben gesproken over de activiteiten in de komende weken in De Bron. Op 17 april komt de Passion naar Groningen en we zien dat als een mooi moment om de bewoners in Beijum weer te wijzen op het bestaan van De Bron. We gaan om half 8 open en vertonen de Passion op groot beeld. Na die tijd is er gelegenheid na te praten. Om dit evenement onder aandacht van de bewoners te brengen zijn er posters beschikbaar, hebben we een bericht op de website gezet en hebben we een banner besteld. Ook de wijkgerichte media zijn op de hoogte gebracht. 
Om een herinnering te bieden aan het evenement hebben we flessen wijn te koop met het logo van De Bron. Goed voor de onkostenbestrijding en een leuke herinnering.
Verder hebben we de gemeenteavond van 9 april voorbereid. Naast een discussie over staan/zitten tijdens de evangelielezing zullen we ook de gemeente op de hoogte brengen van de stand van zaken met betrekking van de toekomst van onze gemeente.
Tot slot heeft de kerkenraad besloten de kerkdiensten vanaf Pasen op de website te plaatsen. De werkgroep Eredienst zal de gastpredikanten op de hoogte stellen dat de kerkdienst op de website geplaatst word. Daarmee kan iedereen die niet in staat is de dienst bij te wonen deze achteraf beluisteren via internet. Mochten er mensen zijn die hiermee niet geholpen zijn, dan zal daar een andere oplossing voor gezocht worden.
Namens de kerkenraad, Johanna Nab