facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Mededelingen uit de kerkenraad van september 2014

De eerste vergadering van de wijkkerkenraad na de zomervakantie vond plaats op 9 september. Op de agenda stonden vooral punten die dienden om de draad van het vorige seizoen weer op te pakken. Eén van de punten die serieuze aandacht behoefde, is de zoektocht naar nieuwe ambtsdragers. Doordat de kring van gemeenteleden zich nauwelijks uitbreidt, valt het niet mee om geschikte opvolgers te vinden voor aftredende ambtsdragers. Gelukkig zijn er wel kandidaten die in oktober willen aantreden, maar in het voorjaar moeten weer enkele aftredende ambtsdragers worden opgevolgd. Ook het jeugdwerk kampt met problemen, doordat er weinig kinderen en jongeren zijn, en ook weinig vrijwilligers die de kindernevendiensten en tienerdiensten willen overnemen. De mensen die nu deze diensten verzorgen doen dat al sinds vele jaren en zouden graag worden ‘afgelost’. In samenhang met deze problemen is er gesproken over de contacten en vooral samenwerking met andere wijkgemeenten in Groningen, die kampen met vergelijkbare zorgen. Door samen te werken kunnen we hopelijk een oplossing vinden. De startzondag met de wijkgemeenten van de Fontein en de Nieuwe Kerk kan een goede gelegenheid zijn om elkaar beter te leren kennen en meer gemeenschappelijke activiteiten in gang te zetten.