facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Mededelingen uit de wijkerkenraad van maart 2014

In het vroege voorjaar van 2014 heeft de bijna voltallige wijkkerkenraad zich gebogen over tal van zaken die zowel inhoudelijk als organisatorisch van belang zijn voor De Bron. Jaarlijks vertellen de werkgroepen aan de leden van de wijkkerkenraad hoe het in de afgelopen tijd is gegaan en welke plannen men heeft. Dit keer viel de eer te beurt aan de werkgroep Pastoraat.Tal van zaken werden benoemd: een toelichting over het bezoekwerk bij nieuw ingekomen leden en bij leden die bijvoorbeeld vanwege ziekte of verlies een pastoraal oor kunnen gebruiken.

Daarnaast is de werkgroep bezig met een nieuw initiatief: voor de leeftijdscategorie 30 jaar en ouder is een kerkcafe (locatie: de Bron) geopend. Eens per 4 weken spreken de bezoekers elkaar op informele wijze. Verder doen de werkgroepleden van Pastoraat ook aan deskundigheidsbevordering, op die wijze investeren ze in elkaars pastorale kennis en vaardigheden. Te denken valt aan het begeleiden van mensen die met een verlies te maken krijgen. Ook het gebruik van het internet is in de evaluatie ter sprake gekomen. Via dit communicatiekanaal kunnen steeds beter ook jongeren worden bereikt. Een tweede onderwerp dat het vermelden waard is, is het nieuws dat de EO ons diaconaal fietsprojekt heeft uitgekozen voor het maken van een documentaire .
Op woensdag 9 april ’s avonds om 20.00 uur wordt de wijkgemeente uitgenodigd om in De Bron verder te praten over de toekomst van De Bron. Daarbij is het mogelijk om voorafgaand aan deze bijeenkomst eerst de sobere maaltijd te gebruiken. Deze maaltijd maakt deel uit van een serie sobere maaltijden die in de 40-dagen tijd op een aantal woensdagen in De Bron worden aangeboden ( meer informatie is te vinden op de website www.pkndebron.nl).
Tot slot is de promotiekaravaan over het mediaspektakel van The Passion van start gegaan. De namen van de hoofdrolspelers zijn bekend. Onder andere Simone Kleinsma (in de rol van Maria) , de popzanger Jan Dulles van de 3J’s ( in de rol van Jezus) en TV=presentator Beau van Erven (in de rol van Verteller) maken op donderdag 17 april hun opwachting in de stad Groningen.
De Bron in Beijum is op die avond ook open. U kunt hier terecht om op een groot scherm de live-uitzending over The Passion te volgen onder het genot van koffie/thee en wellicht na afloop van de televisie-uitzending een goed gesprek.
Als laatste hebben we afscheid genomen van Marjolijn Blaauw. Ze heeft een aantal jaren zich verdienstelijk gemaak voor het pastoraat binnen onze gemeente en was tevens lid van de kerkenraad.
Harrie Medema 2e scriba De Bron.